DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 2. ledna 2020

Home » » Recenze/review - CHAOSFORM - Kill for Honor (2019)

Recenze/review - CHAOSFORM - Kill for Honor (2019)


CHAOSFORM - Kill for Honor
EP 2019, vlastní vydání

for english please scroll down

Hromada kostí před starým chrámem na obalu mě přivedla na myšlenku, že bych se měl zase jednou vydat na staré pohřebiště, které navštěvuji každý rok na podzim. Nachází se vysoko v horách, je obestřen tajemstvím, nepropustnou mlhou a chladem, který každému ihned pronikne do kostí. Vydám se na cestu hned ráno a do sluchátek si dám nové EP finských CHAOSFORM. Kapely, jejíž deska mi nedávno přistála na stole. Venku je ještě tma a stíny v ulicích nekonečně dlouhé. 

Thrash metal kombinovaný se smrtícím kovem, oboje namíchané v morbidně krutém koktejlu, mi chutná a krásně sedne do kroku. Město končí a ještě se několikrát ohlédnu. Krev mi tepe v žilách a přede mnou je ranní les, strmé stezky a samota. Každé album mám spjaté s určitými zážitky a novinku "Kill for Honor" jsem nepřestal poslouchat ani na pohřebišti. Vše se mi krásně spojilo v jedno. V temných koutech zářily rudé oči a já byl rád, že jsem zase jednou potkal smrt. EP "Kill for Honor" obsahuje šest ostrých, pestrých skladeb, které vás přišpendlí na zeď. CHAOSFORM stvořili dílo, u kterého nedokážu být v klidu. Tančím na hrobech, navštěvuji polorozpadlé hrobky, nasávám hnilobu a strach. Finové u mě dokázali v dnešní době nadprodukce vyvolat emoce, rozdrtit mě, donutit pařit. Kapela má zvláštní a zajímavý cit pro melodie, je jiná než mnohé ostatní a to se v dnešní době počítá. Je hrozně příjemné se procházet mezi starými kostmi, vnímat jednotlivé riffy, melodie, údery bicích. Vokalista má navíc chorobně zabarvený hlas a člověk má chuť řvát spolu s ním. Podobná hudba se nemá popisovat, měla by se spíš poslouchat a žit. Mix melodičtěji pojatého death metalu a ostré záseky thrashových kytar musí dělat dobře každému, kdo každý den ráno uléhá do rakví. Album je pro mě velkým překvapením letošního roku a nadějí do budoucna. Thrash death metalový útok, po kterém zůstanou jen zlámané kosti! Velmi dobře!


Asphyx says:

The pile of bones in front of the old temple on the cover of this record led me to the idea that I should once again go to the old burial site that I visit every autumn. It is situated high in the mountains, it is surrounded by the mystery, impermeable fog, and cold that will immediately penetrate deep into everyone's bones. I will go on the road early in the morning and put a new EP of Finnish CHAOSFORM into my headphones. A band, whose record recently landed on my table. It is still dark outside and the shadows in the streets are endlessly long.

Thrash metal combined with death metal, both mixed in a morbidly cruel cocktail, tastes good for me and fits nicely my steps. The city ends and I look back several times. Blood beats in my veins and the morning forest is in front of me, steep trails and solitude. Every album is connected with certain experience and I didn't stop listen to "Kill for Honor" even in the burial ground. Everything has come together into the one. Red eyes glowed in the dark corners, and I was glad to see Death once again.

EP "Kill for Honor" contains six sharp, manifold songs that will pin you on the wall. CHAOSFORM created an album, during whose listening I cannot be at rest. I dance on the graves, visit the ruined tombs, I soak up rot and fear. In this time full of over-production the Finns succeeded to evoke emotions, crush me, and force me to headbang. The band has a special and interesting feeling for melodies, it is different than many others and it counts today. It is very pleasant to walk between old bones, to perceive individual riffs, melodies, drums’ strikes. In addition, the vocalist has a morbid voice, and one wants to scream with him. Similar music should not be described; it should rather be listened to and lived. A mix of more melodic death metal and sharp thrash metal guitars must be suitable to anyone who falls into the coffins every morning. The album is a big surprise for me this year and a big hope for the future. Thrash death metal attack, after which only broken bones remain! Very good!

tracklist:
01 Vulture
02 Kill for Honor
03 DeadAlive
04 Monster Within Me
05 Chapel of Hatred
06 Void Horizon

band:
Korhonen / Bass
Pahatela / Drums
Iiskola / Guitars
Luhtaniemi / Guitars
Hämäläinen / Vocals

Share this games :

TWITTER