SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 19. července 2019

Home » » Recenze/review - OF FIRE - Dräparen (2019)

Recenze/review - OF FIRE - Dräparen (2019)


OF FIRE - Dräparen 
CD 2019, Art Gates Records

for english please scoll down

Mám rád, když kosti praskají mrazem. Líbí se mi opuštěné katakomby, které vyprávějí dlouhé příběhy o svých obyvatelích. Prašivá těla, rakve, které kdysi byly krásně zdobené. Dnes jsou jen otiskem starých časů, vzpomínkou. Nemrtví se znovu probouzejí. Jsou povoláni ze záhrobí, aby uctili pravý ryzí švédský death metal. Ano, probudila je nová deska "Dräparen".

Proč si to nepřiznat, novinka je v podstatě dokonalou esencí toho, co kdy bylo ve Švédsku nahráno. Opravdový, reálný, shnilý death"n"roll. Lebky se válejí všude kolem, riffy jsou ostré a melodie studené jako ruka mrtvoly. OF FIRE na to jdou hezky postaru, poctivě, s krvavým pohledem v očích. Mám to takhle rád, asi si otevřu další pivo a přidám volume. 


V téhle kostnici se hraje stylem, jakým to dělávali kapely jako ENTOMBED, NIHILIST, INTERMENT, DISMEMBER, GRAVE. Jsem toho názoru, že tradice by se měly dodržovat a co se týká smrtícího kovu, tak to platí stonásobně. OF FIRE mají ten správný cit pro záhrobní rituály, jejich hudba je uvěřitelná, poctivá, opravdová. Jasně, nejedná se o nic převratného ani nového, ale jak známo, tak v podsvětí se na žádné změny moc nehraje. Kolem se povalují poházené kosti, lebky se na nás smějí z dřevěných polic, vypadá to, že jsem zde správně. Starý prašivý smrtící kov metal zní všude kolem a zombie už jen čekají na povel, kdy budou moci zaútočit. Rádi hnijete zaživa? Milujete, když vám teče krev z uší? A co temnota, láká vás? A teď už mě prosím omluvte, mám ještě práci. Beru do ruky lopatu a jdu si vykopat další hrob. Samozřejmě, "Dräparen" mám stále ve sluchátkách. Absolutní švédský death metal! Vynikající zásek!


Asphyx says:

I love when bones crack by the frost. I like the abandoned catacombs that are telling long stories about their inhabitants. Dusty bodies, coffins that once were beautifully decorated. Today they are just an image of old times, a memory. The undead wakes up again. They are called from the grave to honor true honest Swedish death metal. Yes, the new album "Dräparen" has awakened them.

Why not admit it, the new album is basically the perfect essence of what has ever been recorded in Sweden. Real, honest, rotten death "n" roll. The skulls are all around, riffs are sharp, and the melodies are cold as the corpse's hand. OF FIRE are pretty good at it, honestly, with a bloody view in their eyes. I like this; I will probably open another beer and add volume.

In this ossuary, here it is played in the same way as bands ENTOMBED, NIHILIST, INTERMENT, DISMEMBER, GRAVE. I believe that traditions should be respected, and concerning the death metal, this is a relevant hundredfold more. OF FIRE have the right feel for the grave rituals, their music is believable, honest, real. Sure, it is nothing revolutionary or new, but as we know, in the underground there are no changes necessary. Scattered bones are lying around; the skulls are laughing at us from the wooden shelves, it looks like I'm at the right place. An old, dusty death metal sounds all around, and the zombies are just waiting to be called when they can attack. Do you like to rot alive? Do you love the blood streaming out of your ears? And what about the darkness, it attracts you? And now please excuse me, I still have some job. I'm taking a shovel into my hands and going to dig another grave. Of course, I still have "Dräparen" in my headphones. Absolute Swedish Death Metal! Excellent!
Tracklist:
01. Stockholms Blodbad
02. The Filth and the Fury
03. Satanic Warfare
04. Dräparen
05. Let Them Hang
06. Necro Train
07. Undead
08. Atomvinter

band:
Robin Joelsson: Vocals
Jonathan Thunell: Guitar
Rick Williamsson: Drums
Martin Borka Mattsson: Bass
Rasmus Thunell:Guitar

Share this games :

TWITTER