DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 3. ledna 2020

Home » » Recenze/review - NIHILISM - Apocalyptic Fate (2019)

Recenze/review - NIHILISM - Apocalyptic Fate (2019)


NIHILISM - Apocalyptic Fate
CD 2019, Great Dane Records

for english please scroll down

Ranní mrazivá cesta lesem mě uklidnila, ale ta mrtvola, co ležela nedaleko jezera mě opět přenesla někam mezi strach a beznaděj. Ztuhlé tělo, modré rty a obličej bez očí. Dvě prázdné díry do hlavy. Ruce ohryzané od zvěře, procesy hnití dávno započaly. Usedl jsem nedaleko a poslouchal novou desku francouzských death metalistů NIHILISM. Najednou jsem měl pocit, že s tím nebožákem rozmlouvám. Hudba ve mě probudila temné síly, slyšel jsem jemný hlas ze záhrobí, který žaloval.

Oběti násilných činů nenajdou klid, dokud se neodsoudí vrah. Stejně jako nálada celé desky jsem bloudil na onom světě a přemýšlel, kde se bere v lidech tolik zla. Další ostrý motiv, další hřeb zaražený hluboko do mozku. Album má skvělý zvuk, monumentální obal od Vincenta Fouqueta. Splněno bylo vše pro zážitek plný krve, temnoty, chladu a smrti. Tuhle desku budu poslouchat vždycky rád.


Mám rád starý prašivý death metal, nasáklý zkaženou krví a Francouzi jej hrají na výbornou. Novinka má v sobě spoustu zajímavých momentů a celková nálada je doslova zničující. Přichází k nám z těch nejhlubších katakomb, z opuštěných hřbitovů, od jezer, u kterých i vy naleznete mrtvá těla. Jednotlivé songy jsou propracované, dokáží udržet moji pozornost, pořád se v nich něco děje, album je jako živý organismus, který má vepředu obrovskou tlamu s ostrými zuby. Je jasné, co bude následovat. Stanete se obětí, kusem zcela zbytečného masa. Rád chodím v katakombách s touhle deskou hrající mi do uší, s chutí navštěvuji tajemná místa, toulám se v mlze, klaním se jediné jistotě na tomto světě - Smrti.  Nahrávka má v sobě černou jiskru, která se pokaždé změní ve spalující oheň. Tohle je death metal, který zde bude znít, až všichni zemřeme. Vrátíme se z onoho světa, abychom napravili svoje křivdy a nakonec stejně skončíme v jednom prokletém hrobě s nápisem NIHILISM. Vynikající smrtící kov s podmanivou atmosférou!Asphyx says:

The morning frosty way through the woods calmed me down, but the corpse that lay near the lake brought me again somewhere between fear and despair. A stiff body with blue lips and face without eyes. Two empty holes in the head. Hands dismembered by wild animals, rotting processes began a long time ago. I was sitting nearby listening to a new album of French death metalists NIHILISM. Suddenly I felt like I was talking to that poor dead man. The music awakened the dark forces inside me and I heard a soft voice from the grave, such a moaning-like voice.

Victims of violent murders won’t find peace until the murderer is convicted. Like the mood of the whole record, I was wandering in the other world and thinking from where so much evil comes. Another sharp motif, another nail tucked deep into the brain. The album has a great sound and monumental cover art by Vincent Fouquet. Everything for an experience full of blood, darkness, cold and death was fulfilled. I will always listen to this record with enjoyment.I like the old, scabby death metal, soaked with spoiled blood, and the Frenchs play it great. The new record has a lot of interesting moments and the overall mood is literally devastating. It comes to us from the deepest catacombs, from abandoned cemeteries, from lakes where you can find dead bodies. Individual songs are sophisticated, they can keep my attention, there is always something going on there, the album is like a living organism with a huge mouth with sharp teeth in front. It is clear what follows. You become a victim, a piece of completely useless meat. I like to walk in catacombs with this album playing in my ears, I like to visit mysterious places, wander in the fog, and bow to the only certainty in this world - Death. This record has a black spark, which always turns into a burning fire. This is the death metal that will sound here when we all die. We will return from the other world to rectify our grievances and finally we end up in one cursed grave with the inscription NIHILISM. Excellent death metal with a captivating atmosphere!TRACKLIST
01. Slaves of the Sacred Rites
02. A Wall
03. Akatheeb
04. Rip
05. Apocalyptic Fate
06. The Sin's Cost
07. Fateful Rite
08. The Human Shrine
09. A Bunch of Bones
10. Custom of Shame
11. An Impetuous Choice 


band:
Vocals : Séb S. 
Guitars : Seb P. 
Guitars : Jules 
Bass : Steph 
Drums : Seb G. 

Share this games :

TWITTER