DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 11. prosince 2019

Home » » Recenze/review - ECTOPLASMA - White-Eyed Trance (2019)

Recenze/review - ECTOPLASMA - White-Eyed Trance (2019)


ECTOPLASMA - White-Eyed Trance 
CD 2019, Memento Mori

for english please scroll down

Pokud necháte maso dlouho ležet, začnou se na něm projevovat hnilobné procesy. Usadí se uvnitř larvy, kolem se bude vznášet nesnesitelný puch. Jednou se to stalo u nás v márnici a zajímavé bylo, že mrtvoly postupně měnily svůj tvar i výraz. Maso se pak musí rychle zpracovat, jinak odpadne od kostí a s prašivými nemrtvými nechce mít nikdo nic společného. Poslouchám novou desku řeckých ECTOPLASMA a maso začíná znovu hnít.

Kapela patří již nějaký čas mezi nelepší smečky, hrající death metal devadesátých let. Pánové jsou nejen dobří muzikanti, ale také dokáží perfektně vystihnout ducha doby. Jakoby byly znovu otevřeny staré hroby, exhumovány rozpadající se těla a hřbitov se přenesl po časové ose zpět. Tento druh smrtícího kovu je ryzím odkazem toho nejlepšího, co kdy v záhrobí vzniklo. 


Pokud bychom hledali kapely, kterými se ECTOPLASMA inspirovali, museli bychom zmínit jména jako PESTILENCE, OBITUARY, SORCERY, PURTENANCE, DEMIGOD, MORTA SKULD, BAPHOMET, AUTOPSY, INCANTATION a celou řadu dalších hrobníků. "White-Eyed Trance" má skvěle plesnivě ošetřený zvuk, zde si opravdu přijdou na své všichni gurmáni, kteří rádi ochutnávají veškeré záhrobní rituály. Osobně nejvíc oceňuji schopnost Řeků napsat dobrou skladbu, každý song má jasný a zřetelný motiv, který nejen že si pamatuji, ale mám i chuť vzít do ruky lopatu a jít kopat další hrob. Po formální stránce je vše v absolutním pořádku. Navíc kapela přidává kus svého srdce. Alespoň tak to cítím a slyším. Představte si márnici v ranních hodinách, zombie ještě nešly spát. Smrdutou atmosféru zahnívajícího masa prořízne první riff a vy víte, že jste zde správně. Tohle je totiž pravý, nefalšovaný a uvěřitelný death metal! Album působí jako bodnutí rezavým nožem do břicha! Stačí několik hodin a začnete hnít zaživa. Stejně jako tahle nahrávka! Excelentní mokvající počin! Asphyx says:

If you let the meat lie for a long time, putrefaction is coming soon. Larvae will settle inside, an unbearable odour will be floating around. Once it happened in our morgue and interestingly, the corpses gradually changed their shape and expression. The meat must then be processed quickly, otherwise it will fall away from the bones and no one wants to have anything to do with the monstrous undead. I listen to a new record of Greek ECTOPLASMA and the meat begins to rot again.

The band has been among the best bands playing death metal of the 1990s. The gentlemen are not only good musicians, but they also perfectly captured the spirit of the times. As if the old graves were reopened, the crumbling bodies were exhumed, and the graveyard moved back along the timeline. This kind of death metal is a genuine legacy of the best created in the grave.If we were looking for bands that inspired ECTOPLASMA, we would have to mention names like PESTILENCE, OBITUARY, SORCERY, PURTENANCE, DEMIGOD, MORTA SKULD, BAPHOMET, AUTOPSY, INCANTATION and many other gravediggers. "White-Eyed Trance" has a superbly mouldy sound, where all the gourmets, who like to taste all the grave rituals, come into their own. Personally, I most appreciate the ability of the Greeks to write a good song, each song has a clear and distinct motif that I, not only remember, but I also want to grab a shovel and go dig another grave. Formally, everything is in absolute order. In addition, the band adds a piece of their heart. At least that's how I feel and hear it. Imagine a morgue in the morning, the zombies haven't gone to sleep yet. The stinking atmosphere of rotting flesh cuts through the first riff and you know you're right here. This is real, genuine and believable death metal! The album acts like a stab of a rusty knife in the belly! Just a few hours and you start to rot alive. Just like this record! Excellent work!tracklist:
1. Eviscerated in the Howling Winds
2. Psychomanteum Immolation
3. White-Eyed Trance: Choronzonic Covenant
4. The Oak Spewed Foul Whispers
5. Ghostly Emanations in the Mortuary
6. Alucarda, the Daughter of Darkness
7. White-Eyed Trance: Ensnared in Devilry
8. Skeletal Lifeforms
9. Souls of Sacrifice (Devastation cover)

band:
George Wolf - Rhythm Guitars
Giannis Grim - Vocals & Bass Guitars
Dion K. Alastor - Lead Guitars

Share this games :

TWITTER