DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkem#EXPUNGED. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkem#EXPUNGED. Zobrazit všechny příspěvky

neděle 26. března 2023

Recenze/review - EXPUNGED - Visions of Agony (2023)


EXPUNGED - Visions of Agony
CD 2023, CDN Records

for english please scroll down

Musím si zvyknout na tmu. Je velmi brzy ráno a v ulicích jsou jenom stíny. Už jsem to chtěl udělat hodně dlouho. Utekl jsem z města, rovnou na hřbitov. Nemrtví ještě nespí a usmívají se. Mají důvod. Včera byla exhumována jedna stará plesnivá rakev. Ležel v ní prokletý mnich. A držel v ruce novou desku kanadských démonů EXPUNGED. Tvorbu těchto maniků u nás na webu sledujeme od jejich začátků (odkazy na recenzi a rozhovor naleznete dole pod článkem). Pánové jsou naplno oddáni tmě. Hrají s nadšením a odhodláním. Stejně jako kapely v osmdesátých a devadesátých letech.

Smrti a utrpení je podřízeno úplně vše. Zvuk, obal, nápady, tohle všechno je zamícháno a podáváno podchlazené. Špinavý metalový koktejl s jasným účelem. Zabít vás hudbou, pohřbít zaživa. Také cítíte při poslechu v zádech mráz? Já ano. Na podobných nahrávkách jsem kdysi začínal a dodnes mi kolují v žilách. A jak známo, krev jen tak nevyměníte. Peklo v márnici!


Jsem při poslechu daleko od současného podivného světa. Věřím na přízraky, stále tančím s těmi nejkrásnějšími zombie. Hraje nám k tomu "Visions of Agony" a maso odpadává od kostí. Exhumovaný mnich se probudil a přidal se k nám. Není divu, hraje se zde i pro něj a pro všechny prokleté. Skladby jsou velmi uvěřitelné, naléhavé a pouštím si je stále dokola. Už dávno nepotřebuji světlo. Tady, ve shnilých katakombách, spolu s EXPUNGED, se cítím velmi dobře. Pánové hrají opravdu přesvědčivě. Odkazují na kapely typu AUTOPSY, BOLT THROWER, NIHILIST, ENTOMBED, DECEASED. A dělají to s elegancí a zkušenostmi. Riffy se mi doslova zadřely do mozku, řežou a pálí. Zároveň mě při každém setkání dokáží překvapit a zaujmout. Pokud nosíte džínové vesty a rádi trávíte svůj volný čas u piva a dobré muziky, tak neváhejte ani chvilku. Na rozdíl od ostatních je hodně slyšet, že tihle gentlemani hrají od srdce, že jsou naplno oddáni své morbidní práci. Kanaďané opět svým novým albem zapálili onen svět. Plameny olizují zpuchřelá těla a chodbami podzemí zní jako nějaká děsivá ozvěna "Visions of Agony". Našlapuji do rytmu, trhám si vlasy a drásám obličej. Novinka je plná ostrých rezavých hřebů, které vám jednou zatlučou do rakve. Nezbývá, než se naposledy pomodlit k Satanovi a sestoupit navždy do temnoty. Včera byla exhumována jedna stará plesnivá rakev. Ležel v ní prokletý mnich. A držel v ruce novou desku kanadských démonů EXPUNGED. Hnilobná exhumace starých plesnivých death metalových hrobů!


Asphyx says:

I have to get used to the dark. It's very early in the morning and there are only shadows in the streets. I've wanted to do this for a long time. I ran away from the city, straight to the cemetery. The undead are still awake and smiling. They have a reason. An old moldy coffin was exhumed yesterday. A cursed monk lay in it. And he was holding the new Canadian demon record EXPUNGED. We've been following the work of these maniacs on our site since their early days (links to the review and interview can be found at the bottom of the article). The gentlemen are fully committed to the darkness. They play with enthusiasm and determination. Just like the bands of the 80s and 90s.

Death and suffering is subordinated to everything. The sound, the cover, the ideas, it's all mixed up and served undercooled. A dirty metal cocktail with a clear purpose. Kill you with music, bury you alive. Do you also feel a chill down your spine when you listen to it? I do. I started out on records like this back in the day and it still runs through my veins. And as we know, you can't just change blood. Hell in a morgue!


