DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 8. listopadu 2017

Home » » Recenze/review - SORCERER - The Crowning of the Fire King (2017)

Recenze/review - SORCERER - The Crowning of the Fire King (2017)


SORCERER - The Crowning of the Fire King
CD 2017, Metal Blade Records

for english please scroll down

Ahoj, já vím, že už jsem se dlouho neozval, ale nemohl jsem. Už přes rok ležím v jednom hrobě, s výhledem na město. Pomalu tleji, ale pořád na tebe vzpomínám. Zažili jsme toho spolu spoustu krásného, vzpomínáš?

Poslouchám novou desku legendárních doomařů SORCERER a nemůžu se zbavit dojmu, že už jsem dávno mrtvý. Procházím se záhrobím a nasávám smutnou doom heavy metalovou esenci hnijících těl. "The Crowning of the Fire King" mě doslova uhranula, podmanila si mě, donutila ti napsat dlouhý dopis z onoho světa.Z "The Crowning of the Fire King" jsou cítit kousky ledu v podobě, v jaké ho hrají třeba takoví CANDLEMASS, SOLITUDE AETERNUS, případně BLACK SABBATH na deskách s Tonym Martinem za mikrofonem. Občas na povrch vylezou i ozvěny KAMELOT, THERION, TIAMAT. Výsledkem je pak neskutečně pestré, propracované album, se skvělým zvukem, krásným obalem a nápady, které mě doslova přikovaly do mé rakve. Těch emocí, nálad a smutečních obřadů je tolik, že budete stále znovu a znovu objevovat chladná zákoutí této desky. Málokdo umí zahrát v dnešní době epický doom metal, aby byl přesvědčivý. SORCERER se to povedlo na výbornou. A ten hlas, ten zní jako ozvěna z opuštěných katakomb. Chvějí se mi ruce, tuhne krev v žilách, nastavuji tvář do větru. Neplač má milá, už se brzy sejdeme. Počkám tu, zakopaný v zemi na tebe. Už to nebude dlouho trvat. Máš se na co těšit, budou nám tu hrát SORCERER. Vynikající album, až po okraj narvané chladnými emocemi!


Asphyx says:

Hello, I know I have not called for a long time, but I could not. For over a year I have been in the grave and had a overlooking on the city. Slowly I rot, but I still remember you. We have seen a lot of beautiful things together, remember?

I'm listening to a new album of legendary doom band SORCERER and I can not get rid of the impression I'm dead long ago. I go through the gravestone and suck the sad heavy metal metal essence of rotting bodies. "The Crowning of the Fire King" has literally beaten me, conquering me, making you write a long letter from that world.

From the "Crowning of the Fire King" you can smell ice pieces such as CANDLEMASS, SOLITUDE AETERNUS or BLACK SABBATH with Tony Martin behind microphone. Occasions we can hear echo of KAMELOT, THERION, TIAMAT. The result is an incredibly colorful, sophisticated album, with great sound, beautiful cover and ideas that literally stuck me into my coffin. Those emotions, moods and funeral ceremonies are so many that you will constantly re-discover the cool corners of this album. Few people can play epic doom metal today and be convincing. SORCERER has done great. And that voice, that sounds like an echo of deserted catacombs. My hands tremble, the blood in my veins stiffens, I set my face in the wind. Do not cry sweet, we'll meet soon. I'll wait here for you, buried in the ground. It will not take long. You have something to look forward to, SORCERER will play here. Excellent album to the edge of cool emotions!

Tracklist: 
01. Sirens
02. Ship of Doom
03. Abandoned by the Gods
04. The Devil's Incubus
05. Nattvaka
06. Crimson Cross
07. The Crowning of the Fire King
08. Unbearable Sorrow
09. Disciples of the Dark
10. Bringer of Misery 


band:
Anders Engberg - Vocals
Johnny Hagel - Bass
Kristian Niemann - Guitar
Peter Hallgren - Guitar

https://sorcererdoom.bandcamp.com/album/the-crowning-of-the-fire-king
http://www.metalblade.com/sorcerer/
https://www.facebook.com/sorcererdoom
http://www.sorcererdoom.com/
Share this games :

TWITTER