DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 12. srpna 2019

Home » » Recenze/review - BASTARD GRAVE - Diorama Of Human Suffering (2019)

Recenze/review - BASTARD GRAVE - Diorama Of Human Suffering (2019)


BASTARD GRAVE - Diorama Of Human Suffering
CD 2019, Pulverised Records

for english please scroll down

Musím rozdělit kosti podle velikostí, lebky potom zvlášť, aby se na mě smály vystavěné na policích. Kdo nezažil, nepochopí. Exhumované hroby jsou plné nečistot a špíny, hniloby a strachu. Vše je potřeba očistit, aby začala prosvítat bílá barva. Pracuji v kostnici již dlouhá léta a je pravdou, že si s mrtvými vyprávím. Zajímá mě jejich život i smrt, jak vypadali s masem a kůží? A co poslouchali za muziku? Našel jsem jednu, o které vím, že jednou budu vypadat jako ona. Měla do čela vypálený nápis - pravý death metal! Dal jsem ji stranou a večer ji pustil novou desku švédských BASTARD GRAVE

Márnicí začala znít neskutečná prašivina, mezi zdmi se vznášely studené melodie a chorobný vokál. Přesně takhle si představuji ryzí smrtící kov, zahraný od srdce. Podobný mi koluje v žilách již dlouhá léta a bude tam již navěky, amen! Cítím v ústech prach, riffy se mě zakousnou do masa a pomalu se stávám také nemrtvým."Diorama Of Human Suffering" je pro mě velkým překvapením. Líbí se mi zvuk, obal, i struktura skladeb. Je cítit, že kapela nahrávala desku někde ve starých katakombách. Pařím na rychlé pasáže, užívám si i pomalé syrové chvilky. Setkání s BASTARD GRAVE je jako exhumace polorozpadlé rakve. Leží v ní nebožtík, ruce sepnuté a zbytky oděvu dávají na vědomí, že poslouchal kdysi v devadesátých letech také death metal. S klidem by mohl držet v rukou i letošní novinku těchto prokletých Švédů. Vkrádá se mi do kostí chlad, čeká mě ještě hodně práce. Album zní celou kostnicí a já už se těším na půlnoc. Setkáme se se všemi, s živými i mrtvými a pořádně přidáme volume. Tohle je hudba pro starý bardy, pro všechny, kteří ještě nezapomněli, jak má znít smrtící kov vytažený odněkud z temných chodeb Hádovy říše. Jsem prokletý! Já jsem Smrt! Nahrávka má obrovskou temnou sílu. Myslím, že netřeba dodávat nic dalšího. Ano, takhle zní peklo! Inferno!


Asphyx says:

I have to sort my bones by size, then skull separately to make them laugh on me from the shelves. Those who have not experienced will not understand. Exhumed graves are full of dirt and filth, rot and fear. Everything needs to be cleaned so that the white color begins to shine. I have been working in ossuary for many years and it is true that I talk with the dead people. I am interested about their life and death, how did they look with flesh and skin, And what kind of music did they listen to? I found one that I know will look similar someday. She had a burned inscription on her forehead - real death metal! I put her aside and in the evening I played a new album of Swedish BASTARD GRAVE for her.

In the morgue began to sound pure scab, cold melodies and sick vocals hovering between the walls. This is how I imagine pure deadly metal, played from the heart. Similar has been circulating in my veins for years and will be there forever, amen! I feel dust in my mouth, the riffs bite me in the flesh and I slowly become undead.

"Diorama Of Human Suffering" is a big surprise for me. I like the sound, the cover and the structure of the songs. It is possible to feel that band was recording the album somewhere in the old catacombs. I am headbanging for fast passages and I enjoy slow raw moments. Meeting BASTARD GRAVE is like exhuming a dilapidated coffin. There is a dead man, his hands are clasped and the remnants of his clothes note that he used to listen to death metal in the 1990s. He could calmly hold in his hand this year's news of those cursed Swedes. Cold is creeping into my bones, I have a lot of work to do. The album sounds over whole ossuary and I'm looking forward to midnight. We will meet everyone, the living and the dead, and we will add volume. This is music for the old bards, for all who haven't forgotten how the death metal echoed from somewhere in the dark corridors of Hades' realm. I'm cursed! I'm Death! The recording has a huge dark power. I don't think we need to add anything else. Yes, that's how hell sounds! Inferno!


TRACKLIST
1. Life In The Sewers (5:39)
2. Translucent Visions (4:56)
3. Drowning In An Ocean Of Bile (2:12)
4. Diorama Of Human Suffering (3:44)
5. Transubstantiation Into Feces (4:41)
6. Inner Carnivore (2:48)
7. Madness Of Creation (3:45)
8. Non-Functioning Pile Of Rot (3:52)
9. Stench Of Infection (6:09)


LINE-UP
Maria - Bass
Peter - Drums
Rille - Vocals
Daniel - Guitar
Andreas - Guitar

Share this games :

TWITTER