Recenze/review - CENTENARY - Death…The Final Frontier (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 26. prosince 2017

Home » » Recenze/review - MASS BURIAL - Breeding Plagues (2017)

Recenze/review - MASS BURIAL - Breeding Plagues (2017)


MASS BURIAL - Breeding Plagues
CD 2017, Immortal Souls Productions

for english please scroll down

Ze vzdálených chodeb katakomb se ozývá temné dunění. Jdu po sluchu, našlapuji opatrně, abych neporušil smrtící atmosféru místa. Na stěnách visí zohavená těla padlých kněží. Lebky se smějí nekonečným smíchem záhrobí. Tam někde vzadu, v poslední kobce, stojí na hromadě kostí španělská death metalová kapel MASS BURIAL a ničí svojí hudbou vše živé i neživé. Inferno!

Letošní old school death metalové bouření se Španělům povedlo na výbornou. Deska má skvělý zastaralý zvuk, zpěvák musel před nahráváním snídat hřebíky a atmosféra čerstvě otevřených hrobů z nahrávky doslova dýchá. Smrt je všude kolem a jde vám po krku!Otevřete první rakev a vytáhnete staré desky DISMEMBER, NIHILIST, ENTRAILS, GRAVE, EVOCATION. Těmito legendami se nechali pánové inspirovat. Pak ucítíte shnilý dech té nejkrásnější zombie a dáte se do nekonečného tance. Album má skvělou, chladně temnou atmosféru, parádní obal od mistra Juanja Castellana. Stává se tak povinností pro všechny pravidelné návštěvníky onoho světa. Pravý, reálný, poctivý death metal se dá hrát na mnoho způsobů a ten, který zvolili MASS BURIAL, je studený, bolestivý, "švédsky" neurvalý. Opravdu připomíná obrácené modlitby ve vaší oblíbené kostnici. Španělé chřestí s pytlem plným kostí a dělají to skvěle. Kdo z vás bude další na řadě? Kdo vypáčí víko staré dubové rakve? Pandořina skříňka byla znovu otevřena! Čeká vás jen samé zlo, špína a Smrt. Skvělý old school death metal, který je doslova narvaný chladem a tmou!


Asphyx says:

There is a dark thunder in the distant corridors of catacombs. I follow the sound, carefully walking not to disturb the deadly atmosphere of the place. There are disfigured bodies of fallen priests on the walls. The skulls are laughing at the endless laugh in the beyond world. There, somewhere in the back in the last tomb, is standing the Spanish death metal band MASS BURIAL on the pile of bones and they are destroying everything alive and inanimate with their music. Inferno!

Those Spanish guys did a great old school death metal storm this year. The album has a great outdated sound, the singer must have ate nails for breakfast before recording the album. It has the atmosphere of freshly open graves. Death is all around us and it is coming for us!


Open the first coffin and take out the old albums by DISMEMBER, NIHILIST, ENTRAILS, GRAVE, EVOCATION. Those legends inspired our men. Then you will smell the rotten breath of the most beautiful zombie and you will dance forever. This album has a great, coldly dark atmosphere, great cover by the master Juano Castellano. That is why this album is a must-hear for all regular visitors of the beyond world. Honest, real, true death metal can be played in any ways and this one which is done by MASS BURIAL is cold, hurts and it is “sweedishly” unsteady. It really reminds reversed prayers in your favourite ossuary. Those Spanish guys are ratting with a sack full of bones and they do a great job. Who from you will be next? Who will open the lid of another old oak coffin? The Pandora’s cabinet was reopened! There is only evil, dirt and Death. Great old school death metal which is full of cold and darkness!


tracklist:
01. Intro
02. Breeding Plagues
03. I Must Remain Awake
04. Cyanide
05. Premature Inhumation
06. Necromancer
07. Age Of Blasphemy
08. Flesh
09. Redemption Through Suffering
10. Gutted Alive
11. Hell

 
band:
Raúl-guitar & vocals
Jorge-drums
Angel- guitar
Oscar-bass

Share this games :

TWITTER