SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 3. dubna 2020

Home » » Recenze/review - TULUS - Old Old Death (2020)

Recenze/review - TULUS - Old Old Death (2020)


TULUS - Old Old Death
CD 2020, Soulseller Records

for english please scroll down

Jsou stále mezi námi, temní a záhadní. Postavy v kápích, ve starých džínových vestách, které se toulají navěky ve tmě. Navštěvují jen koncerty, kde hrají ortodoxní kapely, jsou mlčenliví a vážní. Black metal je zvláštní styl, najdeme v něm skvělé smečky, ale taky spoustu balastu a póz. Mám jej rád hlavně v jeho základní podobě, s chutí si vždy osvěžím staré desky, provětrám kazety v přehrávači. 

Norští TULUS hrají od roku 1991. Jako asi každá kapela si prošla různými obdobími, ale stále zůstala věrná starým pořádkům. Jejich hudba je jednoduchá ve svých základech, má prašivý zvuk a absolutně se nehodí do dnešní uřvané doby. Buďme za to rádi, aspoň je cítit, že Norové hrají od srdce. Jasně, přehledně, stručně. Pro pochopení "Old Old Death" je potřeba se vrátit o mnoho let zpět. Do doby, kdy svá nejlepší alba vydávaly smečky jako VENOM, CELTIC FROST, HELLHAMMER, některé momenty zase odkazují na české ROOT a TORR. Vše je jednoduché, možná bych se nebal napsat i primitivní, ale když se zaposloucháte pozorněji, tak zjistíte, že mají songy velkou sílu. Nic pro současného zmlsaného fanouška, který každý den dostává do hlavy "přeprodukové" desky, ale spíše dávná vzpomínka na dobu, kdy byl svět v metalu ještě v pořádku. Některé songy jsou možná až moc dlouhé, určitě by zasloužily zkrátit a získaly by tím na větší údernosti, ale to jsou jen drobnosti. Naopak nejsilnější mi připadají TULUS v momentech, kdy jsou melodičtí. To potom na mě padá melancholie a ano, přiznám se, i pořádný náklad nostalgie. "Old Old Death" určitě není deskou pro každého, ale pokud si rádi zavzpomínáte, tak neváhejte. Takhle se kdysi opravdu hrálo a TULUS to pořád umí na výbornou. A nezapomínejme ještě na jednu věc - v jednoduchosti je síla! Buďte old school!


Asphyx says:They are still among us, dark and mysterious. Hooded figures, old denim vests that wander forever in the dark. They only attend concerts where orthodox bands play, are silent and serious. Black metal is a strange style, we find great bands, but also lots of ballast and poseurs. I like it mainly in its basic form, I always like to refresh the old albums, the cassettes in the player.

The Norwegian TULUS have been playing since 1991. Like every band, they went through different periods, but still remained loyal to the old order. Their music is simple in its foundations, has a raucous sound, and absolutely does not fit into today's bitter times. Let's be happy for it , at least we can feel the Norwegians play from the heart. Clearly and briefly.

To understand "Old Old Death" you need to go back many years. Until the time when best albums were released by bands like VENOM, CELTIC FROST, HELLHAMMER, some moments refer to the Czech ROOT and TORR. Everything is simple, maybe I wouldn't be scary to write too primitive, but if you listen it more closely, you will find that the songs have great power. Nothing for today's foolish fan who gets a "pre-production" record in his head every day, but rather an ancient memory of a time when the world was still alive in metal. Some of the songs may be too long, they would certainly deserve to be shortened and would gain more strikes, but these are just small things. On the contrary, I find TULUS the strongest when they are melodic. Then melancholy falls on me, and yes, I admit, a good load of nostalgia. "Old Old Death" is certainly not an album for everyone, but if you like to remember, do not hesitate. That's how it was once played and TULUS still knows how to do it. And let us not forget one more thing - there is power in simplicity! Be old school!


TRACKLIST
1. Hel (2:52)
2. Jord (2:31)
3. I havet hos Rån (2:46)
4. Flukt (3:14)
5. Folkefall (3:17)
6. I hinmannens hånd (4:16)
7. Grunn grav (2:46)
8. Ild til mørkning (2:44)
9. Villkjeft (2:05)
10. In memoriam (4:39)

LINE-UP
Blodstrup - Vocals / Guitar
Crowbel - Bass
Sarke - Drums


Share this games :

TWITTER