DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 16. prosince 2019

Home » » Recenze/review - SKULCRUSH - Archaic Towers of Annihilation (2019)

Recenze/review - SKULCRUSH - Archaic Towers of Annihilation (2019)


SKULCRUSH - Archaic Towers of Annihilation
CD 2019, Raw Skull Recordz

for english please scroll down

Povstala armáda nemrtvých, už se nemohli dívat na dnešní zkažený svět. Ze záhrobí se nejdřív začaly ozývat podivné skřeky a zběsilý nářek. Kletba byla prolomena. Prašivé mrtvoly opustily rozpadající se rakve, katakomby vydaly další svědectví o bolesti, nenávisti i beznaději. Kosti se ještě nerozpadly v prach, lebky nebyly zakopány hluboko pod zem. Všechno zase hoří, válka s nebem začala! Do kroku všem prokletým hraje nová deska amerických death metalistů SKULCRUSH

Kapela hraje starý dobrý válečný smrtící kov a umí jej perfektně! Chorobné rytmy jsou kombinovány s ledovými vyhrávkami a výsledkem je hodně návykový materiál. Také před sebou vidíte rozšklebené tváře nemrtvých? Jdou po krku i vám, tak přidejte hlasitost, smrt si totiž nevybírá. Brána do pekla byla otevřena a podsvětí se valí ven jako řeka plná zkažené krve."Archaic Towers of Annihilation" vzešla ze stejných katakomb jako nahrávky starých dobrých death metalových kapel (SKULCRUSH se volně inspirují jak evropskou, tak americkou školou). Když praštíte kladivem do prašivé kosti, tak se rozpadne na tisíc kousků. Jenže jak známo, nemrtví nejdou zabít, smrt se stala již dávno jejich obživou. Nakonec stejně všichni zemřeme, tak proč se pořádně nepřipravit. U desek, jako je tato, to není žádný problém. Úplně při poslechu před sebou vidím starý opuštěný hřbitov. Rakve jsou dávno exhumovány a povalují se všude kolem. Hodně tomu přispívá perfektní záhrobní zvuk i krásně vyvedený obal. Splněno byl vše pro poctivou, opravdovou válku s oním světem. Takhle má znít death metal! Kapele se povedlo probudit nemrtvé, udělat chaos v márnicích i v našich hlavách. Cítím v kostech chlad, do žil se mi vkrádá strach. Nové album vnímám jako artefakt, velmi dobře zahraný odkaz starých časů. Armáda nemrtvých povstala a poslouchá u toho "Archaic Towers of Annihilation"!  Vynikající morbidní zásek!Asphyx says:

An undead army arose, they could no longer look at today's corrupt world. Strange screams and frantic wails began to be heard from the grave. The curse was broken. The dusty corpses left the crumbling coffins, and the catacombs gave further evidence of pain, hatred and despair. The bones had not yet broken into dust, the skulls not buried deep below the ground. Everything is burning again, the war with heaven has begun! SKULCRUSH, a new album of American death metallers, is playing for all cursed.

The band plays good old death metal and can do it perfectly! Disease rhythms are combined with ice solos and the result is really addictive material. Also, do you see the grinning faces of the undead? They are going to cut your throat too, so add volume, because death does not choose. The gate to hell was opened, and the underworld rolled out like a river full of spoiled blood.


"Archaic Towers of Annihilation" originated from the same catacombs as recordings of good old death metal bands (SKULCRUSH are loosely inspired by both European and American schools). When you hit a hammer in a dusty bone, it breaks into a thousand pieces. But as we know, the undead cannot be killed, death has been their subsistence. In the end we all die anyway, so why not get ready. While listening album like this, this will not trouble. I see an old abandoned cemetery. The coffins have been exhumed and lie all around. Much contributes to the perfect grave sound as well as beautifully executed cover. Everything was done for a fair, real war with the other world. This is how death metal should sound! The band managed to wake the undead, make chaos in the morgue and in our heads. I feel cold in my bones, fear creeps into my veins. I see the new album as an artefact, a very well played legacy of the old days. The undead army has risen and listens to the "Archaic Towers of Annihilation"! Excellent morbid work!


Tracklist:
1. Dawn Of Sin And Everlasting Torture 
2. Overthrown 
3. Monumental Tomb 
4. Buried And Forgotten 
5. Halting The Ascension Of Corroded Light 
6. Nightmares For The Blind 
7. Voice Of The Abhorred Dread 
8. Foretoken Punishment

Line Up:
Rich Melling - Bass, Vocals (Woundvac)
Alex Brown - Drums 
Tony Dunn - Guitars (Sovereign, ex-Relinquished)
Justen Gerardo - Guitars (ex-Black Phantom)

Share this games :

TWITTER