Recenze/review - DRAWN AND QUARTERED - Congregation Pestilence (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 4. července 2017

Home » » Recenze/review - SIERPES - Visiones Caóticas (2017)

Recenze/review - SIERPES - Visiones Caóticas (2017)


SIERPES - Visiones Caóticas
CD 2017, Morbid Skull Records (El Salvador)

Je zase jednou potřeba nakrmit démony zkaženou krví. Postavte tedy na oltáře kalichy hořkosti, rozsviťte svíce, ať plápolají do rytmu pravého reálného speed black metalu. Uřízněte hlavu kozlovi, nasaďte ji krásné mladé panně a nabruste nože pro večerní rituál. Peklo zase otevře dokořán svoji náruč. Čeká i na tebe.


Vypadá to, že má slabost pro záhrobní rituály se šíří jako mor do celého světa. Ozývají se mi kapely, které velebí v metalu stejné hodnoty jako já. Se starým dobrým black speed metalem jsem ve vzájemné přízni již dlouhé roky. Líbí se mi syrovost, odhodlání, temnota. Nová deska kolumbijsko-ekvádorských SIERPES splňuje mé požadavky bezezbytku. SIERPES jsou na svém debutu shnilí, jako starodávná rakev. Uctívají jednoduchou, primitivní hudbu, ze které ale doslova na všechny strany sálá upřímnost, prašivina a ortodoxní přístup k muzice jako takové. Jedná se o přesně ten druh desky, u které si nejdřív budete říkat, cože to jako má být, ale po několika společných večerech paříte u přehrávače a notujete si s kapelou. A to i přesto, že zpívají v rodné řeči, které nerozumím ani slovo. Zvuk jak vystřižený z konce osmdesátých let, překapaná energie a černo černá tma. Můžete mít tisíce výhrad k nepůvodnosti, ale ta síla vás nakonec stejně smete. Nebo mě se to alespoň stalo. Hey bastards, tohle je metal! Já SIERPES jejich debut neskutečně věřím. Ritual!


sumarizace:

SIERPES na debutu působí jako vyslanci temnot! Album připomíná ozvěny ze samotného podsvětí. Nihilisticky znějící motivy, chorobný vokál, smrt ve vašich očích. Všechno tohle na novince naleznete. Doslova mě fascinuje zlá a ošklivá nálada celé nahrávky. Takhle nějak si představuji, že zní samotné peklo. SIERPES se pohybují na hranici mezi naším a oním světem s morbidní elegancí. Hudba zde připomíná zápach zahnívajícího masa, zákeřnou nemoc, po které začnete hnisat zaživa. Je jako prasklý vřed, plný špíny a zkažené krve. Black/speed metal, který vás přenese do záhrobí! Absolutní inferno!

Asphyx says:

SIERPES are on debut like envois of darkness! The album recalls the echoes from the underworld itself. Nihilistic sounding themes, morbid vocals, death in your eyes. All these can you find on the new album. I'm fascinated by bad and ugly mood of the record. This is how I imagine sounds of hellSIERPES move on the border between our and other world with morbid elegance. The music here reminds the smell of rotting meat, insidious disease, because of you start to fester alive. It's like a ruptured ulcer, full of dirt and rotten blood. Black/speed metal, which takes you to Hades! Absolute inferno!

Track - List:
1.- Intro / Tempus Mortis
2.- Black Holocaust
3.- Sierpes
4.- Visión Caótica
5.- Peste
6.- Eterno esplendor de la muerte
7.- Ciclo Cósmico
8.- The Age (Typhon cover)
9.- Doctrina Pagana
10.- Outro

Lineup:
Vocals & Drum: Melissa
Guitars & Bass: Muerto

Share this games :

TWITTER