DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkem#FATHERBEFOULED. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkem#FATHERBEFOULED. Zobrazit všechny příspěvky

středa 6. dubna 2022

Recenze/review - FATHER BEFOULED - Crowned in Veneficum (2022)


FATHER BEFOULED - Crowned in Veneficum
CD 2022, Everlasting Spew Records

for english please scroll down

Musel jsem se ozvat, musel jsem zařvat nahlas. Na pohřbu člověka, který byl celý život zlý a špatný. Kněz o něm mluvil jako o slušném, milém a hodném muži. O mrtvých jen dobře. Já ho znal ale jako násilníka, jako smějící se bestii. Všichni se otočili na mě, se slzami v očích. Konečně někdo řekl pravdu. Z rakve se začaly ozývat divné zvuky. Skřehot a černé modlitby. Prokletý se probudil.

Není divu, ještě před chvílí zněla sálem nová deska amerických FATHER BEFOULED. Hnusný a morbidní death metal z onoho světa, u kterého ožívají démoni. Kapela je zpět, aby nám předala další svědectví o smrti, destrukci, blasfemii a nikdy nekončícím utrpení. Hroby jsou otevřeny, rakve exhumovány, stačí jen vstoupit do katakomb a otevřít svoji mysl.


FATHER BEFOULED nám umíchali další ze svých prudce jedovatých koktejlů. Můžete ochutnat směs z ingrediencí posbíraných u kapel jako jsou IMMOLATION, INCANTATION, DISMA, PHRENELITH, UNDERGANG, DEAD CONGREGATION, DRAWN AND QUARTERED, KRYPTS a spousty dalších smeček, které umí zhmotnit tmu a absolutní zlo. Američané mají svůj vlastní krvavý ksicht. Jejich výraz je doslova děsivý. Představte si, že jste zabloudili v mlhavých močálech a o hladu a s neskutečným strachem v zádech se ocitnete opravdu na pohřbu prokletého. Někde na pomezí našeho světa a záhrobí, v hlubokých chodbách Hádovy říše, někde tam musela deska vzniknout. Důkazem je masivní, syrový a surový zvuk, u kterého mrazí (Loic Fontaine) i do odstínů černé zbarvený obal (Kevin Rita). Skupina si hraje s pochmurnými náladami jako lovec se svoji kořistí. Vzduchem se vznáší pach rozkládajících se těl. Cítím ale i síru a doom metové nálady. Hnijeme zaživa, rozkládáme se, rozpadáme postupně v prach. Ano, takhle se při poslechu "Crowned in Veneficum" cítím nejčastěji. Smrt je všude kolem, stačí ji jen vnímat a přidat pořádně hlasitost. Sešli jsme se zde, abychom pochovali dalšího z démonů. Obraťte všechny kříže směrem dolů. Zapalte svíce. Obřad může začít. Kolem se smějí bestie. Myslím, že jsem zde správně. Temný, ďábelský, hnilobný death metal!


Asphyx says:

I had to speak up, I had to scream out loud. At the funeral of a man who was bad and evil all his life. The priest spoke of him as a decent, kind and good man. Only good things about the dead. But I knew him as a violent, laughing beast. They all turned to me, with tears in their eyes. Finally, someone told the truth. Strange noises started coming from the coffin. Screeching and black prayers. The cursed one woke up.

No wonder, just a few moments ago, the new American FATHER BEFOULED album was playing in the hall. Nasty and morbid death metal from the other world, where demons come to life. The band is back to give us another testimony of death, destruction, blasphemy and never ending suffering. The graves have been opened, the coffins exhumed, all you have to do is enter the catacombs and open your mind.


FATHER BEFOULED mixed up another of their violently poisonous cocktails. You can taste a mixture of ingredients gathered from bands like IMMOLATION, INCANTATION, DISMA, PHRENELITH, UNDERGANG, DEAD CONGREGATION, DRAWN AND QUARTERED, KRYPTS and many other bands that can materialize darkness and absolute evil. Americans have their own bloody face. Their expression is literally terrifying. Imagine being lost in the foggy swamps and finding yourself really at the funeral of the damned with hunger and incredible fear in your back. Somewhere on the border between our world and the beyond, in the deep corridors of Hades' realm, that's where the album must have originated. The proof is in the massive, raw and brutal sound that chills (Loic Fontaine) and the black-tinged cover (Kevin Rita). The band plays with gloomy moods like a hunter with his prey. The smell of decomposing bodies floats through the air. But I can also smell the sulphur and doom metal moods. We're rotting alive, decomposing, crumbling gradually into dust. Yes, that's how I feel most often when I listen to "Crowned in Veneficum". Death is all around, you just have to feel it and turn up the volume. We're here to bury another demon. Turn all the crosses downward. Light the candles. The ceremony can begin. The beasts are laughing all around. I think I'm right here. Dark, evil, rotten death metal!


Recenze/review - FATHER BEFOULED - Desolate Gods (2017):


Tracklist:
01. Unheavenly Catechesis
02. Salivating Faithlessness
03. Dethroned Enslavement
04. His Throne Decayed
05. Miasmas Of Sodom
06. Katabatic Deliverance
07. Enlightenment Of Torture
08. Euphoria Of Accepted Suffering
09. Utter Abomination

band:
Justin Stubbs - Lead & Rhythm Guitars, Vocals
Rhys Spencer - Bass
Amos Rifkin - Drums
Derrik Goulding - Lead & Rhythm GuitarsTWITTER