Recenze/review - ARCHGOAT - Worship the Eternal Darkness (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 18. října 2017

Home » » Recenze/review - NOCTURNAL HOLLOW - The Nuances of Death (2017)

Recenze/review - NOCTURNAL HOLLOW - The Nuances of Death (2017)


NOCTURNAL HOLLOW - The Nuances of Death
CD 2017, vlastní vydání

for english scroll down please

Na okenní římse sedí sebevrah. Dívá se dolů, do hlubiny. Přemýšlí nad svým zkaženým životem. Přemlouvají ho, ale on už se rozhodl. Straší bolestí, kterou zažije při dopadu. Kdyby jen věděli, kolik ran už vytrpěl, nechali by jej být. Roztáhne paže, koukne naposledy k nebi a padá volným pádem. Těsně nad zemí mu probleskne hlavou posledních pár myšlenek a pak už se ocitne v nekonečném světě death metalového záhrobí.

Venezuelští maniaci NOCTURNAL HOLLOW letos přicházejí se svým čtvrtým dlouhohrajícím albem. Opět se jedná o temnou esenci pravého nefalšovaného death metalu té nejvyšší kvality. Vezmou vás na další výlet do podsvětí, omotají vás svými prašivými melodiemi jako velký smrtící pavouk pavučinami. Prašivý kov, zahraný s neuvěřitelným feelingem.Vypadá to, že NOCTURNAL HOLLOW strávili dlouhý čas na onom světě, aby tam načerpali sílu a inspiraci pro skládání songů pro nové album. Je to znát, skladby jsou obestřeny tou správnou patinou, pokryty plesnivinou a šílenstvím. Hudba zní pořád v rytmu DISMEMBER, GRAVE, NIHILIST, CELTIC FROST, AUTOPSY. Mám opravdu pocit, že stojím nad hlubokou propastí a přemýšlím, zda skočit či nikoliv. Nakonec se ponořím do nekonečných hlubin temnoty a tančím bolestivý tanec smrti spolu s kapelou. Kolem se vznáší otisk dávných death metalových kapel, přidána je navíc schopnost bourat zdi tlakem a výsledkem je moje absolutní spokojenost. Třaskavé bicí, chorobou nasáklý vokál, kytary ostré jako čepele rezavých nožů. Myslím, že byly splněny všechny požadavky na vynikající old school death metalové album! "The Nuances of Death" je deskou, která uctívá pravé nefalšované kořeny smrtícího kovu! Skvěle!


Asphyx says:

There is a man sitting on a window ledge who wants to kill himself. He is looking down, to the depth. He thinks about his bad life. People try to persuade him but he has already decided. They tell him how painful will it be when he falls down. If only they knew how hurtful his life is, they will let him be. He stretches his arms, looks to the sky for the last time and he falls down. Right above the ground there are a few last memories in his mind and they he is in the endless world of death metal. 

Those Venezuelan maniacs NOCTURNAL HOLLOW came with their fourth long-played album this year. It is again a dark essence of the real death metal of the highest quality. They will take you to the journey to the world beyond, cover you with their dusty melodies like a big deadly spider with spider-webs. Dusty metal, played with unbelievable feeling. 

It seems that NOCTURNAL HOLLOW spend a lot of time in the world beyond to find inspiration and strength to compose songs to the new album. And you can tell, the songs have the right patina, are covered with mouldiness and madness. The music sounds in the rhythm of DISMEMBER, GRAVE, NIHILIST, CELTIC FROST, ATUOPSY. I really feel like standing above a deep abyss and wondering whether or not to jump. Finally, I dive in the endless depths of darkness and dance the painful dance of death together with the band. Around is the imprint of ancient death metal bands, there is also the ability to break walls with pressure and in the end there is my full satisfaction. Shrilling drums, sickly vocals, guitars sharp like blades of rusty knives. I think that all of requirements for the excellent old school death metal album have been fulfilled here! “The Nuances of Death” is an album which worship the true roots of death metal! Excellent!

Tracklist:
01. Crooked God
02. Demonic Breath
03. Unholy Priest
04.Skinless
05. Praise the Unbless
06. Raven Eyes
07. An Evil Wrath
08. Souls in Flames
09. Martyrs Path
10. Warmarch

band:
Share this games :

TWITTER