Recenze/review - ARCHGOAT - Worship the Eternal Darkness (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 10. října 2017

Home » » Recenze/review - BOWEL FUCK - Fragments (2017)

Recenze/review - BOWEL FUCK - Fragments (2017)


BOWEL FUCK - Fragments 
CD 2017, Rotten Roll Rex/ Nice To Eat You

for english version please scroll down

Rozemlet na masokostní moučku, zničený a rozdrcený. Jako bych prošel tou nejpoctivější linkou lidské kafilerie. Grind! Tentokrát z Čech, s ostrou příměsí drsného severu. Pojď má milá, zatančíme si spolu bosí na starých střepech. Leskne se naše krev na zdech malého klubu, tančíme dál. Hraje nám totiž nové album pražských BOWEL FUCK.

Přiznám se, nečekal jsem to. Na rovinu, z grindu si opravdu hodně vybírám. Jsem jako nějaký zvrácený gurmán, který si do žil žádnou špínu nenarve. Jen kvalitu. A musím říci, že "Fragments" mě rozsekalo již při prvním poslechu. BOWEL FUCK jsou věrni odkazu švédských NASUM, GADGET, finských ROTTEN SOUND, samozřejmě s nezbytnou příměsí NAPALM DEATH. To vše ještě navíc s pořádným crustovým nádechem. Výsledkem, dvakrát podrženým, je pak album, které si prostě musíte zamilovat.Marně přemýšlím, co bych kapele vytkl. Zvuk je parádně špinavý, evokující frézování drážek do vašich mozků. Obal se také povedl. Zbývá snad jen častá inspirace výše zmíněnými vzory. Jenže přátelé, stvořit dnes něco absolutně originálního snad ani nejde. Nakonec je stejně nejdůležitější energie a síla, kterou z desky cítíte a té mají BOWEL FUCK na rozdávání. Působí jako odjištěný vlak, který právě vjel na kolej plnou nebohých lidí. Líbí se mi tlak a takový ten správný výraz plný šílenství, který mají poctivé grindové desky obsahovat. Takže můj milý čtenáři, pokud máš chuť na pořádně surový grind té nejvyšší kvality a rád skáčeš po hlavě do rotujícího mosh-pitu, tak neváhej, tahle deska ti vyrve vnitřnosti z těla! BOWEL FUCK tě rozemelou na prach! Skvělé album.


Asphyx says:

Grind to a meat-bone meal, destroyed and crushed. I feel like going through the most honest line of human rendezvous. Grind! This time we are talking about Czech band with sharp mixture of rugged north. Come on my dear, let´s dance together without shoes on old pieces of glass. Our blood shines on the walls of a small club and we continue to dance. There is an album playing by a Prague band BOWEL FUCK.

I have to admit that I was really surprised. Honestly, I am really picky in case of grind. I am like some kind of a perverse gourmand who is careful about what dirt he puts in his veins. He just likes a good music. And I will say that “Fragments” totally crushed me with the first listening. BOWEL FUCK are faithful to bands like Swedish NASUM, GADGET, and Finnish ROTTEN SOUND and of course they have the great addition of NAPALM DEATH. All of this and even more with crusty feeling. The result is this album which you will have to fall in love with.

I should probably criticise the band, at least a little bit but I cannot find anything. The sound is nicely dirty, evoking milling of grooves in your brains. The cover is also great. There is only the frequent inspiration by the previously mentioned bands. But friends, today it is almost impossible to create something absolutely original. In the end, the most important thing is the power and energy which you can feel from the album and BOWEL FUCK have a lot of it. They are like a train which just has went on a rail which is full of people. I like the pressure and the great expression full of madness which should always be in grind albums. So, my dear readers, if you want to listen to a real raw grind of the highest quality and you like to jump to rotating mosh-pit, then do not hesitate because this album will tear your insides from your body! BOWEL FUCK will grind you to dust! Great album!

Tracklist:
1. Why
2. War Inside
3. Casket
4. Strict
5. Thread
6. I'm Not
7. Explosion
8. Better
9. Fragments
10. Trapped
11. Wasteland
12. Redemption
13. Illusion
14. Now Is The Time
15. I'm Stuck
16. Two Fields - Three Days

band:

PAVEL_KEJTRA+VOKÁL(ječící)_(EX-DEOAG,CHOKED BY OWN VOMIT)
KALVOS_PALIČKY+BUBNY (EX-DECOMPOSING MANURE,INTESTACY)
JOHN_BASA+VOKÁL(harmonizovaný)_(EX-DEOAG,PISSTOLERO)

Share this games :

TWITTER