DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 13. prosince 2019

Home » » Recenze/review - ORTHODOXY - Novus Lux Dominus (2019)

Recenze/review - ORTHODOXY - Novus Lux Dominus (2019)


ORTHODOXY - Novus Lux Dominus
CD 2019, The Sinister Flame

for english please scroll down

Mám pocit, že už jsem na tomhle místě někdy byl. Starý opuštěný kostel, krypta, ve které jsou pochováni padlí kněží. Do stěn jsou otisknuty výkřiky bolesti. Pohřbeni zaživa, umírali pomalu a dlouho. Dodnes jsou jejich mumifikovaná těla strnulá a ve tvářích jim zůstal děs a neskutečný strach. Strach ze smrti. Usedám na opracovaný kámen a do kostí se mi vkrádá chlad. Otevřená rakev, svědectví dávných činů. Pouštím si stále dokola novou desku španělských ORTHODOXY a najednou jsem já tím padlým knězem, já se rouhám všem bohům.

Mám rád nahrávky, které se mi do krve dostávají postupně, pomalu. "Novus Lux Dominus" je jako jed, pronikající do mých žil. Prašivý, starý death metal, chorobami nasáklé skladby, odér smrti a strachu. Všechno tohle zde najdete přesně a zkušeně nadávkované. Je příjemné být zavřený ve dřevěné rakvi s názvem ORTHODOXY.


Toulám se podsvětím již dlouhý čas a s klidem mohu prohlásit, že album "Novus Lux Dominus" rozhodně stojí za poslech a bližší ohledání. ORTHODOXY uchopili death metal podobným způsobem, jako to dělávají kapely typu SONNE ADAM, NECROS CHRISTOS, INCANTATION, DROWNED, DEMIGOD, GOREMENT. Jedná se přesně o druh okultního temného death metalu s doomovými prvky, který dokáže uhranout. Doporučuji návštěvu hřbitova ve večerních hodinách se sluchátky na uších, dlouhou procházku nočními ulicemi, případně pokoj plný tmy a zimy. V těchto momentech deska vynikne nejlépe. Užívám si pochmurný drásavý zvuk, sleduji lebku na obalu. Jakoby mě každým riffem někdo ukrajoval z těla další kus masa. Procházím se mezi stíny, prosévám v rukou prach zemřelých. Satan dokáže, stejně jako kapela, měnit svoji tvář a jeho zloba je promítnuta do jednotlivých songů. Mám pocit, že už jsem na tomhle místě někdy byl. Starý opuštěný kostel, krypta, ve které jsou pochováni padlí kněží. Do stěn jsou otisknuty výkřiky bolesti. Pohřbeni zaživa, umírali pomalu a dlouho. Okultní death metal s uhrančivou atmosférou! Excelentní pocta stínům!Asphyx says:

I feel like I've already been at this place before. Old abandoned church, crypt in which fallen priests are buried. Screams of pain are imprinted on the walls. Buried alive, they died slowly and within long time. To this day, their mummified bodies are rigid, and their faces remain terrified and incredible fear. Fear of death. I sit on a stone and cold bits into my bones. Open coffin, testimony of ancient deeds. I play over and over again a new record of Spanish ORTHODOXY and suddenly I am the fallen priest, I blaspheme all the gods.

I like records that get into my blood gradually, slowly. "Novus Lux Dominus" is like a poison penetrating my veins. Dreadful, old death metal, disease-soaked songs, an odor of death and fear. All this you will find here accurately and expertly dosed. It's nice to be locked in a wooden casket called ORTHODOXY.


I have been wandering the underworld for a long time and I can safely declare that the album "Novus Lux Dominus" definitely worth for listening and closer inspection. ORTHODOXY grabbed death metal in a similar way as SONNE ADAM, NECROS CHRISTOS, INCANTATION, DROWNED, DEMIGOD, GOREMENT do. This is exactly the kind of occult dark death metal with doom elements that can evoke. I recommend visiting the cemetery in the evening with headphones, a long walk through the night streets, or a room full of darkness and winter. At these moments, the album stands out best. I enjoy a gloomy, wrinkling sound, watching the skull on the cover. It was as if someone had ripped another piece of flesh out of my body with each riff. I walk among the shadows, sifting the dust of the dead in my hands. Like the band, Satan is able to change his face and his anger is projected into individual songs. I feel like I've ever been to this place before. Old abandoned church, crypt in which fallen priests are buried. Screams of pain are imprinted on the walls. Buried alive, they died slowly and long. Occult death metal with a mesmerizing atmosphere! Excellent tribute to the shadows!


Tracklist:
1. Evocative Darkness
2. Key to Victory
3. Flame of Primordial Essence
4. Novus Lux Dominus
5. Eerie Presence
6. Voluptuous Death
7. Abyss of Aberration
8. Acausal Emanation
9. Residues of an Obsolete Trance

Lineup:
NTN - Everything
Nosferatvm - Bass/Guitars
Davy - Guitars
Grond GH - Drums


Share this games :

TWITTER