Recenze/review - DRAWN AND QUARTERED - Congregation Pestilence (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 12. srpna 2017

Home » » Recenze/review - UTTERTOMB - Necrocentrism: The Necrocentrist (2017)

Recenze/review - UTTERTOMB - Necrocentrism: The Necrocentrist (2017)


UTTERTOMB - Necrocentrism: The Necrocentrist
EP 2017, Pulverised Records

for english scroll down please

Zlo se začalo rozlézat všude kolem. Slyšel jsem tichý šepot nemrtvých. Do duší se nám pomalu vkrádal strach. Svět už dávno nebyl dobré místo k žití. Ploužili jsme se záhrobím a marně hledali svůj klid. Až jednou, po mnoha mrtvolných letech, jsme objevili starou plesnivou hrobku, kde hráli své temné melodie chilští UTTERTOMB. Věděli jsme, že jsme našli svůj cíl.

UTTERTOMB jsou death metalovou kapelou, která ctí staré smrtící pořádky. Zhlédla se v tvorbě AUTOPSY, OBITUARY, GRIEF, ANATOMIA. Navíc přidává pořádně překapanou porci černé tmy. Doomové chvilky morbidní poezie, šílenství otevřených hrobů. Tohle všechno na novince  "Necrocentrism: The Necrocentrist" naleznete.Klaním se stejným stínům jako kapela a tak mohu jen chválit. Album je totiž až po okraj napěchováno temnotou, chladem, velmi dobrým špinavým zvukem a beznadějné atmosféry opuštěných pohřebišť. Připomíná spíše než obyčejnou desku nějaký okultní starý rituál pro vyvolávání nemrtvých z onoho světa. UTTERTOMB jsou jako zákeřná choroba, u které vám začnou hnisat oči strachem a odpadávat maso od kostí. Smrt je tak blízko! Podává si ruku se Satanem a já hmatatelně cítím její kostnatou ruku na mé hlavě. Chilanům se povedlo zhudebnit šílenství padlých kněží, vyvolat zlé démony. A hlavně! vytvořit album, které nepochází z našeho světa. Muselo být nahráno ve starých katakombách. Death doomová deska, u které vám zmrznou kosti strachem! Vynikající!Asphyx says:

Evil has begun to spread all over. I just heard the silent whispering of the undead. There was fear slowly getting to our souls. The world has not longer been a good place to live. We were crawling in the beyond world and we were looking for our peace. And once, after all those dead years, we discovered an old mouldy tomb where the Chilean band UTTERTOMB played. We knew we found our peace. 

UTTERTOMB are a death metal band which honours the old deadly orders. They were inspired by the work of AUTOPSY, OBITUARY, GRIEF, ANATOMIA. In addition, this band even adds a big well-cracked portion of blackness. Doom moments of morbid poetry, madness of open graves. You can find all of this on this new album “Necrocentrism: The Necrocentrist”. 

I bow to the same shadows as the band does so the only thing I can do here is praise. Because this album is full of darkness, coldness, very good dirty sound and hopeless atmosphere of abandoned graveyards. It reminds rather than an ordinary album than some occult old ritual to invoke all the undead from the world beyond. UTTERTOMB are like a malignant disease which will make your eyes fester by fear and your flesh will get separated from your bones. The death is so close! It shakes hands with Satan and I can feel its bony hand on my head. Those Chileans managed to put madness of fallen priests into their music and they evoked the evil demons. And most importantly! They created an album which is not from this world. They had to record it in some old catacombs. Death doom album which will make your bones freeze with fear! Excellent!

tracklist:
1. Venemous Flesh Rain
2. Ascension Ritual
3. Choking Casket
4. Swallowed by Graves
5. Necrological Fascination
6. The Necrocentrist

https://www.facebook.com/uttertomb?fref=ts
https://uttertomb.bandcamp.com/
http://pulverised.bigcartel.com/

Share this games :

TWITTER