DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkem#decapitated. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkem#decapitated. Zobrazit všechny příspěvky

čtvrtek 7. července 2022

Recenze/review - DECAPITATED - Cancer Culture (2022)


DECAPITATED - Cancer Culture
CD 2022, Nuclear Blast

for english please scroll down

Svět už nebude nikdy takový jako dřív. Alespoň pro tebe. Zažil si až příliš bolesti a cítil moc dlouho přítomnost smrti. Dávno si ztratil víru v lidi. Pevně svíráš ruce v dlaních. Zarýváš  nehty do masa, když čteš komentáře od lidí, co tam nebyli. Touha po krvi, bolesti a strachu. V klidu pokoje, za obrazovkou, kde je každý chytrý až to bolí. Odhlásíš se od sítě, zemřeš a znovu se narodíš. Konečně vidíš slabé světlo na konci tunelu.

K polským DECAPITATED mám takový zvláštní vztah. Jejich první desky se mi hodně líbí. Uznávám je a mám je ve své sbírce. Od nějaké doby ale sleduji kapelu spíše zpovzdálí. Nelíbil se mi jejich příklon ke "core". Letos je ale všechno jiné. S troškou nadsázky by se dalo napsat, že se pánové vrátili k technickému death metalu. A já je vzal znovu na milost.


Novinka představuje kapelu přesně v té podobě, v jaké jsem je měl vždycky rád. Songy jsou ostré, temné, šílené a nepostrádají potřebnou atmosféru. Velmi dobře se poslouchá, techničtější pasáže jsou totiž vloženy zkušeně, se samozřejmostí a nadhledem. "Cancer Culture" vás přikove doslova na zeď. Roztrhá vás na kusy. Riffy jsou ohlodané až na kost. Žádné zbytečnosti, žádné kompromisy. Úder přímo na solar plexus. Je pro mě velmi příjemné, dávkovat si album v jakékoliv denní době. Pokaždé, když mě štve pokřivený svět okolo, pokaždé, když čtu jedovaté poznámky lidí, kteří ze své podstaty chtějí ubližovat. Mám sto chutí jim vymáchat hubu ve špinavé kaluži a pustit jim pořádně nahlas tuhle nahrávku. Je v ní spousta nakumulovaného vzteku. Je propracovaná, složená s elegancí zkušených mistrů. Má v sobě chvění, tlak, energii. Jako bychom se vrátili zpět do středověku a dívali se na nedělní popravu. Náměstí plné lidí, lámání v kole, dav je nadšený. Dnes jsme dál, máme vše online, ale v podstatě jsme zůstali stále stejní. Bohužel a nebo bohudík? Nevím, ale je mi je naprosto jasné, že "Cancer Culture" si pustím rozhodně častěji a raději, než abych se zařadil mezi hyeny. Zvuk, obal, celkové provedení je jak jinak - na výbornou. DECAPITATED jsou zpět, alespoň pro mě. Svět už nebude nikdy takový jako dřív. Pamatujte na to. Technické death metalové tsunami, které vás smete z povrchu zemského!


Asphyx says:

The world will never be the same again. At least for you. You've been in too much pain and felt the presence of death for too long. You lost faith in people a long time ago. Your hands are clasped tightly in your palms. You dig your nails into the flesh when you read comments from people who weren't there. Bloodlust, pain, and fear. In the quiet of the room, behind the screen, where everyone's so smart it hurts. You log off the grid, you die and you're born again. You finally see the faint light at the end of the tunnel.

I have a special relationship with the Polish DECAPITATED. I like their first albums a lot. I acknowledge them and have them in my collection. But for some time I've been following the band more from a distance. I didn't like their inclination toward "core". But this year everything is different. With a bit of exaggeration, one could write that the gentlemen have returned to technical death metal. And I took them back to the grace.

The new album presents the band exactly as I've always liked them. The songs are sharp, dark, and crazy and don't lack the necessary atmosphere. It's very easy to listen because the more technical passages are inserted with experience, confidence, and detachment. "Cancer Culture" will literally nail you to the wall. It will tear you apart. The riffs are gnawed to the bone. No frills, no compromises. It hits right on the solar plexus. I find it very enjoyable to batch the album at any time of the day. Every time I get annoyed by the warped world around me, every time I read venomous comments from people who inherently want to hurt. I have a hundred urges to wash their mouths out in a dirty puddle and play this record loud. There are a lot of pent-up rages in there. It's sophisticated, composed with the elegance of seasoned masters. It's got a tingle, a pressure, energy. It's like we're back in the Middle Ages, watching a Sunday execution. The square is full of people, breaking into a circle, the crowd is excited. Today we're further along, we've got everything online, but essentially we're still the same. Unfortunately or unfortunately? I don't know, but it's abundantly clear to me that I'll definitely be putting on "Cancer Culture" more often, rather than lump myself in with the hyenas. The sound, the cover art, and the overall performance is - as otherwise - excellent. DECAPITATED are back, at least for me. The world will never be the same again. Remember this. A technical death metal tsunami that will wipe you off the face of the earth!


Tracklist:
01. From The Nothingness With Love
02. Cancer Culture
03. Just A Cigarette
04. No Cure
05. Hello Death
06. Iconoclast
07. Suicidal Space Programme
08. Locked
09. Hours As Battlegrounds
10. Last SupperTWITTER