I'm far removed from the weird world of today while listening album. I believe in ghosts, still dancing with the most beautiful zombies. "Visions of Agony" is playing and the flesh is falling off the bones. The exhumed monk has awakened and joined us. No wonder, it's playing for him and all the damned. The songs are very believable, urgent and I play them over and over again. I don't need the light anymore. Here, in the rotten catacombs, together with EXPUNGED, I feel very comfortable. The gentlemen play really convincingly. They refer to bands like AUTOPSY, BOLT THROWER, NIHILIST, ENTOMBED, DECEASED. And they do it with elegance and experience. The riffs literally slammed into my brain, cutting and burning. At the same time, they manage to surprise and intrigue me every time I see them. If you wear denim vests and like to spend your free time with beer and good music, don't hesitate a moment. Unlike others, you can hear a lot that these gentlemen play from the heart, that they are fully committed to their morbid work. Once again, the Canadians have set the otherworld on fire with their new album. The flames lick at the rotten bodies and "Visions of Agony" echoes through the underground corridors like some eerie echo. I stomp to the beat, tearing my hair and scratching my face. The new music is full of sharp rusty spikes that will one day hammer into your coffin. There's nothing to do but pray to Satan one last time and descend into darkness forever. An old moldy coffin was exhumed yesterday. In it lay a cursed monk. And he was holding the new album by Canadian demons EXPUNGED. A rotten exhumation of old moldy death metal graves!about EXPUNGED on DEADLY STORM ZINE:

Tracklist:
01. Under A Veil Of Demise 
02. Demons In Disguise 
03. The Immortal Truth 
04. Visions Of Agony 
05. When Will It End 
06. Bleeding Out 
07. Walls Close In 
08. Breaking Point 
09. Demands Of Blood 
10. The Eyesobota 23. října 2021

Interview - EXPUNGED - Death metal represents humanity in its primordial form.

Interview with death metal band from Canada - EXPUNGED.

Answered W.D. and J.S., thank you!

Translated Duzl, thank you!

Questions prepared Jakub Asphyx.

Recenze/review - EXPUNGED - Into Never Shall (2021):

Ave EXPUNGED! Greetings to the Canadian underground. Let's go straight to the most important thing. You have released a new record “Into Never Shall “, which is literally packed with honest, dusty death metal. How did the album come about and how do you feel about it? What direction have EXPUNGED evolved to?

W.D: Hi and greetings Jakub! We just continued on with our writing and were working towards a full-length album this time and I feel it turned out fairly well. I personally don’t think there is any new direction or evolvement with Expunged, we are just doing what we want to do and have continued on further with this new release.

You released a new record in the strange times. No one could have known that Covid 19 would hit the world. Has the current situation affected releasing process in any way?

J.S: Honestly these days it takes so long to make a record, mostly due to delays at pressing plants that it's been a long time since we wrote and recorded these songs!

W.D: Yes, the last 2 years or so in general have been strange indeed. Like most problems in these “times”, things have been either been delayed in the manufacturing processes or generally take longer to receive in the mailing systems as we have all seen this happen worldwide.


What is the current situation regarding Covid 19 in Canada? Clubs are already open, can you have a tour, for example? Many summer festivals have been canceled in our country; foreign groups will hardly reach us.

J.S: There's some local gigs happening with many restrictions but that's about it. Personally, I don't see life coming back to normal any time soon so might as well start making armour out of hockey pads, wear motocross boots and shave myself a mohawk because we'll be battling it out for the last drop of gasoline on the wasteland in no time!

W.D: Some things are open here now for shows but it seems very localized or limited here for now and other things I believe are yet to be determined. We are not getting in bands from other provinces or from the USA or Europe yet. Who knows when all that will be or how we will all end up?

But let's talk about new record. I'm listening to it right now, and I have to write that this time it took me a while to get this record into my blood. I put the album into the player, I am listening to it in the car. I really like the sound. It is lively, organic, old school and at the same time clear. It seems different to me from your previous records. Where did you record and who is signed under the sound?

W.D: I think with this release we have a better overall mix and EQ than the previous EP. Besides being the first full-length from us, it’s a more solid recording. Like before, this was recorded ourselves DIY then was later sent to Topon at Apartment 2 Studio for further recording, mixing and mastering.


You'll probably agree with me that the cover sells. Your cover is really brutal this year. The author is Didier Normand. How did you get together with Didier and what exactly does the motive have to express in relation to music?

