Recenze/review - CASKET - Urn (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 11. srpna 2017

Home » » Recenze/review - MURDERLINE - Evil Has No Shape (2017)

Recenze/review - MURDERLINE - Evil Has No Shape (2017)


MURDERLINE - Evil Has No Shape
CD 2017, vlastní vydání

for english scroll down please

Vypadá to, že v Mexico City byl otevřen jeden starodávný hrob, aby vydal svědectví o dávných časech. Z hrobky vylezly čtyři sexy zombie, aby nás spálily na popel nesvatým ohněm. Z oprýskaných zdí září do tmy nápis MURDERLINE. Jméno kapely, která přesně pochopila, o čem je old school death metal.

Prvotina s názvem "Evil Has No Shape" mě udeřila přímo mezi oči, zahustila mi krev a rozsekala mě na malé kousky. Jedná se totiž přesně o esenci toho nejlepšího, co bylo v devadesátých letech v death metalu nahráno. Hnilobné motivy, totální nasazení, morbidní zvuk, vokál z opuštěných pohřebišť. Připadá mi, že svět náhle celý zčernal.MURDERLINE se hudebně pohybují v oblastech, které kdysi vytvořili třeba takoví PESTILENCE, MORBID ANGEL, ale i třeba DISMEMBER, NOMINON, INTERMENT. Vše je pak zahaleno ve velmi temperamentním balení a s velkou přidanou hodnotou navíc. Cítím ze skladeb nadšení pro poslední věci člověka, absolutní oddanost starým death metalovým pořádkům i temně okultní jiskru, kterou mívám u dobrých nahrávek tolik rád. Dámy se s tím zkrátka nepářou, sází do nás jeden ostrý a krutý riff za druhým, rozhodnuté, zničit nás a rozemlít na prach. MURDERLINE se pro mě staly mým soukromým objevem, deskou, kterou si rvu do hlavy často a s chutí. Někdo by mohl namítat, že nápady jsou nepůvodní a že podobná hudba zde již byla mnohokrát, ale my, co tráví dlouhý čas v záhrobí víme, že důležitá je hlavně černá energie, která je nám předávána. A té mají Mexičanky na rozdávání. Vážení a milí kolegové z onoho světa, tyhle katakomby byly otevřeny pro nás, pro nemrtvé! Vynikající old school death metal, nahraný snad v samotné Hádově říši! Doporučuji!


Asphyx says:

It looks like an ancient tomb has been opened in Mexico City to testify about old times. Four sexy zombies came out from the tomb to burn us to the ashes with the unholy fire. The MURDERLINE inscription shines out of the cracked walls. The name of the band which exactly understands what old school death metal is about.
 
The first album, called "Evil Has No Shape", struck me right between my eyes, thickening my blood and chopping me into small pieces. This is precisely the essence of the best that was recorded in the 90s in death metal. Deer motives, total deployment, morbid sound, vocals from abandoned burial grounds. It seems to me that the world suddenly became blackened.
 
MURDERLINE
musically moving in areas that were created by bands as PESTILENCE, MORBID ANGEL but even DISMEMBER, NOMINON, INTERMENT. Everything is shrouded in a very temperamental package and with great extra added value. I feel the enthusiasm for the latest stuff, the absolute dedication to the old death metal orders and the dark occult spark which I like so much at good recordings. Ladies give one sharp and cruel riff after another, decided destroy us and grind us to dust. MURDERLINE became for me my private discovery. A playlist I often screamed in my head. Some may argue that ideas are non-original and that similar music has been here many times. But who spend a long time in the graves know that the most important thing is the black energy that is being passed on to us. And those Mexicans have a lot. Dear colleagues from this world, these catacombs were opened for us, for the undead! Excellent old school death metal, perhaps recorded in the Hades empire! I recommend!


Tracklist:
1. Intro
2. Morbid Hunger
3. Blooswamp
4. Obsessed By Cruelty
5. Revelation
6. Die At Dusk
7. Evil Has No Shape
8. Sentenced To Die
9. Human Remains
10. Run

band:
Fer Sandoval (Vocals)
Ana C Landin (Guitar)
Christian A, Baxter (Bass)
Ale Álvarez (Drums)

Share this games :

TWITTER