DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 24. prosince 2017

Home » » Recenze/review - SCOUR - Red (2017)

Recenze/review - SCOUR - Red (2017)


SCOUR - Red
EP 2017, Housecore Records

for english please scroll down

První noc strávená v márnici nebyla moc příjemná. Připadalo mi, že ostatní mrtvá těla ke mě promlouvají, syčí na mě a lákají mě do oblastí, kam jsem se vždycky bál vydat. Byla mi zima a marně jsem čekal na svého převozníka přes řeku Styx. Nepřijel na své loďce, místo něj se objevili zlí démoni s protáhlými obličeji a rozsápali mě na tisíc malých kousků. Prý jsem se jen rouhal a nemám nárok na klidný posmrtný život.

SCOUR jsou black metalová kapela ze Spojených států, v jejíchž řadách můžeme potkat takové osobnosti jako - Philip H. Anselmo (ex-PANTERA, DOWN, SUPERJOINT a spousty dalších), Derek Engemann (CATTLE DECAPITATION), Chase Fraser (CONFLUX, CONTINUUM), John Jarvis a Adam Jarvis. A jak se letos Američané poprali se skandinávským black metalem? Myslím, že opět na výbornou.


"Red" je druhým EP této kapely a opět je jasnou a zřetelně temnou odpovědí na black metal přelomu devadesátých let. Se skvělým ledovým a jiskřivým zvukem, jako vždy perfektním výkonem jednoho z nejlepších zpěváků extrémní scény a posledním rockovým bouřlivákem Philem Anselmem. S velmi černou a chladnou atmosférou celé desky. Splněna jsou nejvyšší možná měřítka stylu a za moji osobu musím smeknout pomyslný klobouk. Náhodě nebylo ponecháno vůbec nic. V této márnici je doslova radost hnít, rouhat se, proklínat svaté ostatky a hlavně si dosytosti užívat veškeré pochmurné nálady celé desky. Pánové mají obrovský cit pro ostrou hru s černými náladami, album navíc neskutečně mrazí a řeže. Tohle je ostrý metal ze staré školy, který chci aby mi hráli při poslední cestě z tohoto světa. Black metal, u kterého se musí obracet mrtví v hrobech! Vynikající!


Asphyx says:

The first night spent in a morgue was not the most pleasant one. I felt like the other old bodies talked to me, hissing at me and they wanted me to go to places I have always been afraid of. I was cold and I waited for my ferryman to take me across the Styx river. He did not come on his boat and instead of him there were bad demons with elongated faces who ripped me in thousand pieces. Maybe I was just blaspheming and I have no rights to have a quiet afterlife. 

SCOUR is black metal band from the USA and you can see celebrities like – Philip H. Anselmo (ex PANTERA, DOWN, SUPERJOINT and many others), Derek Engemann (CATTLE DECAPITATION), Chase Fraser (CONFLUX, CONTINUUM), John Jarvis and Adam Jarvis. And how did they succeed with their Scandinavian black metal? I think as usually it is great. 

“Red” is the second EP album of this band and again it is a clear and really dark response to black metal of the 90s. With great cold and sparkling sound as always with perfect performance of one of the best singers on the extreme scene and the last rock mad man Phil Anselm. With very black and cold atmosphere of the whole album. The highest possible standards were fulfil and I have to bow in front of it. There was nothing left to a chance. In this mortuary it is great to enjoy the rotting, blasphemy and to curse the holy remains and the most importantly you can enjoy the gloomy moods of the album. Those gentlemen have a great feeling for sharp game with black moods, this album also freeze you and cuts you. This is a sharp old school metal which will be played on my way to the world beyond. Black metal which makes corpses move in their coffins! Excellent!

tracklist:
01. Red
02. Piles
03. Bleak
04. Barricade
05. Sentenced
06. Shank

band:

Philip H. Anselmo - Vocals
Derek Engemann - Guitar, Vocals
Chase Fraser - Guitar
John Jarvis - Bass, Vocals
Adam Jarvis - Drums

Share this games :

TWITTER