Recenze/review - CENTENARY - Death…The Final Frontier (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 22. prosince 2017

Home » » Recenze/review - RADIATION - The Gift Of Doom (2017)

Recenze/review - RADIATION - The Gift Of Doom (2017)


RADIATION - The Gift Of Doom
CD 2017, Witches Brew

for english please scroll down

Země nikoho, obehnaná ostnatým drátem. Vybělené kostry obětí u cesty, nakažená voda, jedovatý vzduch. Lidstvo si zase jednou zahrálo na pány tvorstva. Výsledkem je utrpení, strach a temnota. Procházím se opuštěným městem, mezi panelovými domy. Tam, někde u továrny na smrt je protiatomový kryt, ve kterém vznikla nová deska slovenských RADIATION - "The Gift Of Doom".

Plesnivý thrash metal osmdesátých let (SODOM, PROTECTOR, ASSASSIN) i morbidní ozvěny prvních death metalových smeček (PESTILENCE, MASSACRE). Staroba, hniloba, smrt. To jsou slova, která charakterizují novinku RADIATION asi nejlépe.


RADIATION mají pro old school metal velký cit. Už jen zvuk, který připomíná ozvěny z opuštěných katakomb, je uvěřitelný. Přidána je obrovská porce nadšení pro poslední věci člověka, prašivě ostrý feeling rychlého maniakálního thrash metalu a stylově velmi vhodný obal. Ctitelé starých pořádků v metalu, mezi které se hrdě hlásím, si mohou mnout kostnaté ruce bestiální radostí. Nutná je samozřejmě vnímavost k podobné hudbě a chuť stále otevírat rakve našich metalových předků. Na novince "The Gift Of Doom" se mi líbí vlastně úplně všechno a vůbec mi nevadí, že zde podobných smeček už byly stovky. Důležitá je přece odvaha, energie a temnota. Všechno zmiňované z nahrávky cítím a navíc, jako nějaký krvavě mokvající bonus, je přidána pořádná porce radioaktivity. Praskají lebky tlakem, probouzejí se nemrtví v márnicích. Chtěli jste vědět, jak bude vypadat svět po jaderné katastrofě? Tak máte možnost! "The Gift Of Doom" je skvělým thrash death metalovým albem ze starých časů, které ozáří každého fanouška stylu. Vynikající!Asphyx says:

The land of nobody, surrounded by barbed wire. Bleached skeletons of victims by the road, infected water, poisonous air. The mankind once again pretended to be the master of everything. The result is suffering, fear and darkness. I walk through the abandoned city among block houses. There, somewhere by the death factory there is an anti-atomic cover where the new album by Slovak RADIATION – “The Gift Of Doom” was created.

Mouldy thrash metal of the 80s (SODOM, PROTECTOR, ASSASSIN) and also morbid echoes of the first death metal bands (PESTILENCE, MASSACRE). Old age, rot and death. Those are the words which characterized the new album by RADIATION

RADIATION have a great feeling for the good old school metal. Just take the sound which reminds me of echoes of abandoned catacombs, it is unbelievable. There is also a big portion of enthusiasm for the last things of man, ashy sharp feeling of fast maniac thrash metal and the cover has a great style. If you like the old manners in metal, which I proudly do, you can shake your bony hands with excitement. Obviously, you have to understand similar music and you have to feel the need to open coffins of the old metal ancestors. On the new album “The Gift Of Doom” I really appreciated everything and I do not mind that there are hundreds of similar bands. The only important thing is the courage, energy and darkness. Everything I mentioned is on this album and also just like bloody wet bonus there is a great portion of radioactivity. The skulls are cracking by pressure, the undead are waking up in the morgues. Have you ever wanted to know how the world would look like after a nuclear disaster? Here is your chance! “The Gift Of Doom” is a great thrash death metal album from the good old days which will shine through every fan of this style. Excellent!

tracklist:
1. The Plague 
2. Praise the God of Nuclear Fusion 
3. Thrash the Bastards 
4. The Gift of Doom 
5. March of the Blastwaves 
6. The Wasteland 
7. Wings of the Apocalypse 
8. Eternal Toxic Fields 
9. Yperite 
10. Under the Hell 

band:
Mrož - gitara, vokál
Vrana - basa
Janči - bicie
Rišo - gitara

Share this games :

TWITTER