DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkem#BEGRIMEEXEMIOUS. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkem#BEGRIMEEXEMIOUS. Zobrazit všechny příspěvky

neděle 10. července 2022

Recenze/review - BEGRIME EXEMIOUS - Rotting In The Aftermath (2022)


BEGRIME EXEMIOUS - Rotting In The Aftermath
CD 2022, Dark Descent Records

for english please scroll down

Něco je ve vzduchu. Cítím to. Už nějaký čas. Občas také slýchávám divné hlasy. Šeptají, zaříkávají mě a lákají do podzemí. Dnešní svět mi připadá stejně až příliš zkažený a tak pozvání přijímám. Nedivte se, pokud by vám k vaší cestě do temnoty hráli kanadští BEGRIME EXEMIOUS, také byste s chutí podlehli. Jejich hudba je totiž již od prvního setkání záhadně podmanivá.

Pokud máte rádi, syrový a surový black death metal, rád bych vás přivítal na jedné ze starodávných okultních seancí. Podáváno je syrové maso a zkažená krev. Ohně hoří těkavým plamenem, démoni jsou připraveni. Přidávám volume a poklekám před kamenným trůnem. 


Hudba na "Rotting In The Aftermath" je opět velmi zajímavá. Můžete si vychutnat pestrou paletu do černé laděných morbidních barev. Kapela se sice jasně a zřetelně inspiruje v devadesátých letech (CELTIC FROST, AUTOPSY, ANGELCORPSE, MAYHEM, DARKTHRONE, případně nověji DEATHSPELL OMEGA). Netřeba ale hledat přirovnání. Kanaďané si vystačí sami. Jsou talentovaní, inspirující. Skladby si opravdu užívám, jsou ostré jako čerstvě nabroušený skalpel. Stačí jen říznout. Pokaždé je to do živého. Líbí se mi atmosféra celé desky, skvělý, prašivý a chladný zvuk i obal, který mi připomíná opuštěný chrám bolesti. Dobré nahrávky ve mě vždy probudí emoce, promítám si potom jako film v hlavě různé obrazy. A BEGRIME EXEMIOUS mě vzali na tajemný, záhadný a magický výlet na onen svět. Procházíme se spolu nekonečnými chodbami a čteme si na zdech zvrácené žalmy. Ze songů doslova odkapává nihilismus, šílenství a totální zlo. Stačí se jenom posadit do zahnívající kobky a pečlivě poslouchat. Jakoby mě někdo zamotal do silných pavučin a pohřbil zaživa do shnilé rakve. Ano, "Rotting In The Aftermath" je jako řeka, ke které jednou všichni budeme muset. Zaplatíme za převoz a pak se staneme černým stínem. Šmouhou, která se otiskne do věčnosti. Už vím, co budu na své cestě poslouchat. Black death metalové ozvěny z krvavé mlhy!


Asphyx says:

There's something in the air. I can feel it. It's been a while. Sometimes I hear strange voices, too. Whispering, chanting, beckoning me underground. Today's world seems too corrupt anyway, so I accept the invitation. Don't be surprised, if Canada's BEGRIME EXEMIOUS played to your journey into the darkness, you'd readily succumb too. For their music is mysteriously captivating from the very first encounter.

If you like raw and raw black death metal, I would like to welcome you to one of the ancient occult seances. Raw meat and bad blood is served. The fires burn with a volatile flame, the demons are ready. I add volume and kneel before the stone throne.The music on "Rotting In The Aftermath" is again very interesting. You can enjoy a varied palette of morbid colours in black. The band is clearly and distinctly inspired by the 90's (CELTIC FROST, AUTOPSY, ANGELCORPSE, MAYHEM, DARKTHRONE, or more recently DEATHSPELL OMEGA). But there is no need to look for comparisons. Canadians can do it themselves. They are talented and inspiring. I really enjoy the songs, they are sharp as a freshly sharpened scalpel. All you have to do is cut. It's life every time. I like the vibe of the whole record, the great, dusty, and cold sound, and the cover, which reminds me of an abandoned temple of pain. Good records always awaken emotions in me, I project different images in my head like a movie afterward. And BEGRIME EXEMIOUS took me on a mysterious, enigmatic, and magical trip to the other world. We walk together through endless corridors and read twisted psalms on the walls. The songs literally drip with nihilism, madness, and total evil. All you have to do is sit in a rotting dungeon and listen carefully. It's as if someone had tangled me in thick cobwebs and buried me alive in a rotten coffin. Yes, "Rotting In The Aftermath" is like a river we'll all have to go to one day. We'll pay for the ferry and then we'll become a black shadow. A blur that will imprint itself on eternity. I already know what I'll be listening to on my journey. Black death metal echoes from the bloody fog!


TRACKLIST
1. Cruel Mistress
2. Breach the Stronghold
3. Hell's Embrace
4. Infected Mind
5. As Bodies Collapse
6. Regressive Divisions
7. Galvanized (Like Nails)
8. Planetary Crypt
9. Diseased Mankind

LINE-UP
D. Orthner - Vocals & Guitar
F. Thibaudeau - Guitar & Vocals
A. Rintoul - Bass
L. Norland - Drums

Guest vocals on "Hell's Embrace" by B. Symic


TWITTER