DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 11. listopadu 2017

Home » » Recenze/review - MINDKULT - Lucifer's Dream (2017)

Recenze/review - MINDKULT - Lucifer's Dream (2017)


MINDKULT - Lucifer's Dream
CD 2017, Transcending Obscurity Records (India)

for english please scroll down

Procházím se mlhou, smíchanou s beznadějí. Potkávám jezero se spoustou utopenců. Vznášejí se na vlnách, převalují se v mrazivě ledové vodě. Mám neodbytný pocit, že sem patřím odnepaměti. Sem, do jezera sebevrahů.

Nová, okultně doomová deska amerického mága Fowsta ve mě opravdu evokuje podobné představy. Hudba se zde totiž převaluje opravdu jako bažinatá voda v jezeře všech zatracených. Nasávám potemnělé melodie, zatížen nekonečným smutkem. Album "Lucifer's Dream" mě připoutalo k přehrávači na dlouhý čas.Na "Lucifer's Dream" se Mr. Fowst inspiroval kapelami jako BLACK SABBATH, THE CURE, HOODED MENACE, ALTAR OF BETELGEUZE, WINDHAND, UNCLE ACID, GHOST. Nahrávka je velmi uvěřitelná, syrová, jako dlaně utopenců. Připomíná podzimní počasí, nekonečné deště a vlezlý chlad, který vám pronikne až do morku kostí. Líbí se mi zvuk, strašidelný obal i nálada celé desky. Já jsem jedním z těl, které se vznáší u hladiny jezera sebevrahů. Vidím tváře svých kolegů v hlubinách, cítím jejich strach. Tohle album je plné doomu, stoneru, shoegaze a smutku. Obestřela mě nostalgie a temnota. Klaním se stínům a marně hledám žiletku, se kterou bych si tak rád pohrál. Vynikající hudba, která vám otiskne smutek, chlad a tmu do vašich duší. 


Asphyx says:

I walk through the fog which is mixed with despair. I see a lake with lots of drowned people in it. They are flowing on the waves, swimming in the ice cold water. I have a feeling that I am supposed to be here since forever. Here, in the suicide lake.

The new occult doom album of the American mage Fowst evokes similar ideas for me. His music swims like a swampy water in a lake of the damns. I soak in the dark melodies, being loaded with the endless sadness. The album “Lucifer´s Dream” have attached me to my music player for a long time. 

On this album “Lucifer´s Dream”, Mr. Frowst was inspired by bands like BLACK SABBATH, THE CURE, HOODED MENACE, ALTAR OF BETELGEUZE, WINDHAND, UNCLE ACID or GHOST. This album is very believable and raw like hands of the drowned people. It feels like the autumn weather, endless rain and the cold under your jacket which will penetrates you to the bones. I like the sound, the scary cover and also the mood of the album. I am one of the bodies swimming in the suicide lake. I see faces of my colleagues in depths, I feel their fear. This album is full of doom, stoner, shoegaze and sadness. I am surrounded by nostalgia and darkness. I bow down to the shadows and I try to find a razor to I could play with it. Outstanding music which will print the sadness, coldness and darkness into your souls.

Tracklist 
Drink My Blood
Nightmares
Behold the Wraith
Infernals
Howling Witch
Lucifer's Dream

Band:
Fowst - Everything


Share this games :

TWITTER