DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 1. ledna 2020

Home » » Recenze/review - BÖLZER - Lese Majesty (2019)

Recenze/review - BÖLZER - Lese Majesty (2019)


BÖLZER - Lese Majesty
EP 2019, Lightning & Sons


for english please scroll down


Kosti ohlodané až na morek. Naskládané na hromadu. Vypadá to tu jako doupě nějaké šelmy, která si dělá sbírku svých trofejí. Našlapuji tiše a nasávám neskutečný puch zkaženého masa. Kde to jsem a co se tu děje? Ptám se stále dokola, ale studené stěny mlčí. Občas šlápnu do kaluže krve. Panebože, vzadu visí něco bezvládně na hácích! Moje nejhrůznější noční můra se zhmotnila. Pár okamžiků, záblesk ostrých zubů a jsem také obětí. Vypadá to, že se bestie znovu probudila.

Kreslím na zdi tajemné symboly a poslouchám u toho nové EP švýcarských BÖLZER. Kapely, jejíž tvorba je nasáklá okultismem, temnotou, smrtí. Letošní novinka "Lese Majesty" není výjimkou. Chvilku jsem si sice musel zvykat na čisté zpěvy, ale netrvalo to dlouho a teď si bez nich skladby nedokážu vůbec představit. BÖLZER jsou zkrátka úkaz, zjevení a také má oblíbená smečka. Tento rok mi opravdu připomínají znovu probuzenou Bestii.
Album "Lese Majesty" je také ohlodané až na kost, základní a mnohdy "jednoduché" postupy jsou obestřeny temnou aurou. Na desce opravdu můžeme potkat pestrou paletu do černa zabarvených nálad. Připadám si jako archeolog, který objevil tajnou místnost plnou bílých kostí. Odehrávaly se zde rituály pro vyvolávání sil z onoho světa. Ze stěn i z hudby na mě doslova dýchá tajemno, chlad, smrt, špína a beznaděj. BÖLZER si u mě znovu potvrdili status originálního tělesa. Výraz celé nahrávky je opět velmi podmanivý. Zvukově je také vše v pořádku a jednoduchý obal tak nějak k této smečce patří. Čtyři rituálně laděné skladby doporučuji poslouchat v zatemnělém pokoji, případně v mrazu. Kapela dokázala vždy (a stále to platí) vykřesat mnoho z black death metalových základů. Připadá mi, že letos jdou pánové ještě hlouběji, ještě dál. Kosti ohlodané až na morek. Naskládané na hromadu. Vypadá to tu jako doupě nějaké šelmy, která si dělá sbírku svých trofejí. Bestie se znovu probudila a jde vám po krku. Vynikající album!

Asphyx says:

Bones gnawed to the marrow. Stacked on a pile. It looks like a beast's lair who is collecting his trophies. I step in quietly and suck the incredible smell of spoiled meat. Where am I and what's going on here? I ask again and again, but the cold walls are silent. Sometimes I step into a pool of blood. Oh, my God, there is something hanging in the back on the hooks! My horrible nightmare materialized. A few moments, a flash of sharp teeth and I'm also a victim. It looks like the beast has woken up again.

I draw mysterious symbols on the wall and listen to the new EP of BÖLZER from Switzerland. A band whose work is soaked by occultism, darkness and death. This year's novelty "Les Majesty" is no exception. For a while I had to get used to clear singing, but it didn't take long and now I can't imagine the songs without it. BÖLZER is simply a phenomenon, a revelation and also my favourite band. This year they really remind me of the awakened Beast.

The album "Lese Majesty" is also gnawed to the bone, basic and often "simple" procedures are surrounded by a dark aura. On the record we can really meet a varied palette of black-tinted moods. I feel like an archaeologist who discovered a secret room full of white bones. There were rituals to recall forces from the other world. From walls and music, mysteries, cold, death, dirt and hopelessness literally breathe on me. BÖLZER again confirmed the status of the original matters. The expression of the whole record is again very captivating. Sound is also all right and simple cover somehow belongs to this band. I recommend to listen to four ritual tunes in a darkened room or in freezing conditions. The band has always (and still holds) a lot of black death metal bases. It seems to me that the gentlemen are going even deeper this year. Bones gnawed to the marrow. Stacked on a pile. It looks like a beast's lair who is collecting his trophies. The beast has woken up again and is craving your throat. Excellent album!


TRACKLIST
1. A Shepherd In Wolven Skin (9:08)
2. Æstivation (2:03)
3. Into The Temple Of Spears (6:13)
4. Ave Fluvius! Danu Be Praised! (12:01)

LINE-UP
Fabian „HzR“ Wyrsch- Percussion
Okoi „KzR“ Jones - Guitar & Voice

Share this games :

TWITTER