DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 22. prosince 2019

Home » » Recenze/review - SODOM - Out of the Frontline Trench (2019)

Recenze/review - SODOM - Out of the Frontline Trench (2019)


SODOM - Out of the Frontline Trench
EP 2019, Steamhammer

for english please scroll down

Sodom jsem měl stejně z německých kapel vždycky nejraději. Tedy alespoň v dobách mého i jejich mládí. Pokaždé mě na téhle smečce fascinovala agresivita, špína a neurvalost, jejich skladby měly drive a sílu. Na staré desky nedám dopustit. Asi jako každý fanoušek. Je ale také fakt, že i přes svoji věrnost jsem je přestal někdy kolem roku 2010 sledovat. Nějak mě jejich alba nebavila a i když jsem nosiče kupoval, tak jsem je příliš často neposlouchal. Potom přišel loni "Partisan" a já byl nadšen.

SODOM letos přicházejí již se svým druhým EP. Nevím nevím, jestli je tohle správný způsob, ale asi ano, dnešní doba přeje krátkým, rychlým albům. Podpořeným videi a sdílením na sociálních sítích. Osobně bych raději klasickou dlouhohrající desku, ale aspoň něco. Pořád lepší než drátem do oka. Hlavně, že se stroj maže a je co kupovat. "Out of the Frontline Trench" je pomyslným pokračováním věcí předešlých a "návratem" SODOM ke kořenům. Buďme za to rádi, v těchto kalných vodách se kapela stejně vždy cítila nejjistěji. 

EP obsahuje tři nové skladby, které jsou takovou současnou klasikou SODOM. Baví mě, i když samozřejmě kvalit původních nahrávek nedosahují. Rozhodně se ale nejedná o žádný průšvih. Naopak. Člověk má chuť pařit, rozmlátit palicí televizi i počítač, aby už neslyšel ty jedovatý hlasy. Zkrátka SODOM, jak je mám rád. Jdou na to ostře, nekompromisně, líbí se mi i zvuk. Jsem zkrátka i jako starý fanoušek spokojen. Víc asi netřeba psát. Nahrávka je doplněna o legendární skladbu "Agent Orange", která je znovu nahrána (myslím si, že jí nový zvuk příliš nesvědčí, ale může to být i tím, že jsem zvyklý na ten starý) a živý záznam záseku "Bombenhagel" nasnímaného na koncertě ve Veltins Arena, Gelsenkirchen, 8. září 2018. Přiznám se, že mě poslední ochutnávky v podobě zmiňovaných EP opravdu navnadily pro nové, dlouhohrající album, které by snad mělo vyjít někdy v roce 2020. Osobně se mi tenhle směr u SODOM moc líbí a jsem zvědavý, co kapela předvede v budoucnu (což byl asi účel obou EP). Takže za mě rozhodně ano a nezbývá než dodat, SODOM VOLE!Asphyx says:


I have always liked Sodom from the German bands. At least in time my and their youth. I was always fascinated by aggressiveness, dirt and rashness on this band, their tracks had drive and strength. On the old albums I always swear! Probably like every fan. But it is also a fact that, despite my loyalty, I stopped following them around 2010. Somehow I didn't enjoy their albums and even though I bought the media, I didn't listen to them too often. Then "Partisan" came last year and I was excited.

This year SODOM is coming with their second EP. I don't know if this is the right way, but I guess so, today's time is for short, fast albums. Supported by videos and social sharing. Personally, I would rather a classic long-length record. Still better than a wire-to-eye. Mainly that the machine is oiling and there is something to buy. "Out of the Front-line Trench" is an imaginary continuation of the previous things and "return" of SODOM to the roots. Let's be glad for that, because in these muddy waters the band always felt confident.
The EP includes three new songs, which are a contemporary classic of SODOM. I enjoy it, although of course they do not reach the quality of the original records. But this is definitely not a problem. On the contrary. One has the desire to party, to smash the TV and computer with a mallet, so that they no longer hear those poisonous voices. In short, SODOM, how I like them. They do it sharply, uncompromisingly, I also like the sound. I am simply satisfied as an old fan. No need to write more. The recording is accompanied by the legendary song "Agent Orange", which is re-recorded (I think the new sound does not suit her very well, but it may be that I am used to the old one) and a live recording of "Bombenhagel" at Veltins Arena, Gelsenkirchen, September 8, 2018. I admit that the latest samples in the form of the above mentioned EPs really made me feel for a new, long-length album that should be released in 2020. Personally, I like this direction very much I wonder what the band will do in the future (what was probably the purpose of both EPs). So definitely „yes“ for me! SODOM!!!


traclist:
1 Genesis 19 6:42
2 Down On Your Knees 5:04
3 Out Of The Frontline Trench 4:36
4 Agent Orange (re-recorded) 6:04
5 Bombenhagel (live) 6:17

band:
Tom Angelripper: Bass and Vocals
Frank Blackfire: Guitars
Yorck: Guitars
Husky: Drums

https://sodomofficial.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/sodomized
http://sodomized.info/
https://open.spotify.com/artist/6SYbLA9utoNsllunR1TnkM
https://twitter.com/sodomized
https://www.facebook.com/spvhannover/
Share this games :

TWITTER