SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 31. března 2020

Home » » Recenze/review - GRACELESS - Where Vultures Know Your Name (2020)

Recenze/review - GRACELESS - Where Vultures Know Your Name (2020)


GRACELESS - Where Vultures Know Your Name
CD 2020, Raw Skull Recordz

for english please scroll down

Toulám se temnými chodbami podsvětí a marně hledám svoji smrt. Nahlížím do tajných katakomb, naslouchám ozvěnám z onoho světa. Jsem tulákem nicoty, posluchačem, který prosévá mezi prsty prach nemrtvých. Žiji ve stínu a uznávám už jen kapely, které mě dokáží přenést na druhou stranu. Mám rád starý, prašivý death metal, stále s nadšením ochutnám i dobrý doom metal. Oceňuji hlavně hudbu, která ve mě zanechá mrazivou stopu. Jedna kobka má na dveřích nápis GRACELESS. Už dnes vím, že jsem zde správně. Našel jsem svoji smrt.


Přiznám se, že předchozí album této smečky z roku 2017 ("Shadowlands") patřilo k mým nejhranějším v uplynulých letech. Rád a často jsem se k němu vracel. Na novinku jsem se tedy nesmírně těšil. Ihned jsem zakoupil CD i triko (motiv od Alexandera Tartsuse je jedním slovem úžasný) a těšil se, až mi vše přijde domů. Již první poslech připomínal starý okultní obřad (hodně k tomu přispěl i masivní, syrový zvuk). Nechal jsem desku uzrát, proniknout jí do krve. Toulal jsem se temnými chodbami podsvětí a hledal jsem svoji smrt.Mohutné riffy, chladná atmosféra, řeka plná krve. GRACELESS se i na novince pohybují ve stejných oblastech jako kapely BOLT THROWER, TEMPLE OF VOID, ASPHYX, HOODED MENACE, COFFINS, HAIL OF BULLET, THANATOS, BOLT THROWER ale i třeba SINISTER, PESTILENCE. V některých momentech mi kytarový rukopis lehce připomíná i práci Gregora Mackintoshe (PARADISE LOST) a jeho VALLENFYRE, STRIGOI. Skladby v sobě mají drive, jsou neskutečně heavy a zároveň obsahují takovou tu černou vášeň, kterou v sobě mají muzikanti ze staré metalové školy. "Where Vultures Know Your Name" je poctivý, ryzím albem, ze kterého je cítit, že bylo nahráno srdcem. Přeneslo mě do nekonečných močálů, ve kterých má mlha barvu krve. Zmínit musím i vokál, Mr. Remco Kreft zpívá s opravdovou morbidní jiskrou v hlase. Procházím se podzemím a kolem praskají prašivé kosti. Přidávám volume a kolem tančí démoni. Stará kobka s názvem GRACELESS vydala další svědectví. Je mocné, zákeřné, temné i chladné zároveň. Je výpovědí o starém dobrém death doom metalu. Absolutní mrazivá temnota!
Asphyx says:

I wander through the dark corridors of the underworld and vainly seek my death. I look into secret catacombs, listen to echoes from the other world. I am a wanderer of nothingness, a listener who sieves the dust of undead between his fingers. I live in the shade and I only recognize bands that can transfer me to the other side. I like old, rainy death metal, I still like to enjoy good doom metal. I especially appreciate the music that will leave a chilling track in me. One cell has GRACELESS on the door. I already know is good that I am here right now. I found my death.

I admit that the previous album of this band from 2017 ("Shadowlands") was one of my most played in recent years. I liked and often returned to it. So I was looking forward to the news. I immediately bought a CD and a T-shirt (Alexander Tartsus theme is amazing in one word) and looked forward to delivery. Already the first listening resembled an old occult ceremony (a massive, raw sound also contributed a lot). I let the album mature, penetrate into my blood. I wandered through the dark corridors of the underworld, searching for my death.Great riffs, cool atmosphere, river full of blood. GRACELESS are also in the same areas as BOLT THROWER, TEMPLE OF VOID, ASPHYX, HOODED MENACE, COFFINS, HAIL OF BULLET, THANATOS, BOLT THROWER and also SINISTER, PESTILENCE. In some moments the guitar reminds me of the work of Greg Mackintosh (PARADISE LOST) and his VALLENFYRE, STRIGOI. The songs have a drive, they are incredibly heavy and they contain the black passion that musicians from the old metal school have in them. "Where Vultures Know Your Name" is an honest, genuine album that feels like it was recorded by heart. It brought me to endless marshes in which the fog was blood-colored. I have to mention the vocal, Mr. Remco Kreft sings with a true morbid spark in his voice. I walk through the underground, and bruising bones burst around. I'm adding volume and demons dancing around. The old dungeon called GRACELESS gave another testimony. It is powerful, insidious, dark and cold at the same time. It is a testimony of good old death doom metal. Absolute freezing darkness!


tracklist:
1. Lugdunum Batavorum
2. Retaliation of the Wicked
3. Commander of Christ
4. Nine Days of Mourning
5. Here Be Dragons
6. Where Vultures Know Your Name
7. Warpath
8. Embrace the Rain


band:
Kreft - Vocals / Guitars,
Marc - Drums,
Jasper - Bass,
Bjorn - Guitar

https://rawskullrecordz.bandcamp.com/album/where-vultures-know-your-name
https://www.facebook.com/Graceless.osdm/
https://rawskullrecordz.com/en/
Share this games :

TWITTER