Recenze/review - ROTTEN CASKET - First Nail in the Casket (2022)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 18. listopadu 2017

Home » » Recenze/review - MINCING FURY AND GUTTURAL CLAMOUR OF QUEER DECAY - Thousand Years of Emptiness (2017)

Recenze/review - MINCING FURY AND GUTTURAL CLAMOUR OF QUEER DECAY - Thousand Years of Emptiness (2017)


MINCING FURY AND GUTTURAL CLAMOUR OF QUEER DECAY - Thousand Years of Emptiness
CD 2017, Bizarre Leprous prod./Nice to Eat You rec.

for english please scroll down

Silné zásady, třeba jako chlorid sodný, působí lidskému tělu víc než čtyřicetkrát větší bolest a poškození tkání než silné kyseliny.

A teď si představte obrovskou nádobu, kde sedíte připoutáni. Do vody je postupně vháněn louh. Nejdříve se sloupne svrchní vrstva kůže, následuje maso. Všechno pomalu, postupně, o to víc bolestivěji. Přesně takovým způsobem na mě působí nová deska goregrind brutal death metalových MINCING FURY AND GUTTURAL CLAMOUR OF QUEER DECAY. Pojďte se spolu se mnou vykoupat v krvavé lázni, jste srdečně zváni.MINCING FURY AND GUTTURAL CLAMOUR OF QUEER DECAY se se svým novým albem "Thousand Years of Emptiness" opět pohybují na tenké hranici mezi brutálním death metalem, gorem a grindem. Novinka ve mě vyvolává až roztodivné reakce. Jednou je ostrá jako břitva, jindy temná a nakonec skočně veselá. Baví mě ale celá bezezbytku. Na povrchu sice vypadá jako poleva z ušlehané krve, ale když ji dáte čas, najednou zjistíte, že pod povrchem je nejen solidní řemeslo, ale i spousta skvělých nápadů. A ještě je navíc sranda. Některé "nářezové" pasáže by možná zasloužily trošku osvěžit, ale zase na druhou stranu, dole pod pódiem budou působit asi nejpřitažlivěji. Skvělá a zásadní je pro mě hlavně schopnost kapely upoutat moji pozornost během celé doby poslechu. Mě jednoduše tahle krvavá lázeň baví, podupávám si do rytmu a mám sto chutí ji pustit do ksichtu všem magorům. V promo materiálech se o kapele hovoří jako o ultra brutal death metal killers. Podepisuji vlastní krví! Parádní nahrávka!Asphyx says:

Strong bases, like sodium chloride, cause more than forty times more pain and damage to the human body than strong acids.

Now imagine a huge pot where you sit on a strap. Lye is gradually poured into the water. The top layer of skin is peeled off, followed by flesh. Everything slowly, gradually, all more painfully. That's exactly my feelings when listening to the new album of gore grind brutal death metal band MINCING FURY AND GUTTURAL CLAMOR OF QUEER DECAY. Let's have a bath together in the bloody spa, you are cordially invited.


MINUCING FURY AND GUTTURAL CLAMOR OF QUEER DECAY with their new album "Thousand Years of Emptiness", again move on the thin line between brutal death metal, gore and grind. The new album in me raises up strange reactions. Once it's razor-sharp, sometimes dark and eventually joyful. But I enjoy the whole album. On the surface it looks like a frosting of the wounded blood but when you give it time you suddenly find that under the surface is not only a solid craft but also a lot of great ideas. And there's more fun. Some passages may have been worthwhile to refresh, but on the other side, they will probably be most attractive on live performance under the stage. Great and essential for me is the ability of the band to attract my attention during the whole listening period. I simply enjoy this bloody bath, I'm in the rhythm and I have a taste of putting it in the face for all the jerks. In promo materials band is referred to as ultra-brutal death metal killers. I sign it by my own blood! Great album!tracklist:
1. Tenuous Vision
2. Thousand Years of Emptiness
3. Liability
4. Lies
5. Break Me Down
6. Fake Fate
7. Gutalaxomy-Psy
8. Access9. Denied
10. Progeny
11. While guitar player Motorak was drinking beers on the bar in the club in Berlin, the rest of the members of Mincing Fury and Guttural Clamour of Queer Decay were trying to find the hostel located just 200 metres from the club which took unbelievable 2 hours of needless walk around the city without a beer
12. Bigger Dement We Hoped
13. Paranormal Abnormalband:
Reef - vocals
Motorak - guitar, backing vocals
Milcunt - vocals
Had - bass
Dicko - drums
order here/objednávej zde:
Share this games :

TWITTER