DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 18. ledna 2020

Home » » Recenze/review - UNBOUNDED TERROR - Faith in Chaos (2020)

Recenze/review - UNBOUNDED TERROR - Faith in Chaos (2020)


UNBOUNDED TERROR - Faith in Chaos
CD 2020, Xtreem Music

for english please scroll down

Amulety vyřezané z lidských kostí. Dnes je obdivujeme, ale kdysi kvůli nim musel někdo zemřít. Bývaly to divoké doby, plné žhavého death metalu, plesnivých katakomb, nekonečných exhumací. Na nějakou tu špínu se nehledělo a kapely hrály hlavně srdcem. Vyměňovaly se kazety, posílaly psané dopisy a každá nová deska byla malým svátkem. Také jste někdy čekali dlouhé hodiny před obchodem, než si budete moci koupit nový death metal? Pokud ano, potom pro vás bude určena i novinka španělské legendy UNBOUNDED TERROR, kapely, která datuje svůj vznik až do roku 1991.

Staré psy novým kouskům nenaučíš a je to jen dobře. Byl bych pravděpodobně dost překvapený, pokud bych si desku pustil a z přehrávače by se na mě vyhrnula lavina moderních riffů. Ještě, že se tak nestalo! Pochválen buď starý, rezavý smrtící kov! UNBOUNDED TERROR jej hrají přesně podle mých představ. Nevymýšlejí nic nového, ale stále dokáží vytvořit náladu čerstvě otevřených hrobů. A tak beru znovu do ruky krumpáč a lopatu a jdu vykopat další hrob. Na náhrobku bude vytesáno do mramoru jméno UNBOUNDED TERROR. Kapela si to plně zaslouží, jejich death metal ve stylu BENEDICTION, BOLT THROWER, IMMOLATION, MALEVOLENT CREATION je doslova devastující. Kapela nezapomněla na dobrý zvuk v podání mistra Dana Swano a o monumentálním obalu Juanjo Castellana netřeba diskutovat. Jsem zkrátka a jednoduše ve svém živlu, zavřený navěky ve starých katakombách. Španělé samozřejmě nenahráli nejlepší desku dekády, ale já stejně nejvíc u nahrávek oceňuji uvěřitelnost, srdce, prašivinu a smrt. A té je na "Faith in Chaos" velké množství. Pokud jste se zrodili z popela death metalových kapel devadesátých let, tak neváhejte, pánové moc dobře vědí, jak nás roztrhat na kusy. Andělům zase hoří křídla a padají zmateně na zem. Čeká je zde jen utrpení, chaos a nenávist. U tohoto alba praskají víka od rakví, pukají lebky tlakem a hlavně, mám chuť si jej pouštět stále dokola. Death metal, u kterého odpadává maso od kostí!

Asphyx says:

Amulets carved from human bones. Today we admire them, but once someone had to die. It used to be wild times, full of hot death metal, mouldy catacombs, endless exhumations. Some dirt was ignored and the bands played mainly with their hearts. Tapes were exchanged, letters written, and each new album was a small celebration. Were you also waiting long hours before the shop to be able to buy a new death metal? If so, then for you will have a new album of the Spanish legend UNBOUNDED TERROR, a band that dates back to 1991.

You can't teach old dogs something new and it's just fine. I would probably be surprised if I played the record and modern riffs would come up from the player. Good thing it didn't! Praised be the old, rust death metal! UNBOUNDED TERROR plays exactly the music which I expect. They are not inventing anything new, but they are still able to create the mood of freshly opened graves.


So I grab my pickaxe and shovel again and go dig another grave. UNBOUNDED TERROR will be carved in marble on the gravestone. The band deserves it, their death metal in the style of BENEDICTION, BOLT THROWER, IMMOLATION, MALEVOLENT CREATION is literally devastating. The band has not forgotten a good sound is made by Master Dan Swano and the monumental cover by Juanjo Castellan. I am simply in my element, locked forever in old catacombs. Of course, the Spaniards did not record the best album of the decade, but I still appreciate the credibility, heart, scum and death as well. And there is a lot of death on "Faith in Chaos". If you were born from the ashes of the death metal bands of the 1990s, don't hesitate, the gentlemen know very well how to tear us to pieces. The angels wings are burning again and they are falling to the ground in confusion. There is only suffering, chaos and hatred. In this album, coffin lids burst, skulls burst with pressure and most importantly, I want to play it over and over. Death metal, where the meat falls off the bones!


Tracklist:
1. Faith in Chaos - Intro
2. Hiding From the Light
3. Silent Soul
4. Insidious
5. Destroyed From Within
6. They Will Come From the Pain
7. Hated in Hell
8. The Destroyers of Hope
9. Engulfed By the Gods
10. Through the Flesh We Will Reach Hell

band:
Vicente Paya - Guitars
Portas - Drums
Faustus - Vocals/Bass
Juan - Guitars

Share this games :

TWITTER