J.S: I had worked with Didier a few times with my other bands. He's like a machine! He works incredibly fast and is a top-quality fantasy artist. The modern-day Vallejo! I made a draft and sent it to him and a few weeks later he was done the painting. This is one of his best pieces in my opinion! It’s got dark cave, evil cultists, and ghosts all in one!

I put “Into Never Shall“ in my head again and again and I say to myself that I like the most this old school death metal feeling that's hard to describe. Looks like we're of the same blood. Who were and are actually your idols? Every musician started somehow, there are patterns that shaped his signature. What about you?

J.S: I don't have any idols or anything like that but I spend all my days listening to music so naturally I absorb all of it and it transpires into what I compose. In the end, all rock music ends up sounding similar haha!

W.D: No idols here either, just a respect for different musicians and bands primarily from the later 80’s to early 90’s death metal era that have influenced me like old Entombed, Carnage, Amorphis, Carcass, Autopsy, Massacre, Brutality and so on and so forth…none the less there are a lot of great bands in present time that I like and listen to as well.


What do you think about the current trends, widespread mainly among young bands, where they try to play as technically as possible, they often insert a saxophone, various keyboards into death metal and look for a way in a very complicated way? Do you enjoy such bands? For example, if I ever come to a concert and someone like this performs there, I'm confused. It seems like a rehearsal of a jazz school to me, but in the end, I don't remember anything at all. What about you and current trends in death metal?

J.S: I think there's always room for innovation in music but a lot of it can come off as pretentious in the end. You gotta ask your self, "Do my songs rock or am I just playing a bunch of fret masturbation nonsense?".

W.D: The majority of that does not do anything for me at all, especially in the more extreme forms of metal but hey feel free to do whatever you wish out there! My interests for death metal are in a more traditional sense of heavy, catchy with a more simplistic base that carries a lot of depth.


When we look back at the beginning ... What was the first impulse to found the band? And why the death metal? It's not the typical style which can would give you great "glory".

W.D: Basically, I had an ad up looking for band members at the time and J.S. had responded to it. This was in winter 2019. Already being a big fan of death metal myself and involved with other bands or past projects, I wanted to do something very much in the older traditional styles of death metal reflecting on the later 80’s to early 90’ era. J.S. was into doing this as well and so here we are! For me, death metal is Glory! Its my main musical preference and interests above all.

You come from Canada and you play extreme death metal. Our readers would certainly wonder how the death metal scene works in Canada. To tell you the truth, so lately I hear only the great bands from there. Does this mean that the scene there is so strong at the moment? What about concerts, how many people coming to them?

J.S: Locally, there's our pals Cruel Fate who have been around a few years prior to us. We relate to them musically cause we both play barebones filthy death metal. I'm a bit out of the loop when it concerns the rest. Maybe I'm just too self involved haha.

W.D: I think the death metal scene here works like it does in most places in the world. Before covid and all the shit with it in the last few years, there was tours, shows, etc. As far as Canadian content, I definitely think it has gotten bigger here with more bands forming and getting more known. I guess it depends on the styles of metal you are into or what you are interested in listening to or seeing live.


From your music is possible to feel that you are influenced by American death metal old school and as well by the old European bands. How do you feel about it as a fan? Do you prefer the original death metal of the 1990s or do you get inspiration as well from the new albums? If yes so, I am wondering which bands had the greatest impact on EXPUNGED.

J.S: I don’t listen to too much death metal but when it comes to the Swedish scene, take my fuckin' money! Something about the saw tooth wave forms gets me wet. The hardcore punk rhythms and catchy melodic breaks leaves me always wanting more. Like why is there so few Nirvana 2002 songs? Whyyyyy??

W.D: Yes, I think so and that’s totally cool. At this point and over the years, its fair to say that I like and listen to a lot of death metal bands from all over the world. I buy it, collect it and support it! This consists of older to newer bands as well. There is so much talent or variations within styles mixed together that is very well done. The 90’s was a great era for bands and releases as I lived through this time but I am not necessarily limited to just that either. Some bands that may have an impact with Expunged for example are Bolt Thrower, Carnage and Autopsy.


In the end I always ask a slightly philosophical question. How would you define death metal and what does it mean to you? I don't mean the playing technique now, but rather what it brings to you, how you perceive it in relation to the fans. Did you grow up on it?

