Recenze/review - ROTTEN CASKET - First Nail in the Casket (2022)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 13. října 2017

Home » » Recenze/review - THE SPIRIT - Sounds From The Vortex (2017)

Recenze/review - THE SPIRIT - Sounds From The Vortex (2017)


THE SPIRIT - Sounds From The Vortex 
CD 2017, Eternal Echoes

for english scroll down please

Běžím mlhou dál, srážejí se mi na tvářích studené kapky ledové vody. Nevidím, neslyším, jsem ztracen v nekonečném lese zapomnění. Nejednou strom, opuštěný a holý jako neštěstí. Na něm visí oběšenec. Jazyk vyplazený, tělo svěšené a točící se v lehkých poryvech větru. Zastavím se, otřesu mrazem v zádech. Otočí ke mě svoji mrtvolnou tvář, vytřeští oči do temnoty a promluví jasně a zřetelně. Krve by se ve mě nedořezal.

Běžím dál a pořád poslouchám novou desku německých THE SPIRIT. Ti letos debutují se svým albem "Sounds From The Vorte". Přijměte prosím pozvánku do samého pekla, podávat se bude oheň, síra, smrt a black death metal.


"Sounds From The Vorte" jsem poslouchal rád a často. Hovoří ke mě řečí, které rozumím. S odkazy na polskou i norskou metalovou školu. S obrovskou porcí temnoty navíc. S ledovým otiskem v motivech, se šílenstvím a prázdnotou opuštěných hrobů. THE SPIRIT nejsou ničím výjimeční, ani stylotvorní, ale předkládaný materiál je na velmi vysoké úrovni. A to jak po stránce skladatelské, tak i zvukové a produkční. Sklady odsýpají rychle a zběsile, s nezbytným chladem a černotou. Slyším, že Němci jsou své záhrobní práci plně oddáni a zcela je pohlcuje. Z alba je to cítit a já nemohu jinak, než hodnotit velmi vysoko. Ano, takhle zní peklo! Skvělý black death metal, který vás vezme na nekonečný výlet na onen svět!Asphyx says:

I am running in the fog, drops of frozen water are condensing on my cheeks. I cannot see nor hear, I am lost in an endless forest of oblivion. Suddenly, there is a tree, abandoned and bare as a misfortune. There is a hanged man on it. His tongue is out of his mouth, his body hangs and spins in the slight wind. I stop and shake with the frost behind me. The man turns his dead face to me, he spreads his eyes to the darkness and he clearly speaks. I cannot move. 

I go further and I still listen to the new album German THE SPIRIT. This year they released their album “Sounds From The Vorte”. Please, accept the invitation to the Hell, you will taste the fire, sulphur, death and black death metal. 

I have been listening to the album “Sounds From The Vorte” many times and I really enjoyed it. It speaks to me with the language I do understand. There are links to Polish and Norwegian metal schools. With a huge portion of darkness. With an ice mark in the motives, with the madness and emptiness of abandoned graves. THE SPIRIT are nothing extraordinary or stylistic but the material they do is on very high level of music. And not only on the case of composing, sound and also production. The songs goes really nicely, fast and frantically with the necessary portion of coldness and blackness. I can hear that those Germans are fully devoted to their graveyard job and it completely absorbs them. And this is what you can clearly hear from their album and I cannot do anything else, just to give it high marks. Yes, this is how the hell sounds! Great black death metal which will take you on an endless trip to the other world!

TRACKLIST
1. Sounds from the Vortex  (2:29)
2. Cosmic Fear  (4:27)
3. The Clouds of Damnation  (7:15)
4. Cross the Bridge to Eternity  (6:15)
5. Illuminate the Night Sky  (5:44)
6. The Great Mortality  (5:35)
7. Fields of the Unknown  (6:17)

LINE-UP
MT - Guitars & Vocals
AK - Guitars
AT - Bass
MS - Drums

https://www.facebook.com/thespiritband
Share this games :

TWITTER