SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 29. července 2017

Home » » Recenze/review - TEMPLE OF VOID - Lords of Death (2017)

Recenze/review - TEMPLE OF VOID - Lords of Death (2017)


TEMPLE OF VOID - Lords of Death
CD, LP, TAPE 2017, Shadow Kingdom / Hells Headbangers


for english scroll down please

Strhávám pomalu oblečení, jsem jako černý motýl, líhnoucí se z kukly. Našlapuji bosýma nohama na chladnou zem. Ještě pár kroků a čeká mě věčnost. Přede mnou ledová voda, stromy sklánějící se nad vší tou nádherou. Již jen chvilku, už pouze pár okamžiků a rozplynu se v nicotě. 

Poslouchám novinku death doomových TEMPLE OF VOID a připadám si jako při sebevraždě utopením. Do úst i všech pórů těla mi pronikají studeně se tvářící melodie. Jsem obestřen temným závojem chladných vln. Zadržuji dech a nejdřív se mé srdce vzpírá. Nakonec podléhám, jsem zpopelněn v nekonečných mlhách snů.


Na albu "Lords of Death" je vše potřebné pro klidné spočinutí, pro poslední věci člověka před smrtí. Američané mají neskutečnou schopnost nahrát na jednu desku odkazy starých ASPHYX, INCANTATION, případně HOODED MENACE, SOLOTHUS, COFFINS. ANATOMIA, WINTER. Skladby mají nádherně mrazivou strukturu, jsou doslova drásající. Pronikly do mého nitra, aby tam způsobili obrovskou paseku námrazy. Vznáším se jako utopenec v neklidné řece zapomnění. Studené oči, vychladlé ruce. Už jsem na druhé straně, na onom světě. V království vynikajícího death/doom metalu v podobě, v jaké ho hrají TEMPLE OF VOID. Tahle nahrávka je jako dokonale vybroušený černý křišťál. Vynikající!Asphyx says:


I'm pulling my clothes slowly, I'm like a black butterfly hatched from the pupa. I walk my bare feet on the cold ground. Just a few more steps and eternity waits for me. Ice water comes before me, the trees bend over all that splendor. Just a moment, just a few moments, and melting in silence.

I'm listening to the news of the death of doom TEMPLE OF VOID and I feel like comitting suicide by drowning. The mouths and all pores of my body are penetrated by cold-faced melodies. I am surrounded by a dark veil of cold waves. I hold my breath and my heart is defiant first. Finally, I succumb, I'm cremated in the endless fog of dreams.


The album "Lords of Death" is all you need for a quiet rest, for the last thing before death. Americans have an incredible ability to record on one record links of old ASPHYX, INCANTATION, or HOODED MENACE, SOLOTHUS, COFFINS, ANATOMY, WINTER. The compositions have a wonderfully frosty structure, literally drastic. They penetrated in me to cause a gigantic shadow of freezing. I am floating like a drowning man in a restless speech of oblivion. Cold eyes, cold hands. I'm on the other side of the world. In the Kingdom of Exceptional Death / Doom Metal in the form of the TEMPLE OF VOID. This recording is like a perfectly carved black crystal. Excellent!


tracklist:
1. The Charnel Unearthing
2. Wretched Banquet
3. A Watery Internment
4. The Hidden Fiend
5. An Ominous Journey
6. The Gift
7. Graven Desires
8. Deceiver in the Shadows 

Share this games :

TWITTER