Recenze/review - ARCHGOAT - Worship the Eternal Darkness (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 30. září 2017

Home » » Recenze/review - NECROVOROUS - Plains of Decay (2017)

Recenze/review - NECROVOROUS - Plains of Decay (2017)


NECROVOROUS - Plains of Decay
CD 2017, Dark Descent Records

for english scroll down please

Největší strach má člověk ze svých vlastních stínů. Vracející se noční můry, ošklivé zážitky z dětství. Ubíjíme se sami, ve svých vnitřních bolestech. Nemocní touhou spatřit alespoň malé světlo. Záchytný bod, který nás nasměřuje ven, z podsvětí. Vypadá to, že tentokrát to nevyjde ještě dlouhou dobu.

Řečtí NECROVOROUS jsou jako zjevení z dávných časů. Jejich špinavý, tajemnem načichlý death metal jsem si dával do uší nejčastěji v noci, když jsem nemohl spát. To nejlépe vynikla jejich schopnost zobrazit mé vlastní běsy. Uvěřil jsem jim po pár prvních tónech, stal jsem se součástí desky, zavržený, prokletý, opuštěný v temnotě.


NECROVOROUS na to jdou hezky od lesa (nebo spíš od hřbitova), postaru. A to jak zvukově, tak s nápady. Jejich death metal je návykový jako práce hrobníka. Líbí se mi ledově chladivé vyhrávky, které jsou vždy samozřejmě strženy do mrtvolného zápachu rozkládajících se kostí. Nic pro slabé povahy a přesto se album velmi dobře poslouchá. Má lopata je těžká od celodenní práce, záda bolavá, ale zbývá vykopat ještě jeden hrob. Bude na něm napsáno "Plains of Decay". Do žil se mi vkrádají krystaly ledu. Už to nebude dlouho trvat a budu na druhé straně. Na onom světě. A pořád budu poslouchat novou desku řeckých rouhačů. Je totiž přesně určená pro poslední chvíle člověka. Studená death doomová seance k vyvolávání temných sil! Jsem ztracen!Asphyx says:

People are the most afraid of their own shadows. Returning nightmares, ugly childhood memories. We are fighting ourselves in our inner pains. We are sick with desire to see at least a small light. A clue which will lead us out, from the world beyond. It looks like it is not going to happen for a long time. 

Greek band NECROVOROUS seems like a revelation from ancient times. Their dirty and mysteriously smelling death metal was in my player mostly during nights when I couldn´t sleep. That was when their ability to show my own misery was the strongest. I believed them after a few tones and I become a part of the album, despised, cursed and deserted in the darkness. 

NECROVOROUS knows their field (or rather graveyard), they play in the good old way in case of sound and ideas. Their death metal is addictive just like a grave-digger´s job. I like the freezing sounds which are taken to the death smell of decomposing bones. This is not for weak ones and despite that this album is easy for listening. My shovel is heavy from day-to-day work, my back hurts but there is one grave left to dig. There will be a sign on it “Plains of Decay”. There are crystals of ice going through my veins. It will not last for long and I will be on the other side. And I will still listen to the new album by those Greek bastards. It is precisely aimed for the last moments of person. Cold death doom séance to evoke dark forces! I am lost!


TRACKLIST
1. The Sun Has Risen in a Land I No Longer See  (3:23)
2. Cherish The Sepulture  (3:33)
3. Eternal Soulmates  (6:09)
4. Plains of Decay  (2:54)
5. Psychedelic Tribe of Doom  (5:31)
6. Faces of Addiction  (4:42)
7. Red Moon Rabies  (0:59)
8. Misery Lovers Dead Company  (4:21)
9. Lost in a Burning Charnel Ground  (5:32)
10. The Noose Tightens  (6:20)LINE-UP
Kostas K. - Vocals
Marios P. - Guitars, Bass
Vangelis F. - Drums


Share this games :

TWITTER