DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 20. listopadu 2019

Home » » Recenze/review - HELLRIPPER - Black Arts & Alchemy (2019)

Recenze/review - HELLRIPPER - Black Arts & Alchemy (2019)


HELLRIPPER - Black Arts & Alchemy
EP 2019, Reaper Metal Productions

for english please scroll down

Zase mi říkají, co mám jíst, jak se mám tvářit, co mám nosit za oblečení. Každej všemu rozumí a nutí mi svůj jedině zaručeně správný názor. Z televize útočí zástupy lhářů a internet je shnilý jako církev. Kupuj si nové věci, které nepotřebuješ, buď prázdný, buď ovcí, jdoucí na porážku. Hlavně drž hubu a krok a pochoduj za světlé zítřky. Mám všeho plné zuby, směju se naschvál do ksichtu všem blbcům. Roztrhnu košili, zahodím kravatu, rozsekám sekyrou počítač. Už nechci poslouchat lži, chci zažít zase jednou svobodu. Prásknu dveřmi, obléknu si džínovou bundu a vyrazím ven.

Staré dobré metalové časy se už asi nikdy nevrátí, na to lidé až příliš čumí do obrazovek svých telefonů, ale vrátit se můžu alespoň díky muzice. Všichni na mě koukají, jako na metalového veterána, ale já se usmívám. Poslouchám nové EP "Black Arts & Alchemy" a když mě někdo naštve, tak mu ukážu FUCK OFF! Tohle je totiž poctivý black thrash metal, který mi koluje v krvi. HELLRIPPER, respektive James McBain, letos opět přicházejí s pravověrnou kombinací blacku, thrashe, speedu, heavy metalu. Jedná se přesně o ten typ smrtícího koktejlu, který nenechá v klidu žádného pravého fanouška. Pokud jste vyrůstali jako já na kapelách typu VENOM, KREATOR, CELTIC FROST, MAYHEM, SODOM, IRON MAIDEN, SABBATH, SLAYER a spoustě dalších, tak rozhodně neváhejte. Dostanete zde poctivé skladby, které řežou tou správnou stranou nože. Nic nikde nepřebývá, nic nikde nechybí. HELLRIPPER vás rozemelou na prach, donutí jej sníst a ještě si zatančí na vašich hrobech. Jestli máte jako já poslední dobou plné zuby přetvářky, lží a klamu, budete také nadšeni. Skladby totiž mají v sobě pravou černou jiskru. Tohle je syrový očišťující metal, ukovaný z těch nejušlechtilejších slitin. Surové železo je tvářeno temnotou a ochlazováno v prašivých hrobech. Rozkopni dveře, roztrhni řetězy, pošli všechny do pekla! Buď zase rebelem, který žije rychle a zemře mladý. Alespoň se před sebou nebudeš muset jednou na smrtelné posteli stydět. Vynikající album, které se mi zadřelo hluboko pod kůži! Cejch byl vypálen! Metal!Asphyx says:

They tell me again what to eat, how to look, what to wear for clothes. Everybody understands everything and forces me to agree that their opinion is correct. Crowds of liars are attacking us from television, and the Internet is rotten like a church. Buy new things which you don't need, be empty, be sheep, go to slaughter. Just shut up and walk and march for a bright tomorrow. It is too much for me and I laugh to all the morons. I tear my shirt off, throw away my tie, destroy the computer with an ax. I don‘t want to listen lies any more, I want to enjoy a freedom once again. I pop the door, put on my denim jacket and head out.

Good old metal times will probably never come back, people look too much at the screens of their phones, but I can come back at least thanks to the music. Everybody looks at me like a metal veteran, but I'm smiling. I listen to the new EP "Black Arts & Alchemy" and if I someone make me angry, I'll show him FUCK OFF! This is an honest black thrash metal that circulates in my blood.

HELLRIPPER, respectively James McBain, this year again come with an orthodox combination of black, thrash, speed, heavy metal. This is exactly the kind of lethal cocktail that will not leave true fan calm. If you grew up like me on bands like VENOM, KREATOR, CELTIC FROST, MAYHEM, SODOM, IRON MAIDEN, SABBATH, SLAYER and many others, don't hesitate. You get honest songs which cut by the right side of the knife. Nothing is left anywhere, nothing is missing. HELLRIPPER will grind you to dust, force you to eat it then they will dance on your grave. If you, like me, have latent teeth of pretense, lies and deceit, you will also be thrilled. The songs have a true black spark. This is raw metal, forged from the finest alloys. Raw iron formed by darkness and cooled in rainy graves. Kick the door, tear the chains, send everyone to hell! Be a rebel who lives fast and dies young. At least you won't have to be ashamed of your deathbed. Excellent album that seized deep under my skin! The sear was burned! Metal!
about HELLRIPPER on DEADLY STORM ZINE / o HELLRIPPER on DEADLY STORM ZINE:Recenze/review - HELLRIPPER - Coagulating Darkness (2017):


Few questions - interview with black/speed/thrash/heavy metal band from United Kingdom - HELLRIPPER:
TRACKLIST
01. All Hail the Goat
02. Decrepit Christ
03. Black Arts & Alchemy
04. Headless Angels

band:
James McBain - All instruments and vocals

Share this games :

TWITTER