DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 12. října 2017

Home » » Recenze/review - INVOCATION SPELLS - The Flame of Hate (2017)

Recenze/review - INVOCATION SPELLS - The Flame of Hate (2017)


INVOCATION SPELLS - The Flame of Hate
CD, LP, TAPE, Hells Headbangers

Hniloba v našich srdcích. Strach v očích. Zápach rozkládajících se těl padlých andělů. Smrt má mnoho podob a tentokrát je nechutná jako samo nebe. Hoďte do větráku kusy zkaženého masa, zavřete se na sto let do staré kobky a pak pochopíte. Pochopíte hudbu black thrashových špinavců INVOCATION SPELLS.


Kořeny vytržené krvavě ze země, způsobem, jakým to dělávali HELLHAMMER, PERVERSOR, SLAUGHTBBATH, stará SEPULTURA, SARCÓFAGO. Samozřejmě s punkovým odérem a speed metalovými ozvěnami. Takoví jsou INVOCATION SPELLS.Hodnotit podobné zasmrádlé metalové nechutnosti nemůžete okem dnešního posluchače. Už jen ten zvuk nebo mokvající černota, které ze skladeb doslova čiší, vás hodí o hodně let zpátky. Budete najednou doslova nasávat atmosféru znesvěcených katedrál, opuštěných, dávno vykradených hrobů. Nasáknete černotou, dotknete se kostnatých rukou samotné smrti. Chilané hrají po svém, ortodoxně a ve mě evokují svojí temnou energií jen samé příjemně studené pocity. Vždyť co může být lepšího, než volume pořádně doprava, obrácený kříž na domácím oltáři a svíce plápolající černým plamenem rouhání. INVOCATION SPELLS hrají jednoduše, jdou až někam k samým základům black/thrash metalu. Jsem navýsost spokojen, má krev je totiž stejně zkažená. Prašivina! Smrt! Peklo! Skvěle!


sumarizace:

INVOCATION SPELLS jsou jako zlo z dávných dob. Archivní black thrashové postupy, rezavý zvuk, touha zničit tenhle svět. Tohle všechno v jejich novince "The Flame of Hate" slyším. Album je určeno pro všechny hudební patrioty, pro milovníky starých časů. Hudba je to jednoduchá, zákeřná, ale má v sobě velkou sílu a energii. Berte a nebo nechte být. Dejte si pivo a nic neřešte! Na hromadě plesnivých kostí stojí chilské komando INVOCATION SPELLS a snaží se nám vysvětlit, že peklo opravdu existuje. Věřím jim to! Black/thrash metal, který je plesnivý jako stará rakev! Ďábelský rituál!

Asphyx says:

INVOCATION SPELLS are like some evil from ancient times. Archival black thrash methods, rusty sound, desire to destroy this world. These all I hear on their news "The Flame of Hate". The album is for all music patriots, for lovers of old times. The music is simple, insidious, but it has a big strength and energy. Take or let it be. Have a beer and don't sweat anything! There is standing the Chilean squad INVOCATION SPELLS on a pile of moldy bones and try to explain to us that the Hell really exists. I believe them! Black/thrash metal, that is musty like an old coffin! Diabolical ritual!


Share this games :

TWITTER