DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkem#moluchtas. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkem#moluchtas. Zobrazit všechny příspěvky

čtvrtek 10. února 2022

Recenze/review - MOLUCHTAS - Telos Terminus Moluchtas (2022)


MOLUCHTAS - Telos Terminus Moluchtas
compilation 2022, Godz ov War Productions

for english please scroll down

Bořím se do bahna a popadá mě děs. Zabloudil jsem v močálech. Kolem jsou mí předchůdci, utopení, roztrhaní, prokletí. Tak takhle vypadá peklo? Mlha se válí nad mokřadem a moje duše se modlí. Není to nic platné, poslech MOLUCHTAS způsobuje trvalé následky. Pokud tedy máte rádi starý, prašivý a do pavučin zabalený black death metal. Smrt je nakonec vysvobozením. Jsem tu jen já, album "Telos Terminus Moluchtas" a černé přízraky.

MOLUCHTAS vzešli z nejhlubšího belgického undergroundu. Z opuštěných katakomb, z nekonečných močálů, ve kterých se ztrácejí duše všech prokletých. Klasický obal vás uvede do nečisté hry. Existuje jen zlo, hnus a beznaděj. Alespoň tak to při poslechu cítím.


Setkání s "Telos Terminus Moluchtas" je pro mě opravdu zážitkem z onoho světa. Kompilace, složená ze dvou již vydaných EP, drží po hromadě jako čerstvá mrtvola. Mám pocit, že se kolem vznáší puch pomalu se rozkládajícího těla. Deska má parádní temný a chladný zvuk, ale hlavně spoustu zajímavých nápadů. Jednotlivé motivy se mi postupně, při každém dalším přehrávání, zadírají pod kůži. Jako nějaký červ, který do mých vnitřností nakladl larvy. Nahrávka rozhodně není určena pro slabé povahy. Nihilismus, šílenství, dlouhé stíny, nic jiného zde nenajdete. Riffy ve mě hlodají, koušou. Mívám pak zlé sny, děsivé noční můry, ze kterých se nemůžu probudit. Mám rád hudbu, která ve mě dokáže probudit nějaké emoce, přitáhnout mě za vlasy k reproduktorům, vymáchat mi obličej ve špinavé kaluži. MOLUCHTAS tohle všechno umí. Viděli jste někdy čerstvě proříznutou tepnu? Krev která z ní stříká na všechny strany a vytváří překrásné obrazy? Tak přesně takhle na mě působí i "Telos Terminus Moluchtas". Bořím se do bahna a popadá mě děs. Zabloudil jsem v močálech. Kolem jsou mí předchůdci, utopení, roztrhaní, prokletí. Tak takhle vypadá peklo? Ano a hrají v něm MOLUCHTAS. Démonický black death metalový rituál!


Asphyx says:

I'm sinking into the mud and I'm terrified. I'm lost in the swamp. Around me are my ancestors, drowned, torn, cursed. Is this what hell looks like? Fog rolls over the swamp and my soul prays. It's no use, listening to MOLUCHTAS causes lasting effects. Unless you like old, dusty, cobweb-wrapped black death metal. In the end, death is liberation. It's just me, the album "Telos Terminus Moluchtas" and the black ghosts.

MOLUCHTAS emerged from the deepest Belgian underground. From the abandoned catacombs, from the endless swamps where the souls of all the damned are lost. The classic cover will introduce you to the dirty game. There is only evil, disgust and hopelessness. At least that's how I feel when I listen to it.


Meeting "Telos Terminus Moluchtas" is truly an out of this world experience for me. The compilation, consisting of two already released EPs, sticks around the pile like a fresh corpse. I feel the stench of a slowly decomposing body floating around. The record has a cool dark and chill sound, but most importantly a lot of interesting ideas. The individual motifs gradually get under my skin with each new play. Like a worm that's laid larvae in my guts. The recording is definitely not for the weak of character. Nihilism, madness, long shadows, you won't find anything else here. The riffs gnaw at me, bite me. I have bad dreams, terrifying nightmares that I can't wake up from. I like music that can awaken some emotion in me, pull me by the hair to the speakers, wash my face in a dirty puddle. MOLUCHTAS can do all that. Have you ever seen a freshly cut artery? Blood spurting out of it in all directions, creating beautiful images? That's exactly how "Telos Terminus Moluchtas" affects me. I'm sinking into the mud and I'm terrified. I'm lost in the swamp. Around me are my ancestors, drowned, torn, cursed. Is this what hell looks like? Yes, and the MOLUCHTAS are playing in it. A demonic black death metal ritual!


Tracklist:
01. Surrender To The Void
02. The One That Defiles The Earth
03. The Awakening
04. A Carnal Illumination
05. Damnation's Drawning
06. The Sanguinary Provenance
07. The Quintessence Of Emptiness
08. The Sun Of Malediction


TWITTER