J.S: I think music is the best way to express your emotion weather they be anger, frustration, love, hope, fear or hatred. Death metal represents humanity in its primordial form. It's raw and unhinged yet sometimes well calculated.

W.D: Death metal for me is the rawest form of the psyche that takes all darkness and damage done into a heavy whirlwind of rage in an audio assault presentation. It is an outlet, a way out, a welcome mat, a saviour of sanity and sometimes even a prevention of murder or jail time and it will be there when all else fails or is gone! No, for myself I did not actually get exposed more to death metal or other extreme forms of metal until my later teens, before that I was a skater punk into 80’s punk, hardcore & thrash.

Thank you so much for the interview. I appreciate it. Now let's talk music. I'm going to play “Into Never Shall“ really loud! I wish you good luck and all the best in your personal lives. Thank you!

W.D: Thank you for having us Jakub and a big thanks Deadly Storm Zine! Ha, ha! Crank it loud man! Thank you and all the best! Cheers!


Recenze/review - EXPUNGED - Into Never Shall (2021):---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozhovor - EXPUNGED - Death metal představuje lidstvo v jeho prvotní podobě.

Rozhovor s death metalovou skupinou z Kanady - EXPUNGED.

Odpovídali W.D. a J.S., děkujeme!

Přeložila Duzl, děkujeme!

Otázky připravil Jakub Asphyx.

Recenze/review - EXPUNGED - Into Never Shall (2021):

Ave EXPUNGED! Zdravím do kanadského undergroundu. Pojďme rovnou k tomu nejdůležitějšímu. Máte venku novou desku „Into Never Shall“, která je doslova narvaná poctivým, prašivým death metalem. Jak album vznikalo a jaký z něj máš pocit? Jakým směrem se EXPUNGED posunuli?

W.D: Ahoj a zdravím Jakube! Jen jsme pokračovali ve skládání a tentokrát jsme pracovali na plnohodnotném albu a mám pocit, že to dopadlo docela dobře. Osobně si nemyslím, že by EXPUNGED nabrali nějaký nový směr nebo došlo k vývoji, děláme jen to, co dělat chceme a s touto novou nahrávkou jsme v tom jen pokračovali.

Vydali jste novou desku v nejméně vhodnou dobu. Nikdo nemohl vědět, že svět zasáhne Covid 19. Ovlivnila současná situace nějak uvedení alba na trh?

J.S: Upřímně řečeno, v dnešní době trvá vytvoření desky tak dlouho, většinou kvůli zpožděním v lisovnách, že už je to dost dlouhá doba, co jsme tyto skladby napsali a nahráli!

W.D: Ano, poslední zhruba dva roky byly obecně opravdu zvláštní. Klasický problém dnešní doby - věci se buď ve výrobních procesech zpozdily, nebo obecně jejich přijetí do distribuce trvá déle, protože jsme všichni viděli, co se po celém světě děje.


Jaká je vlastně současná situace ohledně Covid 19 v Kanadě? Jsou už otevřené kluby, můžete mít třeba turné? U nás byla zrušena spousta letních festivalů, zahraniční skupiny se k nám skoro nedostanou.

J.S: Probíhá několik lokálních koncertů s mnoha omezeními, ale to je tak všechno. Osobně nevidím, že by se život v nejbližší době vrátil do normálu, takže bych mohl začít vyrábět brnění z hokejových vycpávek, obout si motokrosové boty a oholit se jako mohawk, protože za chvíli budeme bojovat o poslední kapku benzínu v pustině!

W.D: Některé kluby jsou zde otevřené pro koncerty, ale zdá se, že jsou to prozatím velmi lokální akce a nebo omezené a další omezení se domnívám, budou teprve následovat. Zatím se nedostaneme na kapely z jiných provincií nebo z USA či Evropy. Kdo ví, kdy to všechno bude nebo jak všichni skončíme?

Pojďme ale k nové desce. Právě ji poslouchám a musím napsat, že tentokrát mi chvilku trvalo, než mi pronikla do krve. Narval jsem si album do přehrávače, poslouchám ji v autě. Hodně se mi líbí zvuk. Je živý, organický, old schoolový a zároveň dobře čitelný. Připadá mi odlišný od vašich předchozích nahrávek. Kde jste nahrávali a kdo je pod zvukem podepsán?

