Recenze/review - ARCHGOAT - Worship the Eternal Darkness (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 18. srpna 2017

Home » » Recenze/review - GUTSLIT - Amputheatre (2017)

Recenze/review - GUTSLIT - Amputheatre (2017)


GUTSLIT - Amputheatre
CD 2017, Transcending Obscurity India

for english scroll down please


"Chceme vidět krev!": skanduje šílený dav. Lynčování, mučení vinných i nevinných, bylo v historii vždy oblíbenou kratochvílí. Tortura lidské mysli, probuzení dávných pudů. Lámou mi kosti, věší mě hlavou dolů. Smrt chodí okolo a má na tváři neodolatelný úsměv. Poslouchám nové album indických death metalistů GUTSLIT.

Druhá dlouhohrající deska a opět trefa přesně do černého. Indové jednoduše umí pomocí své hudby navodit atmosféru totálního zmaru a beznaděje. Připomínají drtičku kostí, nekompromisní, přesto perfektně propracovanou. Vítejte v chrámu bolesti, utrpení a absolutního šílenství.


"Amputheatre" je volně inspirováno kapelami jako DYING FETUS, MISERY INDEX, NASUM, TERRORIZER, PATHOLOGY, ABORTED, CATTLE DECAPITATION, SUFFOCATION. Je také syrovým, už lehce zahnívajícím kouskem masa, který musí chutnat každému, kdo má rád klasický brutální death metal okořeněný občas grindem. GUTSLIT jsou jako kati z dávných dob, kteří perfektně rozumí svému řemeslu. Navíc pak přidávají obrovskou porci energie, síly, šílenství. Album je v rámci stylu velmi pestré, temné, s bestiálním výrazem. Skvělý je zvuk i obal, náhodě nebylo ponecháno vůbec nic. Přiznám se bez mučení, nahrávka mě totálně rozsekala, splňuje totiž všechny mé požadavky na poctivý morbidní zážitek. Už zase sedím uprostřed zběsilého davu, který mě chce lynčovat. Provinil jsem se poslechem této desky a tak svůj trest s chutí přijímám! Brutální death metal té nejvyšší kvality, který vás doslova přibije na zeď! 
Asphyx says:

"We want to see the blood!" a mad crowd is shouting. Lynching, torture of both guilty and innocent, has always been a favorite pastime in history. Torture of the human mind, awakening of the ancient instincts. They break my bones, hanging me by head down. Death walks around and has an irresistible smile on her face. I'm listening to GUTSLIT's new death metal album.

The second long-playing record, and again exactly hit the jackpot. The Indians simply can use their music to induce an atmosphere of total destruction and hopelessness. They resemble a bone grinder, uncompromising, but perfectly sophisticated. Welcome to the temple of pain, suffering and absolute madness.

"Amputheatre" is freely inspired by bands such as DYING FETUS, MISERY INDEX, NASUM, TERRORIZER, PATHOLOGY, ABORTED, CATTLE DECAPITATION, SUFFOCATION. It is also a raw, slightly dull piece of meat that must be enjoyed by anyone who likes classic brutal death metal spiced by grind. GUTSLIT are like the old-time executioners who have a perfect understanding of their craft. In addition, they add a huge portion of energy, strength, insanity. The album is very colorful, dark, with bestial expression.

Sound and cover are great. I admit without torture, the record totally chopped me off, meets all my demands for a fair morbid experience. I'm sitting again in the middle of the frantic crowd that wants to lynch me. I blamed myself for listening to this album and I accept my punishment with pleasure! The brutal death metal of the highest quality that literally nails you on the wall! 


Track list: 
1. Amputheatre 
2. Brazen Bull 
3. From One Ear To Another
4. Necktie Party 
5. Blood Eagle 
6. Brodequin 
7. Maraschino Eyeballs
8. Scaphism
9. Death Hammer

Line up:
Gurdip Singh Narang - Bass 
Kaushal LS - Vocals 
Prateek Rajagopal - Guitar 
Aaron Pinto - Drums


Share this games :

TWITTER