Recenze/review - ARCHGOAT - Worship the Eternal Darkness (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 1. října 2017

Home » » Recenze/review - SPECTRAL VOICE - Eroded Corridors of Unbeing (2017)

Recenze/review - SPECTRAL VOICE - Eroded Corridors of Unbeing (2017)


SPECTRAL VOICE - Eroded Corridors of Unbeing
CD 2017, Dark Descent Records

for english scroll down please

Mám strach, přiznávám. Cuká mi v břiše, pálí mě dlaně. Hlava již brzy pukne. Stará opuštěná katedrála, kosti mých předchůdců poházené všude kolem. Krvácím, stigmata! Poklekám a odříkávám modlitbu proti stínům. Nepomáhá. Už je tady, už jen pár chvil. Můj vlastní démon!

Pro poslech novinky amerických death doomařů SPECTRAL VOICE jsem se musel zavřít na dlouhou dobu do své oblíbené hrobky. Naslouchám ozvěnám ze záhrobí, rozmlouvám s nemrtvými. Zazní první táhlý tón, zaduní bicí. Kolem padá mlha smíchaná se špínou. Jsme jenom prach, nicota, zrnko černé duše ve věčnosti. "Eroded Corridors of Unbeing" je albem, které mi vypráví příběhy o mé vlastní smrti. Přivykl jsem temnotě.

      

"Eroded Corridors of Unbeing" je návykovou drogou ve stylu ABHORRENCE, DISEMBOWELMENT, CIANIDE, DECOMPOSED. Vypadá to, že kapela strávila nějaký čas na odvrácené straně našeho světa a nasávala tam rozmluvy umrlců. Pak své vzpomínky na záhrobí vzala, nasekala je na hrubé kousky, nemíchala a narvala nám je do chřtánu. Líbí se mi zvuk, líbí se mi obal, líbí se mi vlastně úplně všechno. A navíc jsem doslova fascinován pochmurnou atmosférou. Válí se mraky nad městem, vzneslo se k nebesům hejno černých havranů. Padají mrtví na zem. Jsou znamením, naším death doomovým osudem, přáním brzkého setkání se samotnou Smrtí. Poslouchám dál a po chvíli váhám mezi sebevraždou nebo věčným životem v zatracení. Takhle má znít reálný, prašivý death doom metal! Vynikající album!


Asphyx says:

I am afraid, I admit. My belly is pulling, my palms are burning. My head will soon explode. An old abandoned cathedral, the bones of my predecessors are everywhere. I am bleeding, stigma! I kneel and chant a prayer against shadows. It does not help. It will be here really soon, any minute. My own demon!

To listen to the new album by American death doom band SPECTRAL VOICE. I had to lock myself for a long time to my favourite tomb. I listen to the echoes from the world beyond, talking to the undead. There is the first pulse tone, you can hear the drums. The mist is falling around mixed with dirt. We are just dust, nothingness, the grain of a black soul in eternity. “Eroded Corridors of Unbeing” that is the album which tells stories about my own death. I get used to the darkness. 

“Eroded Corridors of Unbeing” is the record which is a very addictive drug in the style of ABHORRENCE, DISEMBOWELMENT, CIANIDE, DECOMPOSED. It seems that this band spent some time on the other side of our world to draw from conversations among death people. Then they took their memories from the world beyond, chopped it into rough pieces, did not mix it and then put it into your mouths. I like the sound, the cover and everything. And I am literally fascinated by the gloomy atmosphere. Clouds are laying over the city, a cloud of black ravens rose up to heaven. They are falling down death. They are the sign that our destiny is death doom and we will meet with the death itself very soon. I listen to the album and after a while I compare the option of suicide an eternal life in damnation. This is how the real, dusty death doom metal should sound like! Excellent album!

TRACKLIST
1. Thresholds Beyond  (7:20)
2. Visions Of Psychic Dismemberment  (13:59)
3. Lurking Gloom (The Spectral Voice)  (5:27)
4. Terminal Exhalation Of Being  (8:21)
5. Dissolution  (9:38)


LINE-UP

J. Barrett - Bass
P. Riedl - Guitar
E. Wendler - Drums and Voice
M. Kolontyrsky - Guitar
Share this games :

TWITTER