SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 15. září 2019

Home » » Recenze/review - ICONS OF BRUTALITY - Doctrines of Deceit (2019)

Recenze/review - ICONS OF BRUTALITY - Doctrines of Deceit (2019)


ICONS OF BRUTALITY - Doctrines of Deceit
EP 2019, vlastní vydání

for english please scroll down

Dnes večer mám schůzku se Satanem. Těším se, pokaždé mi doporučí nějakou dobrou muziku. Zrovna včera jsme se spolu bavili o holandské death metalové scéně a letošní novinka ICONS OF BRUTALITY nám nemohla uniknout. Je totiž plná shnilých, morbidních melodií, je kusem zkaženého masa, které musíte polknout. Melodie připomínají několik dní zazděného člověka, který moc dobře ví, že je odsouzený na smrt.

Jako bychom podobnou mrtvolu spolu s kapelou právě vykopali. Má ve tváři děs a EP "Doctrines of Deceit" krásně umocňuje celkovou beznadějnou atmosféru. Nová deska je ostrá, nekompromisní, ale také plná ledových melodií. My, staří death metaloví válečníci, moc dobře víme, o čem je brutalita v hudbě. Tohle je totální underground, absolutní zlo!Během poslechu se kolem mě prochází imaginární sadistický kněz. Přetvářka, klam, lži a špinavý prachy, to jsou věci, které ovládají většinu lidí. Možná právě proto se mi líbí, že kapela jde úplně na dřeň, k podstatným věcem, s ničím se moc nepáře a řeže přímo do živého. EP je svým způsobem neskutečně syrové, surové, připomíná ránu kladivem do vašich kostí. Také slyšíte, jak se vám lámou ruce a nohy? Jak puká lebka? ICONS OF BRUTALITY jsou esencí starého, ryzího, špinavého death metalu. Nová deska mi připadá poctivá, zákeřná, ošklivá, s krutým feelingem. Najednou jsem já ten zazděný, hladový, vystrašený, mučený. Kolem chodí lidí s rozšklebenými tvářemi a já několik metrů od nich umírám. "Doctrines of Deceit" je albem, které se opravdu povedlo. A to po všech stránkách, po zvukové, co se týká obalu i nápadů. Připomíná útok rezavým nožem, bodnutí do břicha, zkaženou krev. Devastující smrtící kov, který doporučuje samotný Satan! Vynikající!

Asphyx says:

I have an appointment with Satan tonight. I look forward to, because he is recommending me some good music every time. Just yesterday we talked about the Dutch death metal scene and this year's novelty of ICONS OF BRUTALITY we could not miss. It is full of rotten, morbid melodies, it is a piece of spoiled meat that you must swallow. The melodies resemble a few days of a bricked-up man who knows very well that he is doomed to death.

Like we just dug up a similar corpse with the band. It has a terrible face and the EP "Doctrines of Deceit" beautifully enhances the overall hopeless atmosphere. The new album is sharp, uncompromising, but also full of ice melodies. We old death metal warriors know very well what the brutality of music is all about. This is total underground, absolute evil! 

While listening, an imaginary sadistic priest walks around me. Pretense, deceit, lies and dirty money are the things that control most of the people. Maybe that's why I like the fact that the band goes completely to the pulp, to essential things, it cuts directly into the live. The EP is in a way incredibly raw, reminds of a hammer blow to your bones. Do you also hear your hands and feet break? How does the skull burst? ICONS OF BRUTALITY is the essence of old, pure, dirty death metal. I find the new record honest, insidious, ugly, with a cruel feeling. Suddenly I am the walled, hungry, scared, tortured. People with grinning faces walk by and I die a few yards away. "Doctrines of Deceit" is a really great album in all respects. In sound, in terms of cover and ideas. It resembles a rusty knife attack, a stab in the abdomen, spoiled blood. The devastating death metal recommended by Satan himself! Excellent!

Tracklist:
1.God Is Not Here Today
2.Down On Cold One's
3.Wrath Of The Absurd
4.And Again We Dwell In The Bloody Aftermath
5.Graceless
6.Vengefull Are The Fallen
7.Arrival At The Burning Grounds

band:
Jimme - Vocals
Bert - Guitars
Bas- Guitars
Knolle - Bass
Bakvet - Drums

Share this games :

TWITTER