DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 6. listopadu 2019

Home » » Recenze/review - UNAUSSPRECHLICHEN KULTEN - Teufelsbücher (2019)

Recenze/review - UNAUSSPRECHLICHEN KULTEN - Teufelsbücher (2019)


UNAUSSPRECHLICHEN KULTEN - Teufelsbücher 
CD 2019, Iron Bonehead Productions

for english please scroll down

Můj příchod na jeden starý hřbitov v Chile byl ponurý a zahalený tmou. Kráčím do rytmu shnilé hudby, nasávám atmosféru totálního zmaru. Smrt je cítit z každého koutu,  z nekonečně dlouhých stínů. Hrobka se jménem UNAUSSPRECHLICHEN KULTEN vydala další svědectví o peklu. Klaním se náhrobku z pískovce. Na mramorové desce leží mrtvola, roztrhaná na kusy. Další jedinec, který se pokoušel nahlédnout na druhou stranu a neunesl tíhu svého vlastního svědomí.

Absolutní tma! Na hrubo nasekané kusy černoty, kterou vás kapela donutí sníst. Dusíte se, zmítáte v nekonečné bolesti. Doslova před vámi ožívají mýty Cthultu. Novinka "Teufelsbücher" je jako probuzená bestie, krvelačná, nekompromisní a zlá. Ošklivost a nihilismus v death metalu má pořád své jméno - UNAUSSPRECHLICHEN KULTEN."Teufelsbücher" je albem, které je doslova nasáklé zkaženou krví. Pánové opět pokračují ve své nekonečně zničující a morbidní práci. Inspirováni jsou kapelami typu INCANTATION, IMMOLATION, VITAL REMAINS, MORBID ANGEL, MORTEM, DRAWN AND QUARTERED, FUNEBRARUM. I letos dostanete prvotřídní death metal s nádechem hororu. Líbí se mi, že kapela neponechala nic náhodě. Deska má skvělý obal, perfektně ošetřený zvuk a spoustu zajímavých momentů, které jen tak z hlavy nevyženu. Navíc, nahrávka postupně zraje, při každém dalším poslechu je co objevovat. Chvílemi mám pocit, že už se ani nejedná o hudbu jako spíš o zákeřný okultní obřad. Pokud máte rádi smrt v podobných odstínech, tak rozhodně neváhejte. "Teufelsbücher" si vás určitě podmaní, zničí vás, vyřízne vám do těla znamení. Najednou zjišťuji, že já jsem tím roztrhaným tělem na starém hrobě, já jsem obětí totálního zla. V Chile nám opět umíchali uvěřitelný, šílený, masakrující death metal, který žhne černým ohněm! Majestátní, démonický smrtící kov, který vás roztrhá na kusy! Skvěle!Asphyx says:

My arrival at an old cemetery in Chile was grim and shrouded in darkness. I walk to the rhythm of rotten music, soak up the atmosphere of the total wreck. Death can be felt from every corner, from infinitely long shadows. The tomb with the name UNAUSSPRECHLICHEN KULTEN contributes by another testimony of hell. I bow down to a gravestone made of sandstone. On the marble slab lies a corpse, torn to pieces. Another person who tried to look on the other side and could not bear the weight of his own conscience.

Absolute darkness! The coarsely chopped pieces of blackness that the band will force you to eat. You are choking, convulsing in endless pain. Literally, the myths of Cthulhu come to life in front of you. The new record "Teufelsbücher" is like an awakened beast, bloodthirsty, uncompromising and evil. Ugly and nihilism in death metal still has its name - UNAUSSPRECHLICHEN KULTEN.


"Teufelsbücher" is an album that is literally soaked with spoiled blood. The gentlemen again continue their endlessly devastating and morbid work. Inspired by bands like INCANTATION, IMMOLATION, VITAL REMAINS, MORBID ANGEL, MORTEM, DRAWN AND QUARTERED, FUNEBRARUM. This year you will also get first-class death metal with a hint of horror. I like that the band left nothing to accident. The album has great cover art, perfect sound and a lot of interesting moments that I cannot just get out of my head. In addition, the recording gradually matures, with every further listening there is much to discover. At times, I feel that it is no longer music but an insidious occult ceremony. If you like death in similar shades, don't hesitate. "Teufelsbücher" will surely captivate you, destroy you, cut out the signs into your body. Suddenly I find out that I am that torn body on the old grave, the victim of total evil. In Chile, they succeeded to mix again a believable, crazy, massacre death metal that glows with black fire! A majestic, demonic, death metal that tears you apart! Great!

Tracklist:
01. The Evil out of Control
02. Keziah Lilith Medea
03. Cranquiluria
04. A Search and an Evocation
05. Flapping Membraneous Wings
06. Necromancy and Torment

band:
JOSEPH CURWEN : Guitars & Vox
BUTCHER OF CHRIST: Drums
HERBERT WEST : Guitars
NAMRU IMPETRADORUM MORTEM: Bass
L.P.L.C.

Share this games :

TWITTER