DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkem#ironmaster. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkem#ironmaster. Zobrazit všechny příspěvky

pondělí 15. května 2023

Recenze/review - IRONMASTER - Weapons of Spiritual Carnage (2023)


IRONMASTER - Weapons of Spiritual Carnage
CD 2023, Black Lion Records

for english please scroll down

Nemám klid ani po smrti. Pochován za hřbitovní zdí. Náhrobek beze jména. Prokletý. Už zase slyším klepání na moji rakev. Má mrtvá milenka mi chce něco říct. Zde, uprostřed záhrobí, máme rádi jenom hudbu, která dokáže probudit naše shnilá těla. Druhé dlouhohrající album švédských IRONMASTER ihned rozhýbalo moje prašivé kosti. Počkali jsme, až nastane absolutní tma a vylezli jsme ven.

Novinka je totiž až po okraj narvaná syrovým smrtícím kovem v klasickém severském stylu. Dunivé, zabijácké rytmy se střídají s podchlazenými pasážemi. Novinka připomíná můj vlastní pohřeb. Ležím v otevřené rakvi a usmívám se. Tady se hraje přesně pro mě. A pro všechny prokleté. 


Jak je asi všeobecně známo, kapela je složena ze zkušených muzikantů - zpěv Roberth Karlsson (SCAR SYMMETRY, FACEBREAKER, Ex-PAN.THY.MONIUM), bicí Janne Jaloma (DARK FUNERAL, AEON, NIGHT CROWNED), basa Jonas Kjellgren (WORLD BELOW, Ex-CENTINEX, Ex-SCAR SYMMETRY). O kvalitu je tak postaráno po všech stránkách. Jonas Kjellgren je podepsán i pod nahráváním, mixem a masteringem. Výsledkem je nahrávka, která vás smete z povrchu zemského. A to nejen po zvukové stránce. Povedl se i démonický obal. Autorem je BlastArt. Skladby jsou napsány s takovým tím starým, poctivým způsobem a feelingem. Pánové sází na jasné, čitelné a zřetelné melodie, které jsou uloženy v rakvích z toho nejkvalitnějšího dřeva. Dělám hrobníka už od devadesátých let minulého století a IRONMASTER si mě získali již předchozím albem "Thy Ancient Fire" z loňského roku (odkaz na recenzi je dole pod článkem). Novinka je potom ještě víc naléhavější, chladnější. Je pro mě velmi příjemné poslouchat ozvěny z onoho světa, procházet se spolu s kapelou mezi stíny a nasávat morbidní atmosféru pohřbů do země. "Weapons of Spiritual Carnage" je deskou, která je určena pro všechny fanoušky zdánlivě opuštěných márnic i ranní mlhy na hřbitově.  Už zase slyším klepání na moji rakev. Je čas jít. Smrt čeká! Švédský mrazivý death metalový vichr! Otisk temnoty a chladu!


Asphyx says:

I have no peace after death. Buried behind the cemetery wall. A tombstone without a name. Cursed. I can hear the knocking on my coffin again. My dead lover has something to say to me. Here, in the middle of the beyond, we only like music that can awaken our rotten bodies. The second full-length album from Sweden's IRONMASTER immediately moved my dusty bones. We waited until it was absolutely dark and climbed out.

The new album is stuffed to the brim with raw death metal in classic Nordic style. Thumping, killer rhythms alternate with chilling passages. The new songs reminds me of my own funeral. I'm lying in an open coffin, smiling. This is playing just for me. And for all the damned.


As is probably well known, the band is composed of experienced musicians - Roberth Karlsson (SCAR SYMMETRY, FACEBREAKER, Ex-PAN.THY.MONIUM) on vocals, Janne Jaloma (DARK FUNERAL, AEON, NIGHT CROWNED) on drums, Jonas Kjellgren (WORLD BELOW, Ex-CENTINEX, Ex-SCAR SYMMETRY) on bass. Quality is guaranteed in all aspects. Jonas Kjellgren is also responsible for recording, mixing and mastering. The result is a recording that will blow you away. And not just the sound. The demonic cover artwork is also a success. The author is BlastArt. The songs are written with that old, honest way and feeling. The gentlemen rely on clear, legible and distinct melodies, which are housed in coffins made of the finest wood. I've been a gravedigger since the 1990s, and IRONMASTER have won me over with their previous album "Thy Ancient Fire" from last year (link to the review is at the bottom of the article). The new one is then even more insistent, chillier. It's very pleasant for me to listen to echoes from that world, to walk with the band among the shadows and to soak up the morbid atmosphere of burials in the ground. "Weapons of Spiritual Carnage" is a record that is for all fans of seemingly abandoned morgues and the morning mist in the cemetery. I can hear the knocking on my coffin again. It's time to go. Death awaits! Sweden's freezing death metal whirlwind! The imprint of darkness and cold!


