SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 31. března 2020

Home » » Recenze/review - CEMETERY FILTH - Dominion (2020)

Recenze/review - CEMETERY FILTH - Dominion (2020)


CEMETERY FILTH - Dominion
CD 2020, Unspeakable Axe Records / Boris Records


for english please scroll down


Ležím na kamenném stole již několik dní a jsem připraven zemřít. Z očí mi lezou červi, v břiše se usadila sněť a kosti mě pálí. Cítím jak ze mě postupně odchází život. Poslední nádech, výdech a potom už jen nicota. Co bude dál? Světlo na konci tunelu nepřichází, ale jen bolest. Někde mezi naším a oním světem jsem potkal i novou desku amerických death metalistů CEMETERY FILTH. Kapely, která mi pomohla přejít na druhou stranu. Černé svědomí, kusy shnilého masa z těla, které kdysi patřilo mě. Ve starých katakombách se někdy dějí hodně podivné věci.

První, co mě jako fanouška starého poctivého fanouška staré smrti doslova uhodilo do očí, tak je překrásný obal. Perfektně doplňuje muziku jako takovou i celkový dojem z ní. Další z povedených záležitostí je zvuk. Prašivý a zlý, temný, tajemný a ošklivý. Přesně podle mého gusta. A nakonec atmosféra. Pohřbívají mě zaživa? Toulám se podsvětím? Jsem navěky prokletý? Na všechny otázky odpovídám ano. Tohle je přesně hudba pro fanoušky kapel jako DEICIDE, MALEVOLENT CREATION, PESTILENCE, MORBID ANGEL, SINISTER, REPULSION, AUTOPSY a dalších, které přesně věděly a vědí, o čem je opravdová smrt. Nad hřbitovem se vznáší divný puch. Ubíhají dny a mé tělo prochází postupným rozkladem. Stejně jako hudba na debutovém dlouhohrajícím albu "Dominion" vykazuje všechny příznaky dlouhého konce bez naděje. CEMETERY FILTH pomocí svého přístupu stvořili dílo, které jen tak z hlavy nevyženu. Jedná se o pravý, reálný a rezavý old school death metal v podobě, ve které koluje i v mých žilách. Výkřiky a ozvěny ze záhrobí mohou znít různými způsoby, ale tenhle lahodí mému uchu. Album je neskutečně heavy, temné a zákeřné. Navíc skladby obsahují třaskavou směs energie a na hrubo nakrájené tmy. Ležím na kamenném stole již několik dní a jsem připraven zemřít. Z očí mi lezou červi, v břiše se usadila sněť a kosti mě pálí. Cítím jak ze mě postupně odchází život. Poslední nádech, výdech a potom už jen nicota. Co bude dál? Dál už bude jen death metal! Smrt si říká CEMETERY FILTH!

Asphyx says:

I've been lying on the stone table for several days and I am ready to die. Worms come out of my eyes, gangrene settled in my stomach, and my bones burn. I can feel life coming out of me. The last inhalation, exhalation, and then nothingness. What will be next? The light at the end of the tunnel is not coming but only pain. Somewhere between ours and the other world, I met a new album of American death metallers CEMETERY FILTH. The band that helped me switch to the other side. Black conscience, pieces of rotten flesh from the body that once belonged to me. Sometimes weird things happen in the old catacombs.

The first thing that literally struck me as a fan of an honest old death metal is a beautiful cover. It is perfectly fit to the music itself and the overall impression of it. Another good thing is the sound. Terrible and evil, dark, mysterious and ugly. Exactly what I like. And finally the atmosphere. Do they bury me alive? Wander the underworld? Am I cursed forever? To all questions I answered - yes.

This is exactly music for fans of bands like DEICIDE, MALEVOLENT CREATION, PESTILENCE, MORBID ANGEL, SINISTER, REPULSION, AUTOPSY and others who know exactly what real death is all about. There is a strange odor above the cemetery. Days pass and my body is undergoing gradual disintegration. Like the music on the debut album "Dominion", it shows all the signs of a long end without hope. Using their approach, CEMETERY FILTH created a piece of work that I can't just get out of my head. It is a real, real and rusty old school death metal in a form that circulates in my veins. Screams and echoes from the grave may sound in different ways, but this one appeals to my ear. The album is incredibly heavy, dark and insidious. In addition, the compositions contain a shaky mix of energy and darkly chopped darkness. I've been lying on the stone table for several days and ready to die. Worms come out of my eyes, gangrene settled in my stomach, and my bones burn. I can feel life coming out of me. The last inhalation, exhalation, and then nothingness. What will be next? There will only be death metal! Death calls herself CEMETERY FILTH!

tracklist:
1. Subduction
2. Exhumed Visions
3. Paralytic Scourge
4. Aeons In Dis
5. Festering Vacuity
6. Churning of the Shallows
7. Devoured by Dread
8. From Euphonic Crypts
9. Dominion

CEMETERY FILTH is:
Matt Kilpatrick - Lead Vocals and Guitars
Ryan Guinn - Lead Guitars
Devin Kelley - Bass and Backing Vocals
Chris McDonald – Drums

www.facebook.com/cemeteryfilth
http://www.unspeakableaxerecords.com/
https://boris-records.com/

Share this games :

TWITTER