DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 7. prosince 2019

Home » » Recenze/review - NIGHTBEARER - Tales Of Sorcery And Death (2019)

Recenze/review - NIGHTBEARER - Tales Of Sorcery And Death (2019)


NIGHTBEARER - Tales Of Sorcery And Death
CD 2019, Testimony Records

for english please scroll down

Země zase hoří! Stoupáme po dlouhé nekonečné cestě vzhůru, abychom pak padli do propasti. Kolem se válejí bílé kosti a nebe má barvu krve. Všechny bestie světa jsou již dávno probuzeny a jdou nám po krku. Svět temné fantazie je najednou krutou realitou. Spoutáni řetězy vlastních předsudků trpíme palčivou bolestí. Je na čase získat svobodu. Zrozeni v nekonečně černých chodbách Mordoru, přišli na náš svět, zvěstovat pravý ryzí death metal. Přivítejte NIGHTBEARER, německé syny chaosu.

Jako prostředek je zvolen klasický tradiční smrtící kov. Přidány jsou chladně zákeřné melodie a texty, týkající se stejných témat, jaké volili pánové J.R.R. Tolkien, G.R.R. Martin nebo Stephen King. Výsledkem je velmi zajímavý počin pro všechny fanoušky old school death metalu. Z alba "Tales Of Sorcery And Death" je cítit inspirace švédskými death metalovými kapelami z devadesátých let. Skladby ubíhají kolem mě samozřejmě, zadírají se mi pod kůži, dokáží mě zaujmout. Povedl se zvuk i obal (Juanjo Castellano Rosado), není si na co stěžovat. Osobně nejvíc oceňuji velký cit pro chladné melodie a takové to těžko popsatelné chvění, které pro mě odlišuje dobré desky od špatných. Nahrávka se opravdu musela zrodit někde v temných chodbách podsvětí. Mám pocit, že prosévám mezi prsty prach našich death metalových předků. Ze zdí stéká krev smíchaná se špínou a já vím, že zde se cítím dobře. Němci zkrátka moc dobře vědí, jak složit dobrý ostrý song, jak mi rozsekat hlavu na tisíc kousků, jak mě rozdrtit silou a energií. Země zase hoří! Stoupáme po dlouhé nekonečné cestě vzhůru, abychom pak padli do propasti. Kolem se válejí bílé kosti a nebe má barvu krve. Všechny bestie světa jsou již dávno probuzeny a jdou nám po krku. Starý smrtící kov ve své ryzí podobě! Velmi dobře!


Asphyx says:

Earth is burning again! We climb up the long endless road to fall into the abyss again. White bones are rolling around and the sky has the color of blood. All the beasts in the world are awake again and they are going for our throats. The world of dark fantasy is suddenly a cruel reality. Tied to chains of our own prejudices, we suffer from burning pain. It is time to gain freedom. Born in the infinitely black corridors of Mordor, they came to our world to annunciate the true honest death metal. Welcome NIGHTBEARER, the German sons of chaos.


The classic traditional death metal is chosen as a tool. Cold insidious melodies and lyrics concerning similar topics to Mr. J.R.R. Tolkien, G.R.R. Martin or Stephen King were writing about. The result is a very interesting record for all fans of old school death metal.


The album "Tales Of Sorcery And Death" is inspired by Swedish death metal bands from the 1990s. The songs pass by me naturally, they seize under my skin, they can captivate me. The sound along with the cover art (Juanjo Castellano Rosado) are great, there is nothing to complain about. Personally, I most appreciate the great feeling for cold melodies and such a hard-to-describe shaking that distinguishes the good records from those bad ones. This record really had to be born somewhere in the dark corridors of the underworld. I feel like I would be sifting the dust of our death metal ancestors between my fingers. Blood mixed with dirt flows from the walls, and I know I feel good here. The Germans just know very well how to compose a good sharp song, how to cut my head into a thousand pieces, how to crush me with strength and energy. Earth is burning again! We climb up the long endless road to fall into the abyss again. White bones are rolling around and the sky has the color of blood. Old death metal in its pure form! Very good!TRACKLIST
1. Beware The Necromancer (4:42)
2. As Cold As Their Eyes (4:28)
3. Lycantrophic Death Squad (4:37)
4. Tales Of Sorcery And Death (3:45)
5. The Gods May Weep (4:41)
6. All Men Must Die (3:46)
7. Daggers In The Night (4:45)
8. The Watcher Between The World (4:34)
9. Vile Flame Of Udun (4:15)
10. The Dead Won't Sleep Forever (6:54)

Share this games :

TWITTER