Recenze/review - SOLSTICE - Casting The Die (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 5. května 2020

Home » » Recenze/review - BLACK CURSE - Endless Wound (2020)

Recenze/review - BLACK CURSE - Endless Wound (2020)BLACK CURSE - Endless Wound
CD 2020, Sepulchral Voice Records

for english please scroll down

Ohně zase hoří! Barbarské rituály plné temnoty. Nekonečná řada obětí, smrt a strach. Touha po krvi. Záhadné symboly, mezi které patří i starodávný pentagram. Naši bohové jsou krvelační, šílení a zlí. Vypálí ti na záda svůj cejch, symbol, kterým se staneš navěky prokletým. Je to podobné jako poslech nové desky amerických rouhačů BLACK CURSE. Blasfemický black a death metal, smíchaný v třaskavém nečistém poměru. Noc už dávno začala a nebe je v plamenech!

Sešla se parta podobně smýšlejících muzikantů z kapel jako PRIMITIVE MAN, SPECTRAL VOICE, BLOOD INCANTATION, KHEMMIS a spousty dalších, aby mezi nás vyvrhla absolutně nihilistickou desku s názvem "Endless Wound". Jejich krev je zkažená a hudba temná jako záhrobí.BLACK CURSE hrají surový, syrový black death metal, který odkazuje až někam k základům tohoto stylu. Cítím zde inspiraci prvními deskami SARCÓFAGO, VULCANO, ale i mladšími smečkami IMPETIOUS RITUAL, TEITANBLOOD, NECROVORE. Destruktivní riffy, masakrující bicí a mocný zastřený vokál. Vítejte v pekle! Na počátku byl chaos a BLACK CURSE. Alespoň to tak podle jejich hudby vypadá. Obal je zajímavý, rozhodně jej nepřehlédnete, zvuk smrdí sírou a celková produkce odpovídá nejhlubšímu undergroundu. Pro mnohé bude poslech příliš složitý a deska jim bude připadat trošku roztříštěná, ale nenechte se zmást. Tenhle kus syrového masa musí uzrát, shnít a nechat se uležet. Teprve po nějakém čase vyniknou jednotlivá temná zákoutí a na povrch vyvře doslova řeka hnisu, zkažené krve a nahrubo nasekané tmy. Pokud jste příznivci podobně chorobných nahrávek, tak neváhejte ani chvilku. Shoříte na popel! Black death metalová válka, u které všichni zemřou v nekonečných křečích!


Asphyx says:

The fires are burning again! Barbarian rituals full of darkness. An infinite number of victims, death and fear. The desire for blood. Mysterious symbols, including the ancient pentagram. Our gods are bloodthirsty, insane and evil. They will burn their mark on your back, a symbol that will make you cursed forever. It's similar to listening to the new album of American blasphemers BLACK CURSE. Blasphemic black and death metal, mixed in an explosive impure ratio. The night has long since begun and the sky is on fire!

A bunch of like-minded musicians from bands like PRIMITIVE MAN, SPECTRAL VOICE, BLOOD INCANTATION, KHEMMIS and many others came together to throw an absolutely nihilistic record called "Endless Wound" among us. Their blood is rotten and their music is as dark as a grave.

BLACK CURSE play raw black death metal, which refers somewhere to the roots of this style. I feel inspiration here by the first records of SARCÓFAGO, VULCANO, but also by younger bands such as IMPETIOUS RITUAL, TEITANBLOOD, NECROVORE. Destructive riffs, massacre drums and powerful veiled vocals. Welcome in hell! In the beginning there was chaos and BLACK CURSE. At least that's what their music looks like. The cover is interesting, you will definitely not miss it, the sound stinks of sulphur and the overall production corresponds to the deepest underground. For many, listening will be too complicated and the record will seem a bit fragmented, but don't be fooled. This piece of raw meat must mature, rot and let it lie down. Only after a while the individual dark corners stand out and a river of pus, rotten blood and roughly chopped darkness literally rushes to the surface. If you are a fan of similarly sick records, then do not hesitate. You will burned to the ashes! Black death metal war, in which everyone dies in endless convulsions!


TRACKLIST
1. Charnel Rift (5:05)
2. Crowned in (Floral) Vice (4:42)
3. Enraptured by Decay (7:30)
4. Seared Eyes (3:15)
5. Lifeless Sanctum (2:44)
6. Endless Wound (6:13)
7. Finality I Behold (8:51)

LINE-UP
Eli Wendler - Vox & Guitar
Jonathan Campos - Guitar
Morris Kolontyrsky - Bass
Zach Coleman - Drums & Percussion

http://www.sepulchralvoice.de
https://de-de.facebook.com/Sepulchral-Voice-Records-709511785732039
Share this games :

TWITTER