Recenze/review - CASKET - Urn (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 19. srpna 2017

Home » » Recenze/review - BEASTCRAFT - The Infernal Gospels of Primitive Devil Worship (2017)

Recenze/review - BEASTCRAFT - The Infernal Gospels of Primitive Devil Worship (2017)


BEASTCRAFT - The Infernal Gospels of Primitive Devil Worship
CD, DVD 2017, Pulverised Records

for english version please scroll down

Norská black metalová kapela BEASTCRAFT velebila Satana, tmu a smrt již od roku 2003. Nyní již mnoho let dřímá v záhrobí, aby nám letos přinesla znovu vydané a nahrané demonahrávky z let 2005 - 2009. Jedná se o pravověrný, nekompromisní černo černý black metal, tak jak se původně hrával na začátku příchodu tmy na tento svět. Jde o velmi pěkný sběratelský kousek, který by neměl chybět ve sbírce žádného pravého fanouška.Pokud se vám líbí kombinace black metalu, tmy, chladu, špíny a odhodlání zničit onen svět, tak rozhodně neváhejte. Tahle smečka má v sobě obrovskou sílu. Songy obsahují až magickou, velmi přitažlivou atmosféru. Člověk si připadá, že stojí někde na vrcholu skály, rozhodnutý, že každou chvíli skočí dolů. Pod námi je jen tma, záhrobí a smrt. V tvorbě BEASTCRAFT slyším vlivy URGEHAL, TSJUDER, CRAFT, DARKTHRONE, KATHARSIS. Slyším zde také absolutní odhodlání a patrné stopy zimomřivého šílenství. Black metal v podání těchto Norů je chladný, zákeřný, zlý ze své podstaty, ale také přemýšlivý, nutkající, neklidný a ošklivý. Připadám si jako oběšenec, houpající se v ledovém větru. Black metal, který ochladí vaše duše! Velmi dobře!


Asphyx says:

The Norwegian black metal band BEASTCRAFT has praised Satan, darkness and death since 2003. Now, it has been in the tomb for many years to bring us this year’s newly released and recorded demos from 2005-2009. This is the true orthodox, uncompromising blackish black metal in the way it was recorded in the beginning of the darkness of this world. This is a very nice collector’s piece which should be in every true fan´s collection. 

If you like the combination of black metal, darkness, coldness, dirt and the determination to destroy the world beyond, then do not hesitate. This band has an enormous power in them. Songs has magical and very attractive atmosphere. You will feel like standing somewhere on the top of a mountain, determined to jump down. Below us is darkness, death and the beyond world. In BEASCRAFT´s work I can feel the influences of URGEHAL, TSJUDER, CRAFT, DARKTHRONE and KATHARSIS. I can also hear the absolute determination and obvious traces of cold-headed madness. Black metal played by those Norwegians is cold, insidious, and evil by its nature and it is also thoughtful, compulsive, restless and ugly. I feel like a hangman swinging in the icy wid. Black metal which will cool your souls! Very good!

Share this games :

TWITTER