Recenze/review - ARCHGOAT - Worship the Eternal Darkness (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 20. srpna 2017

Home » » Recenze/review - DECREPIT BIRTH - Axis Mundi (2017)

Recenze/review - DECREPIT BIRTH - Axis Mundi (2017)


DECREPIT BIRTH - Axis Mundi
CD 2017, Nuclear Blast

for english please scroll down

Propletenec roztodivných pocitů. Jako bych se prodíral zkroucením trnitým keřem. Do krve rozedrán, bolestivý, se srdcem v mlžném oparu. Někdo mě spoutal na konci mé mise, přivázal mi na prsa krysu, která má jedinou možnou cestu ven. Prokousat se skrze mne. Koukám do jejích tmavých očí a pomalu se stávám její potravou.

S novou deskou amerických technických death metalistů DECREPIT BIRTH jsou mé pocity nastavené velmi podobně. Hudba si zdánlivě nejdřív proplouvá vzadu, pobublává. Není ničím zajímavá, krev se ještě nevaří. Jenže postupně dozrává, mění se, přetváří, graduje. Je sice pravdou, že alba z let 2008 a 2010 mě vzala více, ale ta síla, ta prazvláštní temná energie, je obsažena i v novince. Vypadá to, že krysa se prohryže brzy ven."Axis Mundi" volně čerpá ze starých DEATH, s určitým až black metalovým otiskem, chladem. Vokalista spíše deklamuje, než aby zpíval, ale důležitý je celek a ten je až překvapivě nakažlivý. Nesdílím úplně bezbřehé nadšení skalních fanoušků, jsem spíše mužem v pozadí, který kapelu sleduje a dává si ji do žil jen ve chvílích, kdy na ni dostane chuť. Skladby jsou propracované, zvuk zajímavý, melodie chladně jiskřivé. Pro mě je ale nejdůležitější určitá, až magická atmosféra, zahnívající (nebál bych se říct depresivní) odér. DECREPIT BIRTH opravdu připomínají neklidnou řeku plnou vroucí zkažené krve. Při poslechu vám odumřou mozkové buňky a mysl bude nasměřována na chaos. Při tomhle albu se umírá s rozvahou, odhodláním a děsem v očích. Rozhodně zajímavá záležitost, která stojí za pozornost. Asphyx says:

A bunch of weird feelings. I feel like I went through a rose bush. I am bleeding, it is painful and my heart is in a mist. Someone found me at the end of my mission, tied a rat on my chest that has the only way out. It has to bite its way out through me. I look into its dark eyes and slowly become her food. 

I feel a little bit the same with the new album by American technical death metal band DECREPIT BIRTH. Their music seems like slowly and peacefully floating in the back, buzzing. Nothing interesting here, the blood is not boiling yet. But gradually it ages, changes. It is true that their albums from 2008 and 2010 hit me more, but the power, the interesting dark energy – it is all there in the new album too. It looks like the rat will find its way out soon.“Axis Mundi” draws freely from the old DEATH with a certain black metal print and coldness. The vocalist declaims rather than sing but the whole is important and the whole is surprisingly contagious. I do not think the same as the enthusiastic fans, I am in the back watching the band and I listen to it only when I want. Those songs are nicely done, well worked out, sound is interesting, and melodies are freezing sparkly. For me the most important thing is the magical atmosphere, the mouldy (or even depressing) smell. DECREPIT BIRTH really resembles a turbulent river full of boiling decayed blood. While listening to this album, your brain cells will die and your mind will be focused on chaos. You will die with determination and fear in your eyes. It is definitely an interesting thing that is worth listening.


Tracklist:
1. Vortex of Infinity...Axis Mundi
2. Spirit Guide
3. The Sacred Geometry
4. Hieroglyphic
5. Transcendental Paradox
6. Mirror of Humanity
7. Ascendant
8. Epigenetic Triplicity
9. Embryogenesis
10. Orion (Metallica cover)
11. Desperate Cry (Sepultura cover)
12. Infecting the Crypts (Suffocation cover)

band:
Share this games :

TWITTER