Recenze/review - SOLSTICE - Casting The Die (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 27. dubna 2020

Home » » Recenze/review - M.A.D. - A Plague Caused the Deaths (2020)

Recenze/review - M.A.D. - A Plague Caused the Deaths (2020)


M.A.D. - A Plague Caused the Deaths
CD 2020, vlastní vydání

for english please scroll down


Zvedá se vítr a ve vzduchu je cítit krev. Vichřice zesiluje a ty přidáváš volume na svém přehrávači. Kolem se lámou stromy, létají střechy, převracejí se auta. Mám rád muziku, surovou a plnou energie jako přírodní živly. Pomalu se setmí a najednou je ticho. Ticho před další bouří. Varování v televizi, na internetu i z tlampačů v našem městě. První oběti, mám pocit, že se z mraků vynořili jezdci apokalypsy. Tsunami venku na ulicích, tsunami z reproduktorů. Smrt si nevybírá a nakonec možná zemřeš v sutinách. Se sluchátky na uších, s novou deskou "A Plague Caused the Deaths".


Němečtí metalisté M.A.D. jsou konečně zpět. Datum vzniku v roce 1986, dlouhá historie, ale jenom dvě dema v devadesátých letech a jedno EP v roce 2016 po návratu. A teď první dlouhohrající album, které bourá zdi. Již od začátku je znát staroškolský nádech, poctivost, ryzost a totální oddanost temnotě.
"A Plague Caused the Deaths" je hodně živelným, devastujícím albem. Naleznete na něm spoustu odkazů na kapely z devadesátých let, ale také drtivých prvků (slyšeli jste někdy jak zní lámané kosti?). Základem je prašivý death metal, thrash a na nahrávce potkáte i několik black metalovějších motivů. Pokud bych měl tvorbu této kapely k někomu přirovnat, volil bych jména jako NECROPHAGIST, TERRORIZER, VADER, VOMITORY. Jedná se o třaskavou radioaktivní směs jak evropské, tak i americké školy. Navíc mám při poslechu opravdu pocit, že jsem se ocitl v lavině z kostí, kamení, krve a strachu. Organický, prašivý zvuk všemu dodává na uvěřitelnosti a celkový dojem doplňuje i morbidně vyvedený obal. M.A.D. si zachovali undergroundový zápach, což je dle mého skvělé. Kapela je v této sestavě opravdu silná, připadá mi, že mezi muzikanty funguje pověstná chemie. Můžeme si tak užít  nekompromisní, vyhlazovací death/thrash metal, který vtrhne do vašich pokojů jako to nejzuřivější tsunami. Jsem moc rád, že staří psi ještě vydávají takovéto desky. Jsou totiž po okraj narvané dobrým řemeslem, mají feeling, tlak a rozsekají vás na malé kousky. Zvedá se vítr a ve vzduchu je cítit krev. Stále poslouchám "A Plague Caused the Deaths". Radioaktivní zabijácká záležitost!Asphyx says:


The wind is getting stronger and there is blood in the air. The whirlwind is getting intensified and you add volume to your player. Trees break down around, roofs fly, cars overturn. I like such music, raw and full of energy like natural disasters are. It slowly gets dark and suddenly there is silence. Silence before another storm. Warning on TV and on the Internet. First victims, I feel that the riders of the apocalypse have emerged from the clouds. Tsunami out on the streets, tsunami from the speakers. Death doesn't choose and eventually you may die in the rubble. With headphones, with a new album "A Plague Caused the Deaths".

German Metalists M.A.D. are finally back. The date of their creation is dated back to 1986, a long history, but only two demos in the nineties and one EP in 2016 after the return. And now they release the first full-length album which is breaking down the walls. Right from the start, you can feel the old school tinge, honesty, purity and total devotion to darkness.


"A Plague Caused the Deaths" is a very wild, devastating album. You'll find a lot of references to bands from the nineties, but also a lot of overwhelming elements (have you ever heard how broken bones sound?). The basic is still scabby death metal, thrash but on the record, you will meet several black metal motives. If I had to compare this band to someone, I would choose bands like NECROPHAGIST, TERRORIZER, VADER, VOMITORY. It is an explosive radioactive mixture of both European and American schools. Moreover, during the listening, I really feel like I would be part of the avalanche of bones, stones, blood and fear. The organic, scabby sound adds credibility to everything, and the overall impression is complemented by the morbid cover art. M.A.D. has kept its underground smell, which I think is great. The band is really strong in this line-up, it seems to me that there is legendary chemistry among the musicians. So we can enjoy an uncompromising, exterminatory death/thrash metal that invades your rooms like the fiercest tsunami. I am very happy that old dogs still release such records. They are full of good craftsmanship, they have a feeling, pressure and they will cut you into small pieces. The wind is getting stronger and there is blood in the air. I'm still listening to "A Plague Caused the Deaths". Radioactive killing material!Tracklist:
1. Godless 01:17
2. Schwedentrunk 03:27
3. Hate Something for Nothing 04:45
4. Kill Someone 03:10
5. Epidemic Spreads 02:56
6. Kill All Masters 02:29
7. Preachers 04:19
8. A Plague Caused the Deaths 01:39
9. Killed by Space Junk 01:13
10. Killing for Company 03:29
11. Inquisition 02:14
12. Died in a Hospital 03:12
13. Short Term Radiation Death 03:45
band:
Gesang/Bass: Rob Eilenberger
Gitarre: Ulf Weidner
Drums: Chris Ludwig (Chris Bloodland)
ORDER HERE:
http://www.shop-027.de/ostmetal-p186h24s32-M-A-D-CD-A-Plague-Ca.html?fbclid=IwAR3peD5aOsJ8ksHdYrmzdl39kuKBuZaeCxy84alMth_RC8U8jn6lz2iDHQA

https://www.ebay.de/itm/M-A-D-A-Plague-Caused-The-Deaths-2020/223966567583?hash=item3425729c9f%3Ag%3AcpIAAOSwgaZeh8FL&fbclid=IwAR2kAXV8fih5yeTDGgWxVzDL7dxj2Y94uvloq3idBF04svvzgp0OUBNXukY


Share this games :

TWITTER