DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 7. února 2020

Home » » Recenze/review - KONVENT - Puritan Masochism (2020)

Recenze/review - KONVENT - Puritan Masochism (2020)


KONVENT - Puritan Masochism
CD 2020, Napalm Records

for english please scroll down


Pozoroval jsem, jak krev pomalu odtéká pryč. Studená místnost, chladný kovový stůl. Na něm mrtvola, kterou jsem znal. Smrt se s námi někdy snaží vtipkovat. Kolik si toho měla před sebou, kolik radosti i bolesti si mohla zažít? Řez vedu od krku směrem dolů. Pitva začíná. Občas mám pocit, že se mnou rozmlouváš. Tvá slova jsou plná strachu a beznaděje. Kdo ti mohl něco tak zlého udělat? Nůž zabodnutý do břicha, příčinu smrti určím rychle, ale proč stále slyším tichý šepot?

Prvotina dánských death doomařů KONVENT je pro mě osobně velkým překvapením. Každý den vzniká spousta kapel, vydává se nepřeberné množství hudebních nosičů a internet je doslova zahlcen skladbami. Jenže KONVENT v sobě mají něco navíc, něco neotřelého, co přitáhlo moji pozornost. Jsem starý zmlsaný pes, který zvedne hlavu opravdu už jen, když ho něco baví. Hudba na "Puritan Masochism" obsahuje zvláštní temnou jiskru a zdá se být více než vhodným doplňkem k pitvě. 
KONVENT jsou kapela složená ze samých mladých hezkých dívek, které se rozhodly někdy v roce 2015, že budou hrát death doom metal ve stylu PARADISE LOST, WINTER, MY DYING BRIDE, AHAB, CELTIC FROST, BOLT THROWER. Přidávají navíc sludge metalové momenty a několik kilo temnoty. Jedná se o prvotinu, která ale netrpí žádným neduhem začínajících kapel. Novinka má skvělý zvuk, záhrobní atmosféru, je slyšet, že do skladeb daly jednotlivé muzikantky úplně všechno. Výsledkem je syrové, bolestivé a chladné album, u kterého si rozdrásáte obličej do krve. Připomíná mi výlet do bažin za mlhavého rána. Každým dalším krokem, každým dalším tónem se boříte hlouběji do smradlavého bahna smíchaného ze starých rostlin, doom metalu, smrti a zetlelých kostí. Naleznete mrtvé tělo, ve značném stádiu rozkladu a tvář vám je hodně povědomá. Ano, jste to vy, hudba vás přetvořila k obrazu svému. Těžký, hutný death doom metal, který připomíná zkaženou krev! Asphyx says:

I watched the blood slowly drain away. Cold room, cool metal table. On table a corpse I knew. Death sometimes tries to joke with us. How much did you already see, how much joy and pain you could experience? The cut leads from the neck down. The autopsy begins. Sometimes I feel like you're talking to me. Your words are full of fear and hopelessness. Who could do something so bad to you? Knife stabbed in the stomach, I'll determine the cause of death quickly, but why do I still hear a low whisper?

The first release of the Danish death doom metallers KONVENT is for me personally a big surprise. Every day there are a lot of bands, a lot of music is released and the internet is literally overloaded with songs. But the KONVENT has something extra inside, something new, that drew my attention. I am an old fuzzy dog, who only raises his head when he enjoys something. The music on "Puritan Masochism" contains a strange dark spark and seems to be more than a suitable complement to the autopsy.


KONVENT is a band made up of young pretty girls who decided to play death doom metal in the style of PARADISE LOST, WINTER, MY DYING BRIDE, AHAB, CELTIC FROST, BOLT THROWER. They add extra sludge metal moments and a few pounds of darkness. It is a debut album, but it does not suffer by any ills of beginning bands. The album has a great sound, a grave atmosphere, it can be heard that the musicians gave everything to the songs. The result is a raw, painful, cool album that breaks your face into blood. It reminds me of a swamp trip on a foggy morning. With each step, every tone, you dig deeper into a stinking mud mixed with old plants, doom metal, death, and decayed bones. You will find a dead body, in a kind of decay, and this face is very familiar. Yes, it is you, the music has transformed you into its own image. Heavy, dense death doom metal, which resembles spoiled blood!Tracklist:
01. Puritan Masochism
02. The Eye
03. Trust
04. World of Gone
05. Bridge
06. Waste
07. Idle Hands
08. Ropes Pt. I
09. Ropes Pt. II


band:
Rikke, Sara, Heidi og Julie


Share this games :

TWITTER