DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkemepic. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkemepic. Zobrazit všechny příspěvky

úterý 8. září 2020

Recenze/review - ATRAMENTUS - Stygian (2020)


ATRAMENTUS - Stygian
CD 2020, 20 Buck Spin


for english please scroll down


Nekonečné zástupy mrtvých se vydaly na dlouhou cestu. Seřazeni do dvojstupu, pokaždé se svým protikladem, našlapovali tiše. Tváře bledé a mrtvolné, ozýval se jen šustot hábitů, do kterých museli být oblečeni. Chodí to tak po staletí. Žádný tunel se světlem na konci, ale jen průchod pustinou, až ke konci, do absolutní temnoty. Pouští i mrazem, do cíle musí všichni přijít očištěni. Oproštěni od pozemských myšlenek. Vznešenost a smutek, posledních pár kroků a potom už jen...SMRT.

Pokaždé, když se mi dostane do rukou doom metal, tak sepsání recenze poměrně odkládám. Většinou se musím dostat do rozpoložení, naladit na smutek, pokusit se spolu s kapelou nahlédnout do země stínů. ATRAMENTUS hrají úžasnou hudbu. Podmanivou, mrazivou, smutnou a jiskřivou. Ani tentokrát to není moc o slovech, jako spíš o pocitech.
Doom metal je zde dávkován samozřejmě pomalu. Polehounku. Jednou klasicky, pak zase funerálně, epicky, ale zazní i spousta ambientních ploch. Stačí si lehnout na záda a relaxovat. Najednou se ocitnete v temnějších částech své mysli, zasníte se, ale zároveň ucítíte bolest. Podobné chvíle můžete prožít třeba s takovými EVOKEN, MORNFUL CONGREGATION, DISEMBOWELMENT, ESOTERIC. Vše je takové provzdušněné, ale zároveň máte pocit, že se ve vší té kráse vznáší krev. Jako když navštívíte malý kostel, pokleknete vedle ostatních a po chvilce zjistíte, že jsou všichni kolem mrtví. Shrbení v dřevěných lavicích, bez tváří. Už také pochodují po poušti i ledu. Jsou stejně jako vy a kapela na poslední cestě. Cestě do neznáma, ze které není návratu. "Stygian" se tak stává spíše osobní meditací, než jen běžným poslechem. Doporučuji všem smutkařům, kteří mají pestrou a nesvázanou fantazii. Myslím, že vy se k našemu pochodu určitě připojíte!sumarizace:

Křehké jsou pavučiny na starých sochách, křehká je i hudba ATRAMENTUS. Vznáší se vzduchem jako jarní déšť dopadající na mramorové náhrobky. Ano, toulal jsem se po nekonečných cestách a skončil nakonec zase na hřbitově. Hudba, lehce inspirovaná kapelami jako EVOKEN, MORNFUL CONGREGATION, DISEMBOWELMENT, ESOTERIC, zahraná s vlastním výrazem a otiskem, mě sem znovu zavedla. Usedám na opuštěnou lavici a děsím se toho, že mezi mrtvými je mi dnes lépe, než v ruchu všedního dne. "Stygian" je přesně tím druhem nahrávky, po které v podobných chvílích sahám bez přemýšlení. Má dobrý zvuk, zajímavý obal a nepřeberně pestrou paletu smutných melodií. Víc dnes nechci a ani nepotřebuji. Jsem chodec bez cíle, jsem prokletý posluchač, hrobník bez mrtvých těl, obdivovatel dlouhých stínů, jsem ten, který bude novinku ATRAMENTUS všude doporučovat. Zahleděn do vlastního nitra, mačkám znovu play. Skvělá funeral doom metalová deska plná pohřebních nálad! Skvěle!

Asphyx says:

The cobwebs on the old sculptures are fragile, the ATRAMENTUS music is fragile. It floats in the air like the spring rain falling on the marble tombstones. Yes, I wandered on endless roads and ended up on the cemetery. Music inspired by bands like EVOKEN, MORNFUL CONGREGATION, DISEMBOWELMENT, ESOTERIC, played with own expression and imprint, brought me back here. I sit on a deserted bench and I am afraid that among the dead I feel better today than in the everyday rush. "Stygian" is precisely the kind of recording that I choose in such moments without thinking. It has a good sound, an interesting cover and a variety of sad melodies. I don't want more today and I don't need it. I am a wanderer without a goal, I am a cursed listener, a gravedigger without dead bodies, an admirer of long shadows, I am the one who will recommend the ATRAMENTUS novelty everywhere. Looked into my core I am press button „play“ again. Great funeral doom metal album full of funeral moods! Great!


TRACKLIST
1. Stygian I: From Tumultuous Heavens... (Descended Forth The Ceaseless Darkness) [16:28]
2. Stygian II: In Ageless Slumber (As I Dream In The Doleful Embrace Of The Howling Black Winds) [4:55]
3. Stygian III: Perennial Voyage (Across The Perpetual Planes Of Crying Frost & Steel-Eroding Blizzards) [23:17]

LINE-UP
Francois Bilodeau - Synthesized Threnodies, Spectral Hamonics, Dismal Atmospheric Vibrations
Antoine Daigneault - Five-stringed Cerulean Chasm Convulsions
Claude Leduc - Six-Stringed Glacial Blood-Steel Intonations
Phil Tougas - Six-Stringed Howling Black Winds, Subterranean Throat, Funereal Chants, Frozen Screams
Xavier Berthiaume - Seismic Pulse & The Ceaseless Pounding In The Eastern Horizon

https://www.facebook.com/AtramentusDoom
https://listen.20buckspin.com/album/stygian

https://www.20buckspin.com
https://www.facebook.com/20buckspin

TWITTER