W.D: Myslím, že s touho nahrávkou máme lepší celkový mix a EQ než předchozí EP. Kromě toho, že je to naše první dlouhohrající deska, je to solidnější nahrávka. Stejně jako předtím jsme si to nahrávali sami, poté jsme to poslali Toponovi “Apartment 2 Studio” k následnému nahrávání, mixování a masteringu.


Asi se mnou budeš souhlasit, že obal prodává. Vy jej máte letos pořádně brutální. Autorem je Didier Normand. Jak jste se dali s Didierem dohromady a co přesně má motiv vyjadřovat ve vztahu k hudbě?

J.S: Několikrát jsem spolupracoval s Didierem i s mými ostatními kapelami. Je jako stroj! Pracuje neuvěřitelně rychle a je špičkovým fantasy umělcem. Moderní Vallejo! Udělal jsem předlohu, poslal jsem mu ji a o několik týdnů později byl obraz hotový. Toto je podle mě jeden z jeho nejlepších kousků! Má to temnou jeskyni, zlé okultisty a duchy v jednom!

Dávám si „Into Never Shall“ znovu a znovu do hlavy a říkám si, že nejvíc se mi na albu líbí asi takový ten těžko popsatelný old school death metalový feeling. Vypadá to, že jsme stejné krve. Kdo byl a je vlastně vaším vzorem? Každý muzikant nějak začínal, existují vzory, které formovaly jeho rukopis. Jaké byly ty vaše?

J.S: Nemám žádné idoly ani nic podobného, ale celé dny trávím poslechem hudby, takže to všechno přirozeně absorbuji a proměňuji v to, co skládám. Koneckonců všechna rocková hudba zní podobně haha!

WD: Taky nemám žádné idoly, jen respekt k různým hudebníkům a kapelám především z death metalové éry od konce 80. let do začátku 90. let, které mě ovlivnily jako staří Entombed, Carnage, Amorphis, Carcass, Autopsy, Massacre, Brutality a tak dále, ... přesto je v současné době spousta skvělých kapel, které mám rád a také je poslouchám.


Jak se díváš na současný trend, rozšířený převážně mezi mladými kapelami, kdy se snaží hrát co nejvíc technicky, často do death metalu vkládají třeba saxofon, různé klávesy a vůbec hledají cestu hodně komplikovaným způsobem. Baví tě takové kapely? Já třeba když někdy přijdu na koncert a někdo podobný tam vystupuje, tak jsem zmatený. Přijde mi to jako cvičení v jazzové škole, ale nakonec si vůbec nic nepamatuji. Co vy a současné trendy v death metalu?

J.S: Myslím, že v hudbě je vždy prostor pro inovace, ale hodně z toho může nakonec vypadat jako domýšlivost. Musíte se zeptat sami sebe: „Má moje skladba koule, nebo jen hraji spoustu bláznivých masturbačních nesmyslů?“.

W.D: Většinou to se mnou nic nedělá, zvláště v extrémnějších formách metalu, ale hej, klidně si tam dělejte, co chcete! Můj zájem o death metal je v tradičnějším duchu, mám rád hutný, chytlavý, s jednoduchými základy, ale který v sobě nese velkou hloubku.


Když se ještě podíváme do začátku…Co bylo vlastně tím prvním impulsem, že jste dali dohromady kapelu? A proč zrovna death metal? Není to zrovna styl, který by vám získal velkou „slávu“.

W.D: V zásadě jsem si podal inzerát, že hledám členy do kapely a J.S. odpověděl. To bylo v zimě 2019. Protože jsem sám byl velkým fanouškem death metalu a byl jsem zapojen i do jiných kapel nebo předchozích projektů, chtěl jsem udělat něco víc ve starším tradičním stylu death metalu odrážejících období 80. až počátku 90. let. J.S. se do toho také pustil a tak jsme tady! Pro mě je death metal “sláva”! Je to moje hlavní hudební preference a hlavní zájem.

Pocházíte z Kanady a hrajete extrémní death metal. Naše čtenáře by určitě zajímalo, jak funguje v Kanadě death metalová scéna? Abych pravdu řekl, tak poslední dobou od vás slyším jen samé skvělé smečky. Znamená to, že je u vás v současnosti scéna hodně silná? Co třeba koncerty, kolik chodí lidí?

J.S: Lokálně jsou tu naši kamarádi Cruel Fate, kteří tu byli už několik let před námi. Vztahujeme se k nim hudebně, protože také hrajeme špinavý death metal. Jsem trochu mimo, co se týče zbytku. Možná jsem příliš angažovaný, haha.

W.D: Myslím, že death metalová scéna zde funguje stejně, jako na většině míst na světě. Před covidem a všemi těmi sračkami v posledních několika letech byly turné, koncerty atd. Pokud jde o kanadský obsah, rozhodně si myslím, že se zde zvětšil, protože se formovalo více kapel a staly se známějšími. Myslím, že to závisí na tom, jaké styly metalu máte rádi, nebo co vás zajímá poslouchat nebo vidět naživo.


Z vaší hudby je cítit, že jste ovlivněni jak americkou death metalovou školou, tak i starými evropskými kapelami. Jak jste na tom jako fanoušci? Máte radši původní death metal devadesátých let nebo čerpáte inspiraci i z nových desek? Pokud ano, zajímalo by mě, které smečky měly/mají na EXPUNGED největší vliv.

J.S: Neposlouchám příliš mnoho death metalu, ale pokud jde o švédskou scénu, vezměte si  kurva moje peníze! Něco mě na zubech pily vzrušuje. Hardcore punkové rytmy a chytlavé melodické breaky ve mě vždy vyvolávají touhu chtít víc. Jako proč je tak málo skladeb Nirvany 2002? Proč?

W.D: Ano, myslím, že ano, a to je naprosto skvělé. V tuto chvíli a za ta léta je fér říci, že mám rád a poslouchám spoustu death metalových kapel z celého světa. Kupuji, sbírám a podporuji! A to jak starší, tak i novější kapely. Ve stylech se mísí tolik talentů nebo variací, které jsou velmi dobře zpracovány. 90. léta byla skvělá éra pro kapely a nahrávky, zažil jsem tuto dobu, ale neomezuju se jí. Některé kapely, které mohou mít vliv na Expunged, jsou například Bolt Thrower, Carnage a Autopsy.


Blížíme se k závěru a to vždycky dávám lehce filozofickou otázku. Jak bys definoval death metal a co pro tebe znamená? Nemyslím tím teď techniku hraní, ale spíše co ti přináší, bere, jak jej vnímáš ve vztahu k fanouškům. Vyrostl jsi na něm?

J.S: Myslím, že hudba je nejlepší způsob, jak vyjádřit emoce, ať už jde o vztek, frustraci, lásku, naději, strach nebo nenávist. Death metal představuje lidstvo v jeho prvotní podobě. Je to syrové a nepřehledné, ale někdy dobře vypočítané.

W.D: Death metal je pro mě ta nejsyrovější forma psychiky, která přetvoří temnotu a nicotu na hutný vír zuřivosti při poslechu. Je to východisko, úniková cesta, zachránce zdravého rozumu a někdy dokonce prevence vraždy nebo vězení a bude tady vždy, když všechno ostatní selže nebo zmizí! Dříve jsem vlastně nebyl vystaven death metalu nebo jiným extrémním formám metalu, až do svých pozdějších pubertálních let, předtím jsem byl skejťák ponořený do osmdesátkového punku, hardcore a thrashe.

Děkuji moc za rozhovor. Vážím si toho. Teď již nechme mluvit hudbu. Jdu si pustit „Into Never Shall“ a to pořádně nahlas! Přeji vám, ať se novince daří a ať je vše fajn i ve vašich osobních životech. Děkuji!

W.D. Díky za prostor Jakube a velké díky Deadly Storm Zinu! Haha, pusť si to nahlas! Díky moc a ať se daří! Měj se!

Recenze/review - EXPUNGED - Into Never Shall (2021):---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

středa 29. září 2021

Recenze/review - EXPUNGED - Into Never Shall (2021)


EXPUNGED - Into Never Shall
CD 2021, Hells Headbangers Records

for english please scroll down

Je brzy ráno a venku prší. Vstáváš jako každý den, jen je ti nějak divně od žaludku. Vzpomínky na bolest, motáš se tmou. Již dávno jsi prokletý, ale teprve až dnes si potkal v zrcadle svoji vlastní smrt. Nahlédl si na druhou stranu, do nekonečné země stínů. Ještě ne, ještě není čas, ještě musíš poslouchat spoustu dobré muziky. S kanadskými EXPUNGED jsem se potkal víceméně náhodou, při svých dlouhých toulkách záhrobím. Smradlavý death metal, jak vytažený ze staré hrobky, mi udělal ihned dobře. Na těle i na zkažené duši.

Prosévám mezi prsty jako prach jednotlivé skladby a užívám si pach rozkládajících se těl. Tahle hudba vzešla kdysi ze starých pohřebišť, z márnic a piteven. Nemrtví by mohli vyprávět. Kanaďané ctí všechny platné i doporučované zákony podsvětí. Mají prašivý zvuk, obal s padlými kněžími i spoustu nápadů, jak vystřižených ze starých death metalových učebnic. Všechno tohle pohromadě na mě funguje. Smrt mi zase podala jednou svoji kostnatou ruku a pozvala mě k tanci. 


"Into Never Shall" je albem, které vzešlo ze stejných katakomb, ve kterých kdysi vznikaly zásadní desky švédských kapel (NIHILIST, ENTOMBED), zazní ale i ozvěny AUTOPSY, BOLT THROWER. Víka od rakví nadskakují, mrtvoly se usmívají, zombie tančí na vašich hrobech. Vše je v naprostém pořádku. Metal, který se kdysi hrával v devadesátých letech, s vlastním výrazem a nápady. Přesně takhle to mám moc rád, songy si užívám. Otevírám další pivo, koukám do temnoty a čekám na svoji dámu Smrt. Přichází hned od začátku, dá si také jednu lahev a spolu si užíváme letošní nahrávku EXPUNGED. Hnijeme postupně zaživa, nechápeme současný zkažený a chaotický svět. Hudba pro nás bývá někdy jediným záchranných bodem. Riffy ostré jako žiletky, chorobami nasáklý vokál, vše připomíná pradávný rituál, plný rouhání, nenávisti, špíny a hniloby. Po celou dobu desky se cítím, jako když vám někdo stoupne na hrudník okovanou botou. "Into Never Shall" si dávám do uší hlavně večer, když přicházejí stíny. Promítám si na zeď vzpomínky z doby, kdy jsme podobnou muziku hltali plnými doušky. Masakr v márnici! Death metalová hrobka, po okraj naplněná zkaženou krví! Skvěle!


Asphyx says:

It's early in the morning and it's raining outside. You get up like every day, it's just weird about your stomach. Memories of pain, you're tangled in the dark. You've been cursed for a long time, but only today have you met your own death in the mirror. He looked the other way, into the endless land of shadows. Not yet, there is no time yet, you still have to listen to a lot of good music. I met the Canadian EXPUNGED more or less by accident, during my long wanderings through the grave. The stinky death metal, as drawn from an old tomb, did me a good job right away. On the body and on the corrupt soul.

I sift through the fingers like dust of an individual song and enjoy the smell of decaying bodies. This music once came from old cemeteries, mortuaries and autopsies. The undead could tell. Canadians honor all applicable and recommended laws of the underworld. They have a dusty sound, a cover with fallen priests and a lot of ideas, cut from old death metal textbooks. All this works together for me. Death gave me her bony hand again and invited me to dance.


"Into Never Shall" is an album that came from the same catacombs in which the major records of Swedish bands (NIHILIST, ENTOMBED) were once formed, but there are also echoes of AUTOPSY, BOLT THROWER. Coffin lids jump, corpses smile, zombies dance on your graves. Everything is in perfect order. Metal, which was once played in the 1990s, with its own expression and ideas. That's exactly how I like it, I enjoy the songs. I open another beer, look into the darkness and wait for my lady Death. It comes right from the start, it also has one bottle and together we enjoy this year's EXPUNGED recording. We rot gradually alive, we do not understand the current corrupt and chaotic world. Music is sometimes the only lifeline for us. Razor-sharp riffs, disease-soaked vocals, all reminiscent of an ancient ritual, full of blasphemy, hatred, dirt and rot. Throughout the board, I feel like someone steps on your chest with a chained shoe. I wear "Into Never Shall" especially in the evening when shadows come. I project on the wall memories from the time when we swallowed similar music in full sips. Morgue massacre! Death metal tomb, filled to the brim with rotten blood! Great!Tracklist:
01. Decompose
02. Gas Attack
03. Torn Apart
04. Drown In Fire
05. Early Tragic End
06. Architects Of Oblivion
07. Amidst The Embers
08. Mass Grave
09. Into Never Shall
10. Stolen Life

band:
J.S. - VOCALS, BASS, LYRICS
W.D. - GUITARS
A.K. - DRUMS
TWITTER