SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 30. července 2019

Home » » Recenze/review - WARPATH - A Hell to Behold (2019)

Recenze/review - WARPATH - A Hell to Behold (2019)


WARPATH - A Hell to Behold
CD 2019, Thrash or Death Records

for english please scroll down

Znáte ten pocit, když slyšíte poprvé nějakou desku a připadáte si, jako by vám někdo ustřelil hlavu bazukou? Na mě to nejvíc funguje v momentech, kdy marně hledám novou dobrou muziku k poslechu a po několika hodinovém přehrabování v CD, kazetách a vinylech se uchýlím k youtube. Pořád nic, asi jsem všeho už přežranej, když najednou mi strejda google doporučí brazilské WARPATH a mrkne na mě úchylná sestřička z obalu. Zmáčknu play a z repráků se na mě vyhrne syrový, devastující thrash metal. 

Málem mi tím tlakem opravdu upadne hlava a pořád dokola si říkám - hergot, to je konečně ono! Přitom pánové nehrají nic nového, pohybují se mezi klasickými thrash metalovými mantinely. Jenže na rozdíl od jiných je z jejich novinky cítit energie, obrovský drive a neurvalost. Pak se se mi divte, že pořád přidávám volume."A Hell to Behold" je thrashovka, ušpiněná jak ruce katolických kněží. Ze skladeb cáká na všechny strany odhodlání, WARPATH to do nás naloží bez slitování. Tuhle kapelu chci zažít naživo v klubu, musí to být zabijácké! Jasně že to není vůbec originální, jasně, že kapela čerpá z osmdesátých a devadesátých let (speed a thrash a smrt!). Nijak mi nepůvodnost materiálu nevadí. Jsem stržen a podmaněn nápady, ostrým zvukem, rebelií, jsem rozkrájen na malé kousky, rozemlet a album si neskutečně užívám. Už jste někdy zažili, že vás bodli nožem do břicha a pořádně jím zakroutili? Měli jste strach v očích a krev všude kolem stříkala? Tak přesně takhle se cítím i při poslechu tohoto alba. Zajímavé je, že mě nepřestalo bavit ani po delší době. Rád se k desce vracím, obzvlášť ve chvílích, kdy potřebuji pořádně pročistit hlavu. Vynikající špinavý thrash metal se zničujícím účinkem! Válka!Asphyx says:

Do you know the feeling when you hear a record for the first time and you feel like someone has blow off your head with a bazooka? It works best for me when I look for new good music to listen and after a few hours of rummaging in CDs, tapes and vinyls I finish on youtube. Still nothing, I am probably supersaturate of everything when suddenly „Uncle Google“ recommends me Brazilian WARPATH and perverted nurse from the cover winks at me . I press the play and raw, devastating thrash metal from the speakers trundle on me.

My head almost fall down by the pressure and I keep playing it over and over again - damn it, it's finally it! Those gentlemen do not play anything new, they move between classic thrash metal cushions. But unlike others - energy, huge drive and impudence is what you can feel from their album. So dont be surprise that I'm still adding volume.

"A Hell to Behold" is a thrash metal, smeared like the hands of Catholic priests. Moxie is plash from the songs to all sides, WARPATH does it without mercy. This band I want to experience live in the club, it must be killer! Of course it is not original at all, band clearly draws from the 1980s and 1990s (speed and thrash and death!). I do not mind about origination of the material. I'm torn down and subdued by ideas, sharp sound, rebellion, sliced into small pieces, ground and I really enjoy the album. Have you ever experienced stabbing you with a knife in your stomach and twisting it properly? Did you have fear in your eyes and blood squirt all around? So that's how I feel when I am listening to this album. Interesting is that I did not stop having fun even after a long time. I like to return to the album, especially when I need to clean my head properly. Excellent dirty thrash metal with devastating effect! War!


Tracklist:
01. Blindness Of Mankind
02. Out Of Control
03. Convert, Subvert And Destroy
04. Signatures Of Death
05. Chernobyl
06. Slag Religious
07. Scourge In The Flesh
08. Tortured Until The Soul
09. Radio Hell
10. Bombs With American Stamps
11. Territory Of Discord

band:
Márcio ( Vocal/Bass ) Danilo ( Guitar ) William ( Drums )

Share this games :

TWITTER