DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 26. února 2020

Home » » Recenze/review - COFFIN CURSE - Ceased to Be (2020)

Recenze/review - COFFIN CURSE - Ceased to Be (2020)


COFFIN CURSE - Ceased to Be
CD 2020, Memento Mori


for english please scroll down


Když jsem ji potkal poprvé, zděsil jsem se. Připomínala nějakou bájnou zrůdu, pokrytou boláky. Naříkající a vyděšenou. Hnila v podzemní kobce několik let a už dávno ztratila pojem o čase. Přesekl jsem řetěz, kterým byla připoutána ke zdi a dal jí svobodu. Přesto se ještě dlouhou dobu bála stínů. Zemřela zaživa, vytratily se z ní poslední zbytky energie. Prokletá a odsouzená do nejkrutějšího vězení tu hladověla a měla činit pokání. Opak byl pravdou, jen se utvrdila ve své zvrácené víře.


Když jsem si novou desku COFFIN CURSE z Chile pustil poprvé, tak mi ihned úvodní příběh naskočil v hlavě. Album je obestřeno stejnou temnotou a nenávistí. Cítím z něj chlad, rouhání, podobně nepříjemnou temnotu a oddanost záhrobí. Pánové hrají klasický, tradiční death metal americké školy. Vítejte ve starých katakombách."Ceased to Be" je hodně syrovým albem ve stylu starých MORBID ANGEL, MONSTROSITY, SEPULTURY, POSSESSED. COFFIN CURSE jsou samozřejmě ovlivněni i dalšími kapelami a nehrají nic objevného, ale zároveň si zachovávají vlastní rukopis. Pro mě, jako pro death metalistu poslouchajícího tento styl od devadesátých let je album velmi chutnou krmí. Kousky zkaženého masa jsou mi podávány s nadhledem a samozřejmostí starých mistrů. Zvuk i obal jsou také v nejlepším pořádku. Pokud se jako já rádi a často procházíte hlubokým undergroundem a vyhledáváte ty nejtemnější zákoutí, mohli byste být také spokojeni. Album má v sobě navíc těžko popsatelnou jiskru, feeling, hnilobnou přitažlivost. Až mě jednou za mé rouhání odsoudí k dlouhým letům žaláře a začnu se rozpadat v prach, pouštějte mi i nadále "Ceased to Be". Usnadní mi přechod na druhou stranu. Dívám se do tváře samotné Smrti. Usmívá se. Tahle nahrávka se opravdu povedla! Deska ze staré death metalové školy, která vás utopí v řece zkažené krve!


Asphyx says:

When I met her for the first time, I was horrified. She reminded me of a mythical monster, covered by sores. Crying and scared. She had been rotting in an underground dungeon for several years and a long time ago she lost track of time. I cut the chains with which she was chained to the wall and gave her freedom. Despite it, she was afraid of shadows for a long time after that. She died alive; the last pieces of energy left her. Cursed and sentenced to the cruelest prison, she was starving and repented. But the opposite was true, she was made sure in her perverted faith. 

When I listened to the new album of COFFIN CURSE from Chile for the first time, a similar story immediately appeared in my mind. The album is surrounded by the same darkness and hatred. I can feel the cold, blasphemy, similarly unpleasant darkness and devotion to the grave. Gentlemen play classic, traditional death metal of American school. Welcome to the old catacombs. 

"Ceased to Be" is a very brutal album in the style of old MORBID ANGEL, MONSTROSITY, SEPULTURA, POSSESSED. Of course, COFFIN CURSE are influenced by other bands and they don't play anything new, but at the same time, they retain their own handwriting. For me, as a death metalist who has been listening to this style since the 1990s, the album is very tasty. Pieces of spoiled meat are served to me with a certainty of the old masters. The sound and the cover art are also great. If you like to walk through the underground looking for the darkest nooks, you could also be satisfied like me. The album also possesses a hard-to-describe spark, feeling, rotting attraction. Once I will be sentenced to long-years prison for my blasphemy and I start to crumble into dust, continue with playing the "Ceased to Be" to my ears. It will make it easier for me to move to the other side. I look into the face of Death itself. She smiles. This record is really succeeded! A record from an old death metal school that drowns you in a river of spoiled blood! Tracklist:
01. Gathered unto Death
02. Where Sickness Thrives
03. Chopped Clean Off
04. Descend into Abhorrence
05. Feeding on Perpetual Disgrace
06. Extinct
07. Grave Offender
08. Deep in Streams of Purifying Dirt


https://www.facebook.com/coffincurse/
https://coffincurse.bandcamp.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4scbpGP38Yt11ZuoNx8g_2MWX4mWqIZx&disable_polymer=true
http://www.memento-mori.es/
Share this games :

TWITTER