Recenze/review - IRONMASTER - Thy Ancient Fire (2022):
https://ironmasterblacklion.bandcamp.com/album/weapons-of-spiritual-carnage


Tracklist:
01. Solemn Pestilence
02. Ocean of Searing Hatred
03. Weapons of Spiritual Carnage
04. Infinite Virulent
05. Monolithic Suppressor Engaged
06. Cast into the Hollow
07. Implications Of Sacral Time
08. Lies of Apathy
09. Bringer of Deception
10. Dismantling Eternity

band:
Janne Jaloma -Drums
Jonas Kjellgren - Guitars, Bass
Roberth Karlsson - Vocalsneděle 6. března 2022

Recenze/review - IRONMASTER - Thy Ancient Fire (2022)


IRONMASTER - Thy Ancient Fire
CD 2022, Mojoholic Records

for english please scroll down

Už nějaký čas jsem se díval na svět přes temný závoj z krve. Odsouzený za svůj názor sedím ve starém plesnivém sklepě. Mučený, trápený, ponížený. Nikdy neodvolám, vždy budu poslouchat poctivý reálný death metal. Světlo jsem neviděl mnoho let, snaží se mě zničit hudbou. Jenže neví, že mě každou další skladbou jenom posilují.

Když poslouchám novinku švédských IRONMASTER, říkám si jak je skvělé slyšet perfektně odvedené řemeslo. V tomto případě je to samozřejmostí. Členy kapely jsou totiž zkušení muzikanti - zpěv Roberth Karlsson (SCAR SYMMETRY, FACEBREAKER, Ex-PAN.THY.MONIUM), bicí Janne Jaloma (DARK FUNERAL, AEON, NIGHT CROWNED), basa Jonas Kjellgren (WORLD BELOW, Ex-CENTINEX, Ex-SCAR SYMMETRY). Pokud máte chuť na masivní, mocný smrtící kov, tak rozhodně neváhejte!


"Thy Ancient Fire" je neskutečně natlakovaným albem, které vás vykostí zaživa. Opravdu si při poslechu připadám, jako vězeň odsouzený na smrt, čekající na zítřejší popravu. Líbí se mi zvuk, oceňuji totální nasazení muzikantů. Riffy se mi zasekávají hluboko do masa, padám do šílené laviny. Už dávno se ze mě stal jenom pytel kostí, rozmlácených na kaši. Kapela dokáže vytvořit potřebnou sílu, předat mi neskutečné množství energie. Vztek, nenávist, frustrace, ale také bolestivé melodie. Mé pocity jsou hodně podobné těm, které musí zažívat dlouho vězněný člověk, který právě roztrhl rezavé řetězy a  plivl do tváře svým katům. IRONMASTER na to jdou hodně ostře, s ničím se moc nepářou. Vymlátí vám mozek z hlavy, odsekají nepotřebné maso a tkáně od kostí. Deska musela vznikat ve starých katakombách, na opuštěných jatkách, v chladných márnicích. Na místech, kde je otisknuto čiré zlo. Musím říct, že jsem si "Thy Ancient Fire" opravdu oblíbil. Užívám si způsob, jakým kapela přistupuje ke své hrobnické práci, užívám si i atmosféru nahrávky, s chutí se proplétám jednotlivými motivy. Už nějaký čas jsem se díval na svět přes temný závoj z krve. Odsouzený za svůj názor sedím ve starém plesnivém sklepě. Mučený, trápený, ponížený. Nikdy neodvolám, vždy budu poslouchat poctivý reálný death metal. IRONMASTER! Surový death metal, který vás roztrhá na kusy!


Asphyx says:

I've been looking at the world through a dark veil of blood for some time now. Convicted for my opinion, I sit in a moldy old cellar. Tortured, tormented, humiliated. I will never recant, I will always listen to honest real death metal. I haven't seen the light in many years, they're trying to destroy me with music. But they don't know that with each song they only make me stronger.

When I listen to the new release from Sweden's IRONMASTER, I think how great it is to hear perfectly done craftsmanship. In this case, it's a certainty. The members of the band are experienced musicians - vocals Roberth Karlsson (SCAR SYMMETRY, FACEBREAKER, Ex-PAN.THY.MONIUM), drums Janne Jaloma (DARK FUNERAL, AEON, NIGHT CROWNED), bass Jonas Kjellgren (WORLD BELOW, Ex-CENTINEX, Ex-SCAR SYMMETRY). If you're in the mood for some massive, powerful death metal, definitely don't hesitate!


"Thy Ancient Fire" is an incredibly pressurized album that will bone you alive. It really makes me feel like a death row inmate waiting for tomorrow's execution. I like the sound, I appreciate the total commitment of the musicians. The riffs dig deep into my flesh, I fall into a mad avalanche. I've long since become just a bag of bones, smashed to a pulp. The band manages to create the power I need, to give me an incredible amount of energy. Anger, hatred, frustration, but also painful melodies. My feelings are very similar to those of a long imprisoned man who has just broken the rusty chains and spat in the face of his executioners. IRONMASTER go at it very sharply, they don't fight with anything too much. They'll beat your brains out, cut the unnecessary flesh and tissue from your bones. The record must have been made in old catacombs, abandoned slaughterhouses, cold morgues. Places where pure evil is imprinted. I have to say, I really liked "Thy Ancient Fire". I enjoy the way the band approaches their grave digging, I also enjoy the atmosphere of the record, I enjoy weaving through the various motifs with gusto. I've been looking at the world through a dark veil of blood for some time now. Condemned for my opinion, I sit in a mouldy old cellar. Tortured, tormented, humiliated. I will never recant, I will always listen to honest real death metal. IRONMASTER! Raw death metal that will tear you apart!

TWITTER