DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 4. října 2017

Home » » Recenze/review - DEAD CARNAGE - Flesh, Blood, Orgy (2017)

Recenze/review - DEAD CARNAGE - Flesh, Blood, Orgy (2017)


DEAD CARNAGE - Flesh, Blood, Orgy
CD 2017,  Pařát Productions

for english please scroll down

Někde tam na severu Moravy, uprostřed hřbitova plného havířů, se nachází starý polorozpadlý hrob. Chodívám okolo každý den a přemýšlím, čím mě tolik přitahuje. Nakonec jsem ten krumpáč a lopatu do rukou musel vzít a exhumoval jsem veškeré ostatky v něm uložené. Byl plný starého poctivého death metalu a na jeho náhrobku do tmy zářil nápis DEAD CARNAGE.

První, co mě při poslechu novinky "Flesh, Blood, Orgy" těchto maniaků problesklo hlavou, tak byla myšlenka o stejně zkažené krvi. Moje vnímání, stejně jako kapely, bylo utvářeno v devadesátých letech minulého století. Jako bychom byli propojení stejným zvukem, nápady, ledovými pavučinami plesnivého smrtícího kovu z dávných časů.Na "Flesh, Blood, Orgy" jsou uctívány odkazy kapel jako BOLT THROWER, ASPHYX, MASSACRE, LOUDBLAST, staré švédské školy. Je tak činěno s jasným a čitelným poselstvím - zničit vše živé v okruhu několika kilometrů. DEAD CARNAGE se mi trefili přesně do mého vkusu. Pro dnešního posluchače budou někdy možná až moc monotónní, špinaví a oškliví. Hráno je zde pro dříve narozené a pak pro všechny ty, kteří dokáží ocenit krásu prašiviny ještě poctivě vyrobených rakví. Novinka sype přesně tak jak má, skladby mají ten správný tlak a nátisk. Co si přát víc? Desku zdobí parádní obal, zvuk je drtivý jako kladivo mlátící do bělostných lebek v kostnici. Možná bych ocenil ještě víc špíny, víc síry a smradu, ale to berte jen jako povzdechnutí starého hrobníka. Tohle album z hlavy jen tak nevyženu. Hrob je exhumován, kosti rozdrceny, vzduch je mrtvolný. Vypadá to, že vše je v nejlepším pořádku. Velmi dobré death metalové album ze staré školy, které nechá vzpomenout na doby, kdy světu ještě vládla stará poctivá Smrt!Asphyx says:

Somewhere in the north of Moravia, in the middle of a cemetery full of miners, there is an old half-buried grave. I walk around every day and wonder why it attracts me so much. I had to take the shovel in my hands and exhume all the remains in it. It was full of old, honest death metal, and DEAD CARNAGE lit his tombstone in the darkness.

The first thing that flashed my head when I listened to the news "Flesh, Blood, Orgy", was the thought of the same bloodshed. My perception, same like a perception of the bands, was shaped in the nineties of the last century. As if we were connected with the same sound, ideas, ice cobwebs of moldy deadly metal from ancient times.


"Flesh, Blood, Orgy" are revered by bands like BOLT THROWER, ASPHYX, MASSACRE, LOUDBLAST, old-school Swedish. It is done with a clear and readable message - to destroy everything living within a few miles. DEAD CARNAGE hit exactly my taste. For today's listener, they may sometimes be too monotonous, dirty and ugly. It is played here for the previously born and for all those who can appreciate the beauty of the dust of made coffins. The news is just the way it is, the songs have the right pressure. What more do you want? The album is adorned with a beautiful cover, the sound is crushed like a hammer bumping into the white skulls in the ossuary. Maybe I would appreciate even more dirt, more sulfur and smudge, but just take the sigh of the old grave. I just will not get this album out of my head. The grave is exhumed, the bones crushed, the air is cadaveric. It looks like everything is in the best order. A very good death metal album from the old school that remembers the times when the old honest Death still dominated the world!

tracklist:
Imperial Suffocation
Dismembered By Evil
In Hell
Where Angels Dying
Immortal
Demonized
Damned Slavery Part II
Lucifer´s Shadows
Don´t Punish Me
Fresh, Blood, Orgy

band:
Petr „Pedy“ Šmukař – Bass
Ferenc 777 – Drums
Milhaus – Guitars
Joshua – Vocals
Yabback – Guitars

https://www.facebook.com/deadcarnage/?fref=ts
http://deadcarnage.cz/
http://www.paratmagazine.com/
http://bandzone.cz/deadcarnage
order here:
http://www.paratshop.cz/cs/5256-dead-carnage-flesh-blood-orgy-.html
Share this games :

TWITTER