DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkem#autokrator. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkem#autokrator. Zobrazit všechny příspěvky

středa 3. listopadu 2021

Recenze/review - AUTOKRATOR - Persecution (2021)


AUTOKRATOR - Persecution
CD 2021, Krucyator Productions

for english please scroll down

Běžíš temnými ulicemi a tvoji duši svírá strach. Mučili tě, znásilňovali tvoje tělo i mysl. Chtěli tě zabít, zničit, ukázat uříznutou hlavu davu. Smrt měla šokovat, že tvoje víra je špatná, zlá, ošklivá. Nevíš, kam se máš ukrýt, nikdy si nikomu neublížil. Jenže si stál zase jednou na špatné straně. Je úplně jedno, čemu a komu věříš, víra dokáže být stále slepá. Historie má slova potvrzuje. Stejně tě nakonec popraví, ukáží krvelačnému davu. A je úplně jedno, jaký je zrovna letopočet.

Poslední roky si říkám, že se opravdu všechno točí v kruhu. Historie se opakuje a spirála smrti se znovu roztáčí. Informací je mnoho a hudby, která má jasný cíl, čím dál tím méně. Francouzské AUTOKRATOR jsem si oblíbil již v jejich začátcích. Hrají špinavý death metal, ale nebojí se i výletů do doom black metalových oblastí. Novinka "Persecution" pokračuje v pekelných rituálech. Možná nás začnou zase pronásledovat za názory, věšet na náměstích, ponižovat a trápit, ale my svoji víru v ošklivý metal nezradíme. 


"Persecution" je albem až po okraj narvaným špínou, hnisem a nenávistí. Složité pasáže se valí kupředu, drásají a bolí, pálí a žhnou, aby vás nakonec rozsekaly na tisíc kousků. Připadám si jako na dlouhém výletě podzemím, kde žalují tisíce prokletých nad svým osudem. Trpěli za svůj názor, za obyčejný kousek svobody. Tématem textů je pronásledování křesťanů, v dobách Marcuse Aurelia, Diocletiana, Domitiana a Trajana. Nečekejte ale typická a obyčejná slova. Texty slouží k zamyšlení a mají své jasné opodstatnění a důvod. Konečně také někdo zajímavý! Hudbu lze v určitých momentech přirovnat ke kapelám jako PORTAL, MITOCHONDRION, IMPETUOUS RITUAL, IGNIVOMOUS, TEITANBLOOD. Skladby jsou složité, je nutné jim dát čas. Posluchač by měl být obdařen alespoň nějakým množstvím temné fantazie. Jinak bude tápat a topit se. Osobně si album po několika setkáních neskutečně užívám. Je totiž mokvající, zlé, je v něm velké množství černé energie. Jsem znovu ztracen, běžím temnými ulicemi a moji duši svírá strach. Mučili mě, znásilňovali tělo i mysl. Chtěli mě zabít, zničit, ukázat uříznutou hlavu davu. Moje smrt měla znamenat, že víra je špatná, zlá, ošklivá. Mě ale nikdy nedostanou, poslouchám totiž "Persecution"Death black metalové vypálení lidské mysli!


Asphyx says:

You run through the dark streets and your soul is frightened. They tortured you, raped your body and mind. They wanted to kill you, destroy you, show your head to the crowd. Death should have shocked, your faith is bad, evil, ugly. You don't know where to hide, you never hurt anyone. But once again he was on the wrong side again. No matter what and to whom you believe, faith can still be blind. History confirms my words. They'll eventually execute you anyway, show you to the bloodthirsty crowd. And it doesn't matter what the year is.

In recent years, I have been thinking that everything really revolves around a circle. History repeats itself and the spiral of death spins again. There is a lot of information and less and less music that has a clear goal. I liked the French AUTOKRATOR from the very beginning. They play dirty death metal, but they are not afraid of trips to doom black metal areas. The new album "Persecution" continues in hellish rituals. They may start chasing us again for opinions, hanging in squares, humiliating and tormenting us, but we will not betray our faith in ugly metal.


"Persecution" is an album full of dirt, pus and hatred. Complex passages roll forward, scratch and ache, burn and glow to eventually chop you into a thousand pieces. I feel like on a long trip via the underground, where thousands of the cursed are suing over their fate. They suffered for their opinion, for an ordinary piece of freedom. The theme of the lyrics is the persecution of Christians, in the time of Marcus Aurelius, Diocletian, Domitian and Trajan. But don't expect typical and ordinary words. The lyrics are for reflection and have a clear rationale and reason. Finally, someone interesting too! Music can be compared to bands like PORTAL, MITOCHONDRION, IMPETUOUS RITUAL, IGNIVOMOUS, TEITANBLOOD. The songs are complicated, you need to give them time. The listener should be endowed with at least some amount of dark imagination. Otherwise he will grope and drown. Personally, after a few meetings, I really enjoy the album. It is soaking, bad, there is a lot of black energy in it. I am lost again, I run through the dark streets and my soul is frightened. They tortured me, raped my body and mind. They wanted to kill me, destroy me, show the severed head of the crowd. My death was supposed to mean that faith is bad, evil, ugly. But they never get me, because I listen to "Persecution". Death black metal which burns the human mind!


about AUTOKRATOR on DEADLY STORM ZINE:


Track Listing:
01. De Gloria Martyrum Et Confessorum
03. DCLXVI
04. Antechristus
05. Caesar Nerva Traianus
06. Apocalypsis

Credits:
Loïc Fontaine – Guitars, Bass
David Bailey – Vocals
Kevin Paradis – Drums (Session)

Recorded, Mixed and mastered by Fontaine at Krucyator Studio (krucyatorstudio.com).
Vocals recorded by David Bailey.
Drums recorded by Kevin Paradis.

Artwork by Nestor Avalos.
Layout arrangement by Loïc Fontaine.

Pre-Order:
https://krucyator.bandcamp.com/album/persecution (Bandcamp – CD, Vinyl, Digital)

Follow Autokrator:

Follow Krucyator Productions:

Interview - AUTOKRATOR - On our new record, we wanted to bring new elements, to make it sound more versatile, more brutal.


Interview with death black metal band from France - AUTOKRATOR.

Answered Loïc.F (Guitars, Bass, Samples), thank you!

Translated Duzl, thank you!

Questions prepared Jakub Asphyx.

!Greetings to the French underground! I admit that I was really looking forward to the new album "Persecution". I discovered your band in 2016, when you released the album "The Obedience to Authority". I have been following you since then and I must say that this year's album is really great. It seems faster, more bestial. Was that the purpose? Where did you want to move from the last recording?

Hi Jakub! Thanks for your appreciation.

On our new record, we wanted to bring new elements, to make it sound more versatile, more brutal, more versatile, while keeping Autokrator's essence and sound.

We started with a question about a new album, but I'd like to ask you if you could introduce your band. I know the members are Loïc.F and David Bailey, but Kévin Paradis recorded the drums with you again. Is he a permanent member of the band? Or how is it? Could you please guide us through the history of AUTOKRATOR?

We started Autokrator in 2014 when i ended my first project NKVD.

In 2015 we released our first album "Autokrator" on Iron Bonehead / Godz ov War Productions / Inferna Profundus Productions with Oleg.I on drums, David Bailey sang half of the songs and Brandon Polaris (a session member) sang the other half.

In 2016 we released "The Obedience to Authority" on Krucyator Productions / Godz ov War Productions /Larval Productions / Signal Rex

On this record David took care of all vocals, and Septimiu Harsan played on drums.

We came back in 2018 with "Hammer of the Heretics", released on Krucyator Productions, Death Kvlt Productions and Deaf Sparrow.

The line up is our current line up, with David on vocals and Kevin Paradis on drums, who is a session member, but who plays on Persecution too.

And we re releasing this year our new album "Persecution", released on Krucyator Productions, my own label.


The cover for the new album "Persecution" was created by Néstor Ávalos from Mexico. If I'm not mistaken, anyone else make a cover on the last record, right? Or am I wrong? Why Néstor? How did you get together? Personally, I really like his dark covers.

We worked with Nestor on all our albums, except "Hammer of the Heretics", which cover was made by Elena Samko.

I discovered Nestor when he did the Blut Aus Nord cover "Debemur Morti" and became immediately a fan of his work.

His style fits the best with our music, it's a kind of part of our identity.

So when we worked on our first album i contacted him to collaborate, and he agreed, as siply as it is.

Nestor is very dedicated, meticulous and pro.

Your music is demonic, dark, ritual. You play death metal, but you will also find pieces of black, drone, doom metal in it. Where do you get inspiration from? And how do you create new songs for AUTOKRATOR? How is the process of creating a new song?

I don't think there's anymore drone or doom elements on our last record.

Persecution is a pure suffocating black metal influences record.

For this record i changed my way of composing.

Instead of letting ideas and riffs come by themselves, i woke up at 2 AM everyday, plugged my guitar and played for 2/3 hours and then working on structures at night.


If I understood correctly, you take care of the sound, mastering, mix and production yourself as a band (Loïc.F). Does that mean you want absolute control over the sound? Did you record in Krucyator Studio? Have you changed your approach, the procedure compared to the last record? It seems to me that the new album is darker, crazy, more massive.

Guitar and bass has been recorded at Krucyator Studio, vocals has been recorded by David and drums by Kevin in their own studios.

The album ahs been mixed and mastered at Krucyator Studio.

Of course i want the absolute control of the sound, and it has been the same for all the album i recorded since my first project NKVD, i can't let me my music in anyone else hands.

The main difference with the other Autokrator releases, are the guitar.

That's the first time guitars are such versatile.

We used a lot of dark harmonies, tapping, hammers pull offs, variations in structures.

If you listen carefully, a riff is almost never played the same on the album.

The chapters in AUTOKRATOR are the texts themselves. I admit that I am very pleasantly surprised. Inspiration from the time of ancient Rome sometimes appears in extreme metal, but it is usually relatively superficial. You focused on the period when Christians (Marcus Aurelius, Diocletian, Domitian and Trajan) were persecuted. I have to say that it was interesting to read it. Good job! From what sources did you draw inspiration? And how do you perceive these historical events in relation to the present? Some parallels offer themselves, unfortunately.

Inspiration came from a lot of different historical books i read.

In fact, the songs are more our own vision and interpretation of rather than historical references.

What's interesting, is that history repeats, and human behaviours are more or less still the same.


Do AUTOKRATOR actually play concerts? Do you perform often and does Kévin Paradis take part in the drums or do you have another drummer? It must be quite difficult to bring the atmosphere of your records live. Do you have a special scene, proprietary, do you perform in costumes? And I'll ask right away - can we look forward to tour with the new record?

No we don't play live.

The French extreme metal scene has always been interesting to me. I know a lot of great bands from you. But when I visited your beautiful country, I also saw that Christianity still has a long tradition in your country. In the Czech Republic, we are mostly atheists, perhaps thanks to the socialism we have experienced. How do you perceive faith? And how do your opinions imprint on AUTOKRATOR's music?

Opinions and religions have no impact on Autokrator's music.

We still have a lot of historical monuments and traditions that come from Christianity in France.

But Christianity is becoming less important nowadays, as a religion, and have less and less followers.


What about the French underground? With AUTOKRATOR, do you get space in the media, magazines, concerts? And what about the fans? Do they support you, buy merchandise, go to concerts? You are a big country, do you have in France some area where it "lives the most"?

Yes fans from all over the world support us, not in France exclusively.

We have some support from french medias, as we have from foreign medias.

We have our friend "Ben" from Isere region, who promotes all Krucyator ans Autokrator records on the field and does an amazing job spreading the label name in gigs, association, fests...


I'm always interested in how musicians perceive the style of music they play. What does death metal mean to you? How do you "feel" it? Like a lifestyle, expressing bad and ugly things through music? What do you really want to express with your music?

You know metal is a part of me, i listen to metal everyday since i m 12 years old, and i m now 39. Despite working, taking care of my family, and doing sport, i spend all my free time promoting music, sending records, mixing, mastering, playing guitar, listening to metal, so it's a like a second nature for me.

Thank you so much for the interview. I appreciate your words and look forward to going home when I will play "Persecution" again. You really succeeded with the new album. I wish you the biggest sales, sold-out concerts and good luck in private lives.

Thanks once again for your support, long life to you and Deadly Storm Zine!

Pre-Order:
https://krucyator.bandcamp.com/album/persecution (Bandcamp – CD, Vinyl, Digital)

Follow Autokrator:

Follow Krucyator Productions:


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozhovor - AUTOKRATOR - Na naší nové desce jsme chtěli přinést nové prvky, aby zněla všestranně, brutálněji.

Rozhovor s death black metalovou skupinou z Francie - AUTOKRATOR.

Odpovídal Loïc.F (Guitars, Bass, Samples), děkujeme!

Přeložila Duzl, děkujeme!

Otázky připravil Jakub Asphyx.

Ave AUTOKRATOR! Zdravím do francouzského podzemí! Přiznám se, že jsem se na novou desku „Persecution“ hrozně těšil. Pro sebe jsem si vaši kapelu objevil až v roce 2016, kdy jste vydali album „The Obedience to Authority“. Od té doby vás sleduji a musím říct, že letošní novinka se opravdu povedla. Připadá mi rychlejší, bestiálnější. Bylo to účelem? Kam jste se chtěli posunout od minulé nahrávky?

Ahoj Jakube! Děkujeme za tvé uznání. Na naší nové desce jsme chtěli přinést nové prvky, aby zněla všestranně, brutálněji a přitom zachovat podstatu a zvuk Autokrator.

Začali jsme sice otázkou o novém albu, ale ještě bych tě poprosil, jestli bys nepředstavil vaši kapelu. Vím, že členy jsou Loïc.F a David Bailey, ale na bicí s vámi opět nahrával Kévin Paradis. Je stálým členem kapely? Nebo jak to vlastně je? Mohl bys nás prosím provést historií AUTOKRATOR?

Autokrator vznikl v roce 2014, když jsem ukončil svůj první projekt NKVD. V roce 2015 jsme vydali naše první album „Autokrator“ u Iron Bonehead / Godz ov War Productions / Inferna Profundus Productions s Olegem. Já na bicí, David Bailey zpíval polovinu skladeb a Brandon Polaris zpíval druhou polovinu. V roce 2016 jsme vydali „The Obedience to Autority“ u Krucyator Productions / Godz ov War Productions / Larval Productions / Signal Rex. Na této nahrávce se David postaral o všechny vokály a Septimiu Harsan nahrál bicí. V roce 2018 jsme se vrátili s „Hammer of the Heretics“, vydaným u společností Krucyator Productions, Death Kvlt Productions a Deaf Sparrow. Naše aktuální sestava, David vokály a Kevin Paradis na bicí (je příležitostným členem) který hraje také na „Persecution“. A letos vydáváme naše nové album „Persecution“, které vyšlo u mého vlastního labelu Krucyator Productions.


Obal pro nové album „Persecution“ vytvořil Néstor Ávalos z Mexika. Jestli se nepletu, tak na minulou desku maloval cover někdo jiný? Nebo se pletu? Proč právě Néstor? Jak jste se dali dohromady? Mě osobně se jeho temné obaly moc líbí.

S Nestorem jsme spolupracovali na všech našich albech, vyjma „Hammer of the Heretics“, jehož obal vytvořila Elena Samko. Nestora jsem objevil, když dělal obal pro Blut Aus Nord „Debemur Morti“ a okamžitě jsem se stal fanouškem jeho tvorby. Jeho styl se k naší hudbě hodí nejlépe, je to jakousi součástí naší identity. Když jsme tedy pracovali na našem prvním albu, kontaktoval jsem ho ohledně spolupráce a on souhlasil, bylo to jednoduché. Nestor je velmi obětavý, pečlivý a profesionální.

Vše muzika je démonická, temná, rituální. Nehrajete jenom death metal, ale nalezneme v ní i kousky blacku, drone, doom metalu. Kde berete inspiraci? A jakým způsobem tvoří nové skladby AUTOKRATOR? Jak probíhá samotný proces vzniku nového songu?

Myslím, že na naší poslední desce už nejsou prvky dronu ani doomu. „Persecution“ je čistý dusivý black metal, který ovlivňuje nahrávku. U této desky jsem změnil svůj způsob skládání. Místo toho, abych nechal nápady a riffy přijít samy, probudil jsem se každý den ve dvě ráno, zapojil jsem kytaru a hrál tři čtvrtě hodiny a poté pracoval na strukturách skladeb přes noc.


Jestli jsem to správně pochopil, tak o zvuk, mastering, mix a produkci se staráte sami jako kapela (Loïc.F). Znamená to, že chcete mít nad zvukem absolutní kontrolu? Nahrávali jste v Krucyator Studiu? Změnili jste nějak přístup, postup oproti minulé desce? Připadá mi, že novinka je víc temná, šílená, masivnější.

Kytara a basa byly nahrány ve studiu Krucyator, zpěv nahrál David a bicí Kevin v jejich vlastních studiích. Album bylo mícháno a masterováno ve studiu Krucyator. Samozřejmě chci absolutní kontrolu nad zvukem, a to je stejné pro všechna alba, která jsem nahrál od svého prvního projektu NKVD. Nemohu nechat svou hudbu v rukou někoho jiného. Hlavní rozdíl oproti ostatním verzím Autokrator je kytara. Je to vůbec poprvé, kdy jsou kytary tak univerzální. Použili jsme spoustu temných harmonií, klepání, odbíjení kladiv, variace struktur. Pokud pozorně posloucháte, riff na albu téměř nikdy nezní stejně.

Samotnou kapitolou jsou u AUTOKRATOR texty. Přiznám se, že jsem velmi mile překvapen. Inspirace dobou starého Říma se sice v extrémním metalu občas objeví, ale většinou bývá poměrně povrchní. Vy jste se soustředili na období, kdy byli pronásledováni křesťané (Marcus Aurelius, Diocletian, Domitian a Trajan). Musím říct, že jsem si opravdu „početl“. Skvělá práce! Z jakých zdrojů jste čerpali inspiraci? A jak vnímáš tyto historické události vzhledem k současnosti? Některé paralely se samy nabízejí, bohužel.

Inspirací byla řada různých historických knih, které jsem četl. Ve skutečnosti jsou skladby spíše naší vlastní vizí a interpretací než historickými odkazy. Zajímavé je, že se historie opakuje a lidské chování je víceméně stále stejné.


Hrají vlastně vůbec AUTOKRATOR koncerty? Vystupujete často a účastní se i Kévin Paradis za bicími nebo máte jiného bubeníka? Musí být poměrně těžké přenést atmosféru vašich desek naživo. Máte třeba nějakou zvláštní scénu, propriety, vystupujete v kostýmech? A rovnou se zeptám…můžeme se těšit na turné k nové desce?

Ne, nehrajeme živě.

Francouzská extrémní metalová scéna pro mě byla vždy zajímavá. Znám od vás spoustu skvělých kapel. Když jsem vaši krásnou zemi navštívil, tak jsem ale také viděl, že u vás má křesťanství pořád velkou tradici. U nás v Čechách jsme většinou ateisté, možná i díky socialismu, který jsme zažili. Jak vnímáš víru ty? A jak se tvé názory otiskují do muziky AUTOKRATOR?

Názory a náboženství nemají na hudbu Autokrator žádný vliv. Stále tu máme spoustu historických památek a tradic, které pocházejí z křesťanství ve Francii. Křesťanství ale v dnešní době ubývá na významu jako náboženství a má stále méně stoupenců.


Jaký je vlastně francouzský underground? Dostáváte s AUTOKRATOR třeba prostor v médiích, časopisech, koncertech? A co fanoušci? Podporují vás, kupují merchandise, chodí na koncerty? Jste velká země, je třeba oblast, kde to u vás „žije nejvíce“?

Ano, podporují nás fanoušci z celého světa, nikoli pouze ve Francii. Máme jistou podporu od francouzských médií, stejně jako od zahraničních médií. Máme našeho přítele „Bena“ z regionu Isere, který propaguje všechny nahrávky Krucyator a Autokrator a odvádí úžasnou práci při šíření jména na koncertech, festivalech ...


Vždycky mě zajímá, jak muzikanti vnímají styl hudby, který hrají. Co pro tebe znamená death metal? Jak jej „cítíš“? Jako životní styl, vyjádření špatných a ošklivých věcí hudbou? Co chceš vlastně svojí hudbou vyjádřit?

Víš, metal je mou součástí, poslouchám metal každý den od svých 12 let a nyní mi je 39. Navzdory práci, péči o rodinu a sport, trávím veškerý svůj volný čas propagací hudby, zasíláním desek, mícháním, masteringem, hraním na kytaru, poslechem metalu, takže je to pro mě jako druhá přirozenost.

Děkuji moc za rozhovor. Vážím si tvých slov a těším se domů, až si zase „Persecution“ pustím. Novinka se vám opravdu povedla. Přeji vám co největší prodeje, vyprodané koncerty a ať se vám daří i v soukromí.

Ještě jednou děkuji za vaši podporu, dlouhý život tobě i Deadly Storm Zinu!

Pre-Order:
https://krucyator.bandcamp.com/album/persecution (Bandcamp – CD, Vinyl, Digital)

Follow Autokrator:

Follow Krucyator Productions:


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